תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - הבנת השימוש בנייר

הבנת השימוש בנייר

מוצר זה תומך במגוון סוגי נייר וחומרי הדפסה נוספים. נייר או חומרי הדפסה שאינם עומדים בהנחיות אלה עלולים לגרום לאיכות הדפסה ירודה, להגדיל את כמות חסימות הנייר ולגרום לבלאי מואץ במוצר.
ייתכן שסוגי הנייר יענו על כל ההנחיות במדריך למשתמש זה ועדיין לא יפיקו תוצאות משביעות רצון. זו עשויה להיות התוצאה של טיפול לא נאות, רמות טמפרטורה ו/או לחות לא מקובלות, או משתנים אחרים שעליהם אין לחברת Hewlett-Packard שליטה.
  שים לב:
שימוש בסוגי נייר או בחומרי הדפסה שאינם עונים על מפרטי Hewlett-Packard עלול לגרום לבעיות במוצר, המצריכות תיקון. תיקון זה אינו מכוסה באחריות או בהסכמי השירות של Hewlett-Packard.
 • לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש אך ורק בנייר וחומרי הדפסה מתוצרת HP למדפסות לייזר או שימוש רב-פעמי.
 • אל תשתמש בנייר או בחומרי הדפסה שנועדו למדפסות הזרקת דיו.
    שים לב:
  מוצרי HP LaserJet מבוססים על רכיב Fuser הקושר ומדביק חלקיקי טונר יבשים אל הנייר בנקודות מדויקות ביותר. נייר HP Laser Paper מתוכנן לעמוד בטמפרטורות הגבוהות הדרושות לתהליך. שימוש בנייר המיועד למדפסות inkjet עלול לגרום נזק למוצר.
 • חברת Hewlett-Packard אינה יכולה להמליץ על שימוש במותגים אחרים של חומרי הדפסה, מכיוון ש-HP אינה יכולה לשלוט באיכות שלהם.
פעל לפי ההנחיות הבאות כדי להשיג תוצאות משביעות רצון בעת שימוש בנייר או בחומרי הדפסה מיוחדים. הגדר את סוג הנייר וגודלו במנהל המדפסת, כדי להשיג תוצאות מיטביות.
סוג חומר ההדפסה
עשה
אל תעשה
מעטפות
 • אחסן מעטפות באופן משוטח.
 • השתמש במעטפות שהחיבורים בהן מגיעים עד לפינות.
 • השתמש ברצועות דביקות לתלישה המאושרות לשימוש במדפסות לייזר.
 • אל תשתמש במעטפות מקומטות, חתוכות, דבוקות יחד או פגומות באופן כלשהו.
 • אל תשתמש במעטפות בעלות סוגרים, סגרים, חלונות או מעטפות מרופדות.
 • אל תשתמש בחומרים דביקים או בחומרים סינטטיים אחרים.
מדבקות
 • השתמש אך ורק במדבקות שחלקן האחורי אינו חשוף.
 • השתמש במדבקות שטוחות.
 • השתמש רק בגיליונות מלאים של מדבקות.
 • אל תשתמש במדבקות מקומטות, שיש בהן בועות או במדבקות פגומות.
 • אל תדפיס גיליונות חלקיים של מדבקות.
שקפים
 • הקפד להשתמש רק בשקפים שאושרו לשימוש במדפסות לייזר צבעוניות.
 • הנח את השקפים על המשטח לאחר שהסרת אותם מהמוצר.
 • אל תשתמש בחומרי הדפסה שקופים שאינם מאושרים לשימוש במדפסות לייזר.
נייר חברה או טפסים מודפסים מראש
 • השתמש אך ורק בנייר חברה או בטפסים המאושרים לשימוש במדפסות לייזר.
 • אל תשתמש בנייר חברה בולט או מתכתי.
נייר כבד
 • השתמש אך ורק בנייר כבד המאושר לשימוש במדפסות לייזר ושעומד במפרטי המשקל המיועדים למוצר זה.
 • אל תשתמש בנייר שהוא כבד יותר מזה המומלץ במפרטים למוצר זה אלא אם מדובר בנייר של HP שאושר לשימוש במוצר זה.
נייר מבריק או מצופה
 • השתמש אך ורק בנייר מבריק או מצופה המאושר לשימוש במדפסות לייזר.
 • אל תשתמש בנייר מבריק או מצופה המיועד לשימוש במוצרים להזרקת דיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏