תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - טעינת מגשי נייר

טעינת מגש 1

 1. פתח את מגש 1.
  איור : פתח את מגש 1
 2. משוך החוצה את מאריך המגש.
  איור : מאריך מגש 1
 3. אם אתה טוען גיליונות נייר ארוכים, הפוך את המאריך ופתח אותו.
  איור : הפוך ופתח את מאריך מגש 1
 4. פתח את מכווני הנייר במלואם (איור 1) ולאחר מכן טען את ערימת הנייר במגש 1 (איור 2). כוונן את מכווני הנייר לגודל הנייר.
  הערה:
  הנח את הנייר במגש 1 כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והחלק העליון פונה כלפי המוצר.
  איור : טען את מגש 1

כדי לטעון את מגש 2 או את מגש 3 האופציונלי

 1. משוך את המגש אל מחוץ למוצר.
  איור : פתח את מגש 2
 2. פתח את מכווני הרוחב והאורך של הנייר.
  איור : פתח את מכווני הנייר
 3. כדי לטעון נייר בגודל Legal, הארך את המגש. לשם כך החזק את לשונית ההארכה לחוצה ומשוך את חזית המגש לעברך.
  הערה:
  כאשר המגש טעון בנייר בגודל Legal, הוא בולט מחזית המוצר למרחק של 64 מ"מ בקירוב (2.5 אינץ').
  איור : טען נייר בגודל Legal
 4. מקם את הנייר על המגש וודא שהוא ישר בכל ארבע פינותיו. הסט את מכווני רוחב הנייר הצדדיים, כדי להתאימם לסימון גודל הנייר שבחלק התחתון של המגש. הסט את מכוון האורך הקדמי של הנייר, כך שידחוף את ערימת הנייר כנגד חלקו האחורי של המגש.
  איור : טען נייר במגש 2
 5. לחץ קלות על הנייר כדי לוודא שהערימה נמצאת מתחת ללשוניות הגבול שבצד המגש.
  איור : ודא שהנייר נמצא מתחת ללשוניות המגש
 6. החלק את המגש לתוך המוצר.
  איור : סגור את מגש 2

טען את מזין המסמכים

מזין המסמכים מכיל עד 50 גיליונות של נייר במשקל 75גר'/מ"ר.
  שים לב:
כדי למנוע נזק למוצר, אל תטען מסמך מקור שיש עליו סרט תיקון, נוזל תיקון, מהדקי נייר או סיכות הידוק. בנוסף, אל תטען במזין המסמכים צילומים או מסמכי מקור קטנים או שבירים.
 1. הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.
  איור : מזין המסמכים
 2. התאם את המכוונים והצמד אותם לנייר.
  איור : מכווני מזין המסמכים


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏