ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות של חיבור לאינטרנט בפס רחב (Windows 7)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP עם Windows 7.
מסמך זה כולל פתרונות לבעיות הפס הרחב הנפוצות ביותר. בעיות חיבור עלולות להתעורר כתוצאה מאיכות קו גרועה בקו הטלפון DSL או בכבל הטלפון הקואקסיאלי, חיבורי כבלים גרועים (כבלים או פינים מכופפים), בעיות בשירות האינטרנט או שתוכנה חסרה או מוגדרת באופן שגוי.
בעיות חיבור עם חיבור בפס רחב עלולות לגרום להופעת ההודעות הבאות ב-‏Windows 7 וב-Internet Explorer:
 • ל-Internet Explorer אין אפשרות להציג את דף האינטרנט.
 • עבוד באופן בלתי מקוון: חיבור לאינטרנט אינו זמין כעת.
 • לא מחובר: אינך מחובר כעת לרשת כלשהי.
מסמך זה יכול לסייע לך לפתור את הבעיות שגורמות לרוב ההודעות האלה.
לפני שתתחיל בפתרון בעיות של חיבור בפס רחב
בדוק את הפריטים הבאים לפני פתרון בעיות של חיבור בפס רחב; ודא שהחשבון מוגדר עם ספק שירותי אינטרנט (ISP). ספק שירותי האינטרנט צריך היה לספק מידע קריטי וחומרה נחוצה כדי להגדיר את החשבון שלך:
 • התקן חומרה, כגון מודם כבלים או מודם DSL, דרוש לקבלת גישה קווית והוא עשוי לחייב הפעלה על-ידי ספק שירותי אינטרנט.
 • הסיסמה שלך, אם נדרשת על-ידי ספק שירותי האינטרנט.
 • תוכנות מיוחדות, אם נדרשות על-ידי ספק שירותי האינטרנט.
 • אם אתה נתקל בבעיות בהתחברות לדוא"ל או לקבוצות דיון, קבל את פרטי ההתקנה הדרושים מספק שירותי האינטרנט: הגדרות דוא"ל (SMTP ו-Pop3), קבוצות דיון, הצפנה או דחיסה.
פתרון בעיות של חיבור בפס רחב ב-Windows 7
קרא ובצע כל שלב לפי הסדר עד שתמצא פתרון לבעיה.
שלב 1: איפוס של התקן הפס הרחב (כגון מודם או נתב) ב-Windows 7
 1. כבה את המחשב לגמרי. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על כיבוי.
  איור : כיבוי המחשב
  כיבוי המחשב
 2. נתק את אספקת החשמל לכל התקני הפס הרחב (כגון מודם פס רחב, נתב אלחוטי או שילוב נתב/מודם) והמתן עד שנוריות החיווי של הפעילות יכבו. המתן דקה אחת לפחות.
 3. חבר שוב את אספקת החשמל למודם והנח לו ליצור מחדש את החיבור לספק שרותי האינטרנט. אם המודם כולל נוריות חיווי, המתן עד שהנוריות יצביעו על כך שיש חיבור.
 4. במקרה של שימוש בנתב נפרד, חבר את הנתב לחשמל מחדש והנח לו ליצור מחדש את החיבור למודם ולרכיבים האחרים.
 5. לאחר שהמודם והנתב סיימו ליצור חיבורים, הפעל את המחשב.
 6. לחץ על הסמל חיבור רשת באזור ההודעות ולחץ על התחבר ליד השם של הרשת האלחוטית.
  אם שם הרשת אינו מוצג, לחץ על הלחצן רענן כדי לחפש אותות של רשת אלחוטית.
  נסה להתחבר לאינטרנט. אם בעיית החיבור נמשכת, עבור לשלב הבא כדי לבדוק את חיבורי הכבלים.
שלב 2: בדיקת חיבורי כבלים כדי לפתור בעיות של חיבור בפס רחב
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את חיבורי הכבלים.
 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כל הכבלים מהמחשב, למעט כבלי המתח, העכבר, המקלדת והצג. שים לב למיקום של כל חיבור כבל.
 3. נתק את הכבלים המשמשים לחיבור המחשב להתקן הפס הרחב, וכל כבל המשמש לחיבור התקן הפס הרחב אל הקיר - כבלי רשת ‏(RJ45), כבלי טלפון ‏(RJ11 עבור ‏DSL), קואקסיאלי (כבלי מודם), ‏USB או כל סוג אחר.
 4. חפש פינים מכופפים או פגומים בקצות הכבל ובתוך המחברים במחשב, בנתב או במודם הכבלים. חפש כיפופים חמורים או חתכים בכבל עצמו. תקן או החלף את הכבלים שניכרים בהם פגמים.
 5. חבר את הכבל מהקיר למודם כבלים/DSL או לנתב. אם ברשותך מודם כבלים, בדרך כלל זהו כבל קואקסיאלי עגול. אם ברשותך מודם DSL, זהו כבל טלפון, בדרך כלל RJ11.
 6. חבר כבל רשת אחד (RJ45) מהמחשב לגב מודם הכבלים/DSL או הנתב. אל תנתב את הכבלים ליד הרמקולים ואל תקשור את הכבלים העודפים בלולאה. אם אפשר, השתמש בכבל באורך 1.83 מ' או פחות. הקפד לחבר כבל מהסוג הנכון מהנתב למחשב (עיין באיור הבא).
    הערה:
  אם אתה משתמש בתקשורת אלחוטית, ניתן להגדיר אותה מאוחר יותר, לאחר שבדקת שהמחשב יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור כבל רשת ישיר.
   איור : כבלים שמתחברים ממודם ה-DSL או מודם הכבלים למחשב
    כבלים עם תוויות.
  1. כבל רשת RJ45 - ‏Cat5/Cat6. השתמש בסוג זה של כבלים כדי לחבר את הנתב/מודם ליציאת הרשת במחשב.
  2. כבל טלפון RJ11. אל תשתמש בכבל זה כדי להתחבר למחשב.
  3. כבל טלפון מיוחד עם שישה גידים. אל תשתמש בסוג זה של כבל.
  4. כבל USB. נתבים/מודמים רבים יכולים להתחבר באמצעות USB. השתמש בכבל רשת מסוג RJ45 לפני השימוש ב-USB. אל תחבר גם כבל USB וגם כבל רשת - חבר אחד מהם בלבד.
 7. הפעל את המחשב.
 8. המתן עד ש-Windows ייפתח באופן מלא בשולחן העבודה ולאחר מכן פתח חלון דפדפן וראה אם באפשרותך להתחבר לאינטרנט. אם בעיית החיבור נמשכת, עבור לשלב הבא.
שלב 3: שימוש בכלי האבחון ופתרון הבעיות של 7 Windows לבדיקת חיבור בפס רחב
‏Windows 7 כולל כלי אבחון רשת וכלי לפתרון בעיות רשת. שני הכלים מסייעים לאתר בעיות רשת ומספקים פתרונות אפשריים.
שלב 4: איפוס הגדרות האינטרנט של הדפדפן ב-Windows 7
כדי להכין את Windows לפתרון בעיות וכדי לפתור את רוב הבעיות הקשורות לגלישה באינטרנט, אפס את הגדרות האינטרנט.
  הערה:
ניתן להשתמש בשלבים אלה כדי לאפס את ההגדרות של Internet Explorer. לאיפוס הגדרות עבור דפדפן אחר, בדוק את העזרה עבור דפדפן זה.
שלב 5: התקנה מחדש של תוכנת מתאם הרשת במנהל ההתקנים של Windows 7
בעיות של חיבור בפס רחב עלולות להיגרם בעקבות בעיה במתאם הרשת. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מחדש את מתאם הרשת ב'מנהל ההתקנים':
 1. לחץ על התחל והקלד מנהל ההתקנים בשדה החיפוש. לחץ על מנהל ההתקנים.
  איור : פתיחת מנהל ההתקנים
  פתיחת מנהל ההתקנים מהשדה 'חיפוש'
 2. לחץ פעמיים על הקטגוריה מתאמי רשת.
  איור : מתאמי רשת
  חלון 'מנהל ההתקנים' כש'מתאמי רשת' מורחב
 3. לחץ לחיצה ימנית על השם של מתאם הרשת ובחר באפשרות הסר התקנה.
 4. בחלון 'אישור הסרת התקן', לחץ על אישור.
 5. לאחר הסרת ההתקנה של תוכנת מתאם הרשת, הפעל מחדש את המחשב. המחשב יתקין מחדש את תוכנת מנהל ההתקן.
 6. לאחר שמהחשב מבצע הפעלה מחדש ומשלים את ההתקנה של תוכנת מנהל ההתקן, נסה להתחבר לאינטרנט. אם הבעיה עדיין קיימת, המשך לשלב הבא.
שלב 6: עדכון מנהלי התקן של הרשת מאתר האינטרנט של HP
במחשב אחר עם גישה לאינטרנט, בדוק באתר האינטרנט של HP אם יש מנהלי התקן רשת עבור המוצר שברשותך. אם כן, הורד והתקן את העדכון האחרון עבור חומרת הרשת שבה אתה משתמש. בצע את השלבים הבאים:
 1. אם מוצג דף להזנת מספר הדגם, הזן את מספר הדגם. לדוגמה, Pavilion p6230f או Touch 600-1050uk‏.
 2. בחר בגרסת Windows המותקנת במחשב.
 3. לחץ על הקישור מנהל התקן - רשת.
 4. בחר את עדכון מנהל ההתקן של הרשת או המודם. לדוגמה, עדכון מנהל ההתקן Realtek RTL8139 LAN.
 5. פעל בהתאם להוראות בדף ההורדות כדי להוריד את מנהל ההתקן ולהתקין אותו בתקליטור או במדיית אחסון חיצונית אחרת.
 6. התקן את מנהל ההתקן במחשב שבו מתרחשת הבעיה.
 7. בסיום, הפעל מחדש את המחשב ופתח שוב חלון דפדפן כדי לבדוק אם באפשרותך להתחבר לאינטרנט. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב 7: יצירת קשר עם ספק שירותי האינטרנט לאחר בדיקת חיבור הרשת
אם עדיין קיימות במחשב בעיות התחברות לאינטרנט, ובדיקת הרשת עוברת בהצלחה, ייתכן ששירות האינטרנט מושבת. חייג למספר הטלפון של התמיכה המקומית עבור ספק שירותי האינטרנט, ודווח כי ייתכן ששירות האינטרנט שלך מושבת. ודא שאתה מוסר לספק שירותי האינטרנט את המידע מתוכנית השירות של אבחון הרשת.
שלב 8: איפוס הגדרות פרוטוקול IP ב-Windows 7
אם ספק שירותי האינטרנט מאשר ששירות האינטרנט פעיל, תוכל לאפס את החיבור לאינטרנט במחשב על מנת ליצור חיבור חדש ולקבל כתובת IP חדשה. בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את הגדרות הרשת לאינטרנט:
  הערה:
אם קיבלת הגדרות והליכי פתרון בעיות מספק שירותי האינטרנט, השתמש בהוראות אלה במקום השלבים בסעיף זה.
שלב 9: שימוש בשחזור המערכת של Microsoft כדי לאפס את חיבור הרשת
אם לאחר פתרון הבעיות עדיין אינך יכול להתחבר לאינטרנט, השתמש בשחזור המערכת של Microsoft כדי לחזור לפעם האחרונה שבה החיבור לאינטרנט פעל כראוי. למידע נוסף, ראה שחזור Windows לנקודה קודמת (Windows 7)‏.
לאחר שחזור המחשב, נסה שוב להתחבר לאינטרנט. אם הבעיה נמשכת, המשך בביצוע השלב הבא כדי להשתמש בשחזור המערכת של HP.
שלב 10: שימוש בשחזור המערכת של HP כדי לאפס את חיבור הרשת
אם לאחר פתרון הבעיות והשימוש בשחזור המערכת של Microsoft עדיין אינך יכול להתחבר לאינטרנט, שמור את כל הקבצים החשובים והשתמש בשחזור המערכת של HP כדי לאפס את התוכנה במחשב בחזרה למצבה המקורי. למידע נוסף עיין בפתרון מודרך של HP - ביצוע שחזור מערכת של HP.
  הערה:
אם ניסית לבצע את כל השלבים הזמינים בפתרון הבעיות והמחשב עדיין לא יכול להתחבר לאינטרנט, מסור את המחשב לתיקון.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏