ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - מאפיינים והגדרות של העכבר (Windows 7)

מסמך זה מסביר כיצד להשתמש במאפייני העכבר בסביבת Windows 7.
שימוש בעכבר
העכבר הוא התקן כף-יד שמשמש לעבודה בסביבת Windows. הרשימה הבאה מתארת את פונקציות העכבר הבסיסיות:
 • הצבעה לעבר אובייקטים על המסך ובחירתם.
 • בחירה ו/או העברה של נתונים או קבצים על ידי גרירתם ושחרורם.
 • הפעלת תוכניות וקיצורי דרך, או פתיחת קבצים.
 • גלילה בחלונות יישום או בדפי אינטרנט על ידי לחיצה על פס הגלילה והחזקתו, או על ידי הזזת גלגל העכבר (גלגל הלחיצה השלישי בדגמי עכבר מסוימים).
מצביע העכבר
מצביע העכבר הוא התמונה הגרפית של הסמן, שמופיעה על המסך כאשר העכבר פעיל. כאשר המצביע נע מעל אובייקטים שונים, התמונה משתנה כדי לשקף את הפונקציה המשויכת. לדוגמה, תמונת המצבע הסטנדרטית של חץ מציינת בחירה רגילה. אולם, כאשר המחשב מעבד פקודה, מוצג על המסך מעגל תפוס .
ראה שינוי סמלי מצביע העכבר להצגת שלבים להתאמה אישית של המצביע.
לחיצות העכבר
הרשימה הבאה מתארת את סוגי לחיצות העכבר:
 • לחיצה - לחיצה בודדת על הלחצן השמאלי של העכבר; בוחר בנתונים ומבצע פקודות.
 • לחיצה כפולה - שתי לחיצות מהירות על הלחצן השמאלי של העכבר; פותח קבצים ותיקיות, פותח קיצורי דרך (לחיצה כפולה חייבת להתבצע כשתי לחיצות מהירות רצופות, אחרת הן יתפרשו כשתי לחיצות בודדות). ראה התאמת מהירות הלחיצה הכפולה לקבלת שלבים להתאמת מהירות הלחיצה הכפולה.
 • לחיצה ימנית - לחיצה בודדת על הלחצן הימני של העכבר (מוכר גם בשם לחיצה חלופית); מציג תפריטים של קיצורי דרך ותפריטים נפתחים. ביישומים מסוימים, לחיצה ימנית על פריטי תפריט מאפשרת גישה למידע הקשרי או לנושא עזרה ספציפי לפריט זה.
 • לחיצה אמצעית - חלק מהעכברים תומכים בלחיצה על גלגל הגלילה כדי ליצור לחיצה שבה ניתן להשתמש ביישומים מסוימים. לדוגמה, לחיצה על גלגל הגלילה פעם אחת ב-Internet Explorer פותחת פריט גרפי של גלילה שמאפשר לגלול למעלה או למטה, בהתאם למיקום של מצביע העכבר.
 • גרירה ושחרור או בחירה - לחץ והחזק את לחצן העכבר השמאלי לחוץ. בעת שימוש במאפיין הבחירה בתוך טקסט, הטקסט נבחר או מואר. ניתן להעביר קבצים או תיקיות על-ידי גרירה ושחרור ברמת הקובץ והתיקייה:
  • מתיקייה אחת לאחרת
  • לשולחן העבודה
  • משולחן העבודה לתיקייה
  • מכל מיקום שהוא לסל המיחזור
גלגל העכבר
גלגל העכבר מספק גלילה אנכית ופונקציות גלילה רצופה ביישומים בעלי פסי גלילה פעילים. גלול את גלגל העכבר למעלה או למטה כדי לגלול, או לחץ על גלגל העכבר כדי להפעיל סריקה פנורמית.
בגלגלי עכבר מסוימים קיימת פונקצית הטיה המאפשרת פעולה אופקית. הטה את הגלגל שמאלה או ימינה לנוע אופקית בתוך הטקסט.
שינוי המראה של מצביע העכבר
לשנות את תמונת מצביע העכבר (הסמן):
 1. לחץ על התחל. בתיבה חיפוש, הקלד עכבר. בתוצאות החיפוש, לחץ על עכבר תחת לוח הבקרה.
  איור : פתיחת מאפייני העכבר
  פתיחת מאפייני העכבר
  הדף מאפייני עכבר ייפתח.
 2. לחץ על הכרטיסייה Pointers (מצביעים).
  איור : כרטיסיית המצביעים, מאפייני העכבר
  כרטיסיית המצביעים, מאפייני העכבר
 3. בתיבה התאם אישית, לחץ על פונקציית המצביע (כגון בחירה רגילה) ולחץ על עיון כדי לבחור תמונת מצביע חדשה.
  כדי לשנות את ערכת הנושא כולה עבור מצביעים, לדוגמה, כדי לשנות את הגודל של כל המצביעים, לחץ על החץ למטה בשדה ערכת נושא ובחר ערכת נושא חדשה של מצבירים מתוך הרשימה.
 4. כדי לשמור שינויים, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
שינוי מהירות מצביע העכבר
פעל על פי שלבים אלו לשנות את מהירות מצביע העכבר:
 1. לחץ על התחל. בתיבה חיפוש, הקלד עכבר. בתוצאות החיפוש, לחץ על עכבר תחת לוח הבקרה.
  איור : פתיחת מאפייני העכבר
  פתיחת מאפייני העכבר
  הדף מאפייני עכבר ייפתח.
 2. לחץ על הכרטיסייה אפשרויות מצביע.
  איור : אפשרויות כרטיסיית המצביע, מאפייני העכבר
  אפשרויות כרטיסיית המצביע, מאפייני העכבר
 3. בשדה תנועה לחץ על המחוון והחזק אותו לחוץ תוך כדי הזזת העכבר ימינה או שמאלה, כדי לכוונן את מהירות העכבר.
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.
כוונון העכבר לשימוש ביד ימנית או שמאלית
בצע את השלבים הבאים כדי לכוונן את העכבר לשימוש ביד הימנית או השמאלית:
 1. לחץ על התחל. בתיבה חיפוש, הקלד עכבר. בתוצאות החיפוש, לחץ על עכבר תחת לוח הבקרה.
  איור : פתיחת מאפייני העכבר
  פתיחת מאפייני העכבר
  הדף מאפייני עכבר ייפתח.
 2. לחץ על הכרטיסייה לחצנים.
 3. עבור מחשבים שולחניים, באזור תצורת לחצנים, בחר החלף לחצנים ראשיים ומשניים כדי להחליף לשימוש ביד שמאל.
  איור : החלפת לחצני העכבר (מחשבים שולחניים)
  החלפת לחצני העכבר במחשבים שולחניים
    הערה:
  אם האפשרות החלף לחצנים ראשיים ומשניים כבר נבחרה, לחץ כדי להסיר את סימן הביקור ולחזור להשתמש ביד הימנית.
  עבור מחשבים ניידים, באזור תצורת לחצנים, לחץ על מקש החץ למטה בשדה התקנים ובחר ברשימה באפשרות לוח מגע או התקן הצבעה אחר (עבור עכבר חיצוני). בחר בלחצן למשתמש שמאלי.
  איור : החלפת לחצני העכבר (מחשבים ניידים)
  החלפת לחצני העכבר במחשבים ניידים
    הערה:
  אם האפשרות למשתמש שמאלי כבר נבחרה, לחץ על למשתמש ימני כדי לחזור לשימוש ביד ימין.
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.
כוונון מהירות הלחיצה הכפולה
פעל על פי שלבים אלו לכוון את מהירות הלחיצה הכפולה. אם אתה מעדיף לפתוח את תיקיות שולחן העבודה בלחיצה אחת ולא בלחיצה כפולה, עיין בסעיף הבא, בחירת לחיצה בודדת או לחיצה כפולה לפתיחת תיקיות.
 1. לחץ על התחל. בתיבה חיפוש, הקלד עכבר. בתוצאות החיפוש, לחץ על עכבר תחת לוח הבקרה.
  איור : פתיחת מאפייני העכבר
  פתיחת מאפייני העכבר
  הדף מאפייני עכבר ייפתח.
 2. לחץ על הכרטיסייה לחצנים.
 3. באזור מהירות לחיצה כפולה לחץ על המחוון והחזק אותו לחוץ תוך כדי הזזת העכבר ימינה או שמאלה, כדי לכוונן את מהירות הלחיצה הכפולה.
  איור : כוונון מהירות הלחיצה הכפולה
  כוונון מהירות הלחיצה הכפולה
 4. בדוק את המהירות שבחרת על-ידי ביצוע לחיצה כפולה על תיקייה משמאל למחוון.
  איור : בדיקת מהירות הלחיצה הכפולה
  בדיקת מהירות הלחיצה הכפולה
 5. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.
בחירת לחיצה בודדת או לחיצה כפולה לפתיחת תיקיות
בצע את השלבים הבאים כדי שנות את אופן השימוש בלחיצות העכבר לפתיחת קבצים ותיקיות:
 1. לחץ על התחל. בתיבה חיפוש, הקלד אפשרויות תיקייה, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקייה בתוצאות החיפוש.
  איור : פתיחת הדף 'אפשרויות תיקייה'
  פתיחת הדף 'אפשרויות תיקייה'
  הדף אפשרויות תיקייה נפתח.
 2. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 3. באזור לחץ על פריטים לפי ההוראות הבאות, לחץ על אחת האפשרויות הבאות:
  • לחץ פעם אחת כדי לפתוח פריט (הצבע כדי לבחור)
  • לחץ פעמיים כדי לפתוח פריט (לחץ פעם אחת כדי לבחור)
  איור : תצוגת הכרטיסייה כללי, אפשרויות תיקייה
  תצוגת הכרטיסייה כללי, אפשרויות תיקייה
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏