תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - פתרון בעיות בחיבורי USB (Windows 7)‎

מסמך זה מתייחס למחשבי HP ו-Compaq עם Windows 7.
מסמך זה מתאר שגיאות נפוצות ועצות כלליות לפתרון בעיות בהתקני Universal Serial Bus ‏(USB) ב-Windows 7.

לפני שתתחיל

התקני USB מסוימים, כגון התקנים רב-תכליתיים להדפסה/סריקה/העתקה, מחייבים התקנת תוכנה ומנהלי התקן של התקני USB לפני חיבור התקן ה-USB למחשב. פעל תמיד על פי תיעוד ההתקנה המגיע מיצרן התקן ה-USB.
קרוב לוודאי שיהיה עליך לנתק את התקן ה-USB בעת איתור תקלות בהתקן ה-USB.
  שים לב:
יש לפעול תמיד על פי הוראות היצרן לשם ניתוק התקני USB מהמחשב. יש כמה התקני USB שחייבים לכבות אותם ו/או להוציא אותם לפני שמנתקים אותם מהמחשב. כמה סוגים אחרים של התקני USB תומכים בתכונת הוצאה בטוחה של חומרה במערכת הפעלה Windows.

שלבים לפתרון בעיות

בצע את השלבים הבאים, בהתאם לצורך, על מנת לאתר תקלות בהתקני USB שאינם עובדים כראוי:
 1. חשמל: אם התקן ה-USB פועל על חשמל סוללות, ודא שהסוללות תקינות ויושבות טוב במקומן. אם התקן ה-USB פועל על מקור חשמל חיצוני, ודא שכל חיבורי החשמל בטוחים ושכבל החשמל מחובר אל מקור חשמל.
 2. בדוק את חיבור ה-USB: לעיתים, די בניתוק התקן ה-USB מהמחשב וחיבורו מחדש כדי לפתור את הבעיה:
  1. נתק את כל התקני ה-USB המחוברים למחשב, פרט לעכבר ומקלדת USB (אם אתה משתמש בכאלה). התקנים אלה כוללים רכזות, כונני אצבע, מדפסות ומצלמות וידאו.
  2. כאשר כל התקני ה-USB מנותקים, בצע אחת משתי הפעולות הבאות:
   • אם ברשותך מחשב שולחני, חבר את ההתקן שאינו פועל כראוי לאחת מיציאות ה-USB בגב המחשב (היציאות המחוברות ישירות ללוח האם).
   • אם ברשותך מחשב נייד, חבר את ההתקן שאינו פועל כראוי ליציאת USB במחשב הנייד. אין להשתמש במשכפל כניסת USB (כגון, תחכנת עגינה או מפצל USB).
  מה קורה כאשר ההתקן מחובר?
  • ההתקן פועל כראוי: סביר להניח שהבעיה קשורה לאספקת מתח או לרמת ביצועים כללית ירודה של המערכת.
   הערה:
   כדי למנוע כשל של התקן ה-USB בעתיד: אין לחבר התקנים רבים מדי למחשב; המתן 5 שניות אחרי הכנסת ההתקן לפני שתשתמש בו; יש להשתמש ברכזת USB עם אספקת מתח כדי לחבר התקנים נוספים; כמו כן, אין לחבר התקני USB כשהמערכת עסוקה (עובדת לאט יותר מאשר בדרך כלל).
  • ההתקן אינו פועל: השאר את ההתקן מחובר והמשך לשלב הבא.
 3. התקנת תוכנה של יצרן ה-USB: כמה התקני USB מחייבים את התקנתה של תוכנת היצרן לפני שניתן להפעיל את התקן ה-USB.
  1. אם התקן הגיע עם תוכנה והיא טרם הותקנה, התקן את התוכנה כעת, בהתאם להנחיות היצרן.
  2. אחרי התקנת תוכנית היצרן, חבר מחדש את התקן ה-USB שנתקל בבעיות ובדוק אותו כדי לראות אם הוא פועל.
   ההתקן אמור לפעול כשורה כעת. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
 4. ‏‎Microsoft Fix it: חברת Microsoft מספקת יישום אוטומטי מבוסס אינטרנט לאבחון ותיקון תקלות. גש אל העמוד אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות USB במערכת ההפעלה Windows (באנגלית) ולחץ על הכפתור הירוק הפעל עכשיו. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך. אם ההתקן עדיין לא פועל כשורה, המשך לשלב הבא.
 5. ‏‎Windows Update: הפעלת Windows Update תבדוק אם קיימים עדכונים למערכת ההפעלה הדרושים למחשב שלך. גש אל Windows Update (באנגלית) ופעל על פי השלבים המוצגים על גבי המסך כדי לבדוק אם קיימים עדכונים, ובחר את כל העדכונים המומלצים והאופציונליים עבור מנהלי התקנים. אם ההתקן עדיין לא פועל כשורה, המשך לשלב הבא.
 6. פונקציית שחזור המערכת של Microsoft: אם התקן ה-USB פעל בעבר ורק אחר כך יצא מכלל שימוש, נסה להשתמש בפונקציית שחזור המערכת של Windows על מנת לחזור לנקודת זמן הקודמת להתרחשות התקלה בהתקן. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ב'שחזור מערכת' של Microsoft ‏(Windows 7‏). אם ההתקן עדיין לא פועל כשורה, המשך לשלב הבא.
 7. איתור תקלות בהתקן USB מתוך מנהל ההתקנים: התקני USB רשומים במנהל ההתקנים. פעל על פי השלבים שלהלן, בהתאם לאופן בו ההתקן רשום במנהל ההתקנים:
  1. לחץ על התחל, ואז הקלד מנהל ההתקנים בשדה החיפוש.
  2. לחץ על מנהל ההתקנים ברשימת התוצאות.
   מנהל ההתקנים נפתח.
  3. ההתקן יופיע כאחד מהבאים:
   • התקן בלתי ידוע: ההתקן לא הותקן או לא הוגדר כראוי (לדוגמה, כאשר התקן USB הוסר בעת ש-Windows עדיין הגדיר אותו כחומרה חדשה שנמצאה). על מנת לתקן בעיה זו, הסר והתקן מחדש את מנהל ההתקן של ההתקן, כדלהלן:
    1. נתק את ההתקן
    2. לחץ "התקן בלתי ידוע" ובחר הסרת התקנה. ייפתח החלון אשר את הסרת ההתקנה של ההתקן.
    3. לחץ על תיבת הסימון הצמודה אל מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה. לאחר מכן לחץ על אישור‏.
    4. נתק את התקן ה-USB מהמחשב.
    5. הפעל מחדש את המחשב.
    6. התקן מחדש את ההתקן על פי הוראות היצרן.
   • התקן אחר: יציאות ה-USB פועלות אך יש להתקין מנהלי התקן. על מנת לפתור בעיה זו:
    1. נתק את התקן ה-USB והמתן 20 שניות
    2. התקן את מנהלי ההתקנים על פי הוראות היצרן.
   • שם מנהל ההתקן מוצג: כניסות USB והכניסות הבסיסיות של הכנס-הפעל תקינות. קיימת בעיה פיזית עם ההתקן או בעיה במנהלי ההתקן. אפשר שאחד השלבים הבאים יפתור את הבעיה:
    • הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב לחבר את התקן ה-USB.
    • נתק את התקן ה-USB, הסר את ההתקנה של תוכנת ההתקן (אם קיימת) ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנה.
    • הסר וחזור והתקן את ההתקן באופן הבא:
     1. בעת שההתקן מחובר, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן במנהל ההתקנים ובחר 'הסר התקנה'.
     2. לאחר ששם ההתקן הוסר, נתק את ההתקן והפעל מחדש את המחשב.
     3. נסה להתקין מחדש את ההתקן על פי הוראות היצרן.
    • אם ההתקן הוא התקן תקשורת, לחץ פעמיים על שם ההתקן והגדר את יציאת ה-COM למספר אחר; למשל מ-COM4 ל-COM3.
   • ההתקן אינו מופיע ברשימה: אם ההתקן לא רשום כלל, עבור לשלב הבא.
 8. הסרת ההתקנה של USB Root Hubs: הסרת ההתקנה של USB Root Hubs מאלצת את המערכת לחזור ולהתקין את ה-root hubs בפעם הבאה שמפעילים את המחשב. בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את התקנת ה-USB Root Hubs:
  1. נתק את כל התקני ה-USB המחוברים למחשב, פרט לעכבר ומקלדת USB (אם אתה משתמש בכאלה). התקנים אלה כוללים רכזות, כונני אצבע, מדפסות ומצלמות וידאו.
  2. לחץ על התחל, ואז הקלד מנהל ההתקנים בשדה החיפוש.
  3. לחץ לחיצה כפולה על בקרי אפיק טורי אוניברסאלי כדי להרחיב את הרשימה.
  4. לחץ לחיצה ימנית עלUSB Root Hub ברשימה ולאחר מכן בחר הסר התקנה.
   איור : הבחירה 'הסר התקנה' בחלון 'מנהל ההתקנים'
   הבחירה 'הסר התקנה' בחלון 'מנהל ההתקנים'
   המשך להסיר את ההתקנה של כל פריטי USB Root Hub המפורטים.
  5. סגור את ‏מנהל התקנים והפעל מחדש את המחשב.
  6. אם התקן USB שנתקל בבעיות הגיע עם תוכנה והיא טרם הותקנה, התקן את התוכנה כעת, בהתאם להנחיות היצרן.
  7. חבר מחדש את התקן USB שנתקל בבעיות ובדוק האם הוא פועל.

התקן USB אינו מזוהה על-ידי Windows 7 (שם התקן לא קיים ב'מנהל ההתקנים') - אפשר שמדובר בבעיה בצריכת החשמל

נתק את ההתקן ובצע את השלבים הבאים לזיהוי ההתקן:
 1. הפעל מחדש את המחשב.
 2. חבר את ההתקן והמתן 5 שניות. אם ההתקן לא מזוהה, נתק אותו והמשך לשלב הבא.
 3. לחץ על התחל, ואז הקלד מנהל ההתקנים בשדה החיפוש.
 4. לחץ לחיצה כפולה על בקרי אפיק טורי אוניברסאלי כדי להרחיב את הרשימה.
 5. לחץ לחיצה כפולה עלUSB Root Hub, לחץ על הכרטיסייה צריכת חשמל, ולאחר מכן לחץ על מאפייני צריכת חשמל (אם אפשרות זו מוצגת).
  מוצגים התקנים המחוברים ל-hub מוצגים ולצדם אספקת החשמל הדרושה להם. אם צריכת החשמל הכוללת המוצגת עולה על ‎500mA, נתק את ההתקנים והשתמש ברכזת עם אספקת מתח.
  איור : חלון מאפייני החשמל של USB Root Hub מציג שני התקנים המשתמשים ב198- מתוך 500 mA
  מאפייני USB hub המציגים רשימה של התקנים עם אספקת החשמל הדרושה להם
 6. המשך לבדוק את מאפייני צריכת החשמל של כל רכזת USB. אם אספקת החשמל הדרושה הכוללת חורגת מאספקת החשמל הכוללת הזמינה עבור הרכזת, הסר התקן מרכזת זו כדי להקטין את אספקת החשמל הדרושה.
 7. חבר את ההתקן והמתן 5 שניות. אם ההתקן לא מזוהה, נתק אותו והמשך לשלב הבא.
 8. נתק כבלי USB מהירים באורך של יותר משלושה מטרים והשתמש בכבלים מהירים קצרים יותר.
  השתמש רק בכבלים מהירים באורך של פחות משלושה מטרים עם התקני USB מהירים (התקנים רב-תכליתיים, סורקים ומצלמות).
 9. אם התקן ה-USB מחובר ליציאת USB במקלדת, נתק אותו וחבר אותו ליציאת USB במחשב או ברכזת עם אספקת מתח.
 10. ייתכן שקיימת בעיה ביציאת ה-USB. נסה להתחבר ליציאת USB אחרת. אם התקן ה-USB מוצג במנהל ההתקנים לאחר חיבור הכבל ליציאה אחרת, הסר את ההתקנה והתקן מחדש את תוכנת מנהלי ההתקנים של התקן USB.
 11. התייעץ עם יצרן ההתקן לקבלת תמיכה אם ההתקן עדיין אינו מוצג.

התקן אחסון USB אינו מוצג בחלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במחשבים בהם מותקנת מערכת ההפעלה Windows 7

אם חיברת התקן אחסון USB, כגון כונן הבזק, ייתכן כי ההתקן לא יופיע בחלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח' כאשר תלחץ על הסמל הוצאת חומרה באופן בטוח באזור ההודעות שבשולחן העבודה של Windows.
איור : סמל מגש המערכת 'הוצאת חומרה באופן בטוח'
סמל מגש המערכת 'הוצאת חומרה באופן בטוח'
התקן אחסון USB: ייתכן כי התקן ה-USB לא יופיע אם הוא נעצר קודם לכן ולא נותק מיציאת ה-USB. פעל על פי השלבים הבאים כדי לגרום להתקן להופיע בחלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח':
 1. הוצא את ההתקן, המתן בסביבות 20 שניות, ואז חזור ותקע את ההתקן חזרה.
  ההתקן אמור להופיע ברשימה של חלון 'הוצאת חומרה באופן בטוח'.
 2. אם ההתקן אינו מופיע ברשימה, יש להפעיל מחדש את המחשב ולחזור על שלב 1.
כרטיס זיכרון בקורא כרטיסים מסוג USB: אם ההתקן הוא כרטיס זיכרון בקורא כרטיסים מסוג USB, הפעלה מחדש של המחשב תתקן את הבעיה.
הערה:
אין להשתמש בסמל הסרת חומרה באופן בטוח כדי להסיר כרטיס זיכרון. כדי להסיר כרטיס זיכרון עליך להשתמש במערכת הפעלה Windows כדי להוציא את הכרטיס באמצעות השלבים הבאים:
 1. הכנס כרטיס זיכרון כאשר נורית הקורא אינה מהבהבת.
  חלון הפעלה אוטומטית נפתח. אם החלון אינו מופיע, פתח את הכרטיס באמצעות סייר Windows.
 2. לכרטיס הזיכרון יש אות כונן המיוחסת לו, בדיוק כמו לכונן חיצוני, כונן תקליטורים, כונן דיסקטים או כונן קשיח. השתמש בכרטיס הזיכרון כפי שאתה משתמש בכל כונן אחר במחשב. לדוגמה, לחץ פעמיים על סמל כרטיס הזיכרון כדי לפתוח חלון חדש המציג את הקבצים שבכרטיס ה-CompactFlash.
 3. בסיום העבודה עם הקבצים שבכרטיס הזיכרון, לחץ לחיצה ימנית על סמל כרטיס הזיכרון ובחר ‏הוצאה.
  איור : מאפיין השליפה ב-‏Windows 7
 4. המתן עד שנורית קורא כרטיס הזיכרון תכבה או תפסיק להבהב. בשלב זה הסר את כרטיס הזיכרון מהחריץ שלו.

יציאות USB 3.0 מפסיקות לפעול לאחר עדכון של בקר Texas Instruments XHCI

עדכון לא תואם עבור בקר Texas Instruments XHCI סופק באמצעות Microsoft Windows Update. אם המחשב קיבל עדכון זה, השתמש בשלבים הבאים כדי להחזיר את מנהל ההתקן של הבקר לגרסה הקודמת:
 1. לחץ על התחל, הזן מנהל ההתקנים בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים ברשימת התוצאות.
 2. במנהל ההתקנים, לחץ על סימן הפלוס (+) לצד בקרי אפיק טורי אוניברסלי כדי להרחיב את הרשימה.
 3. לחץ לחיצה ימנית על סמל בקר Texas Instruments XHCI ואז בחר מאפיינים.
  הערה:
  במידה ובקר Texas Instruments XHCI אינו מופיע ברשימה, הרי שלא זו הסיבה לבעיה בהתקן ה-USB שלך. עצור כאן ונסה פתרון אחר המוצע במסמך זה.
  איור : מנהל ההתקנים מציג את Texas Instruments XHCI בקר ברשימה
   חלונות מנהל ההתקנים מציגים את בקר Texas Instruments XHCI ברשימה
 4. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן, ולאחר מכן לחץ על חזור למנהל התקן קודם.
 5. לחץ על כן בחלון האישור כדי לחזור למנהל ההתקן הקודם.
 6. לחץ על סגור והפעל מחדש את המחשב. יציאות ה-USB אמורות לחזור לפעול.
  הערה:
  אם יציאות ה-USB עדיין אינן פועלות, ייתכן שהחוטים שמחברים את לוח ה-USB לפיני ה-USB בלוח האם לא מחוברים היטב. ייתכן שיהיה צורך לתקן את המחשב כדי לחבר את חוטי לוח ה-USB למחברי לוח האם.

‏‎Windows 7 קופא או שהעברות נתונים נכשלות בעת שימוש בהתקן USB

העברות נתונים נכשלות או שמערכת Windows 7 עשויה להפסיק להגיב בעת שימוש בהתקן USB עם NVIDIA USB Enhanced Host Controller Interface (EHCI)‎. אם המחשב משתמש בערכת השבבים NVIDIA USB Enhanced Host Controller Interface (EHCI)‎, הורד והתקן תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר התמיכה של Microsoft אתה נתקל בבעיות בעת העברת נתונים על-פני USB ממחשב מבוסס Windows 7 או מבוסס Windows Server 2008 R2 בעל ערכת שבבים NVIDIA USB EHCI ולפחות 4GB זיכרון RAM‏.

שגיאה: כשל בהפעלת BIOS USB

אפשר תמיכה ב-USB מדור קודם במערכת הקלט/פלט הבסיסית (BIOS) על-ידי ביצוע השלבים המפורטים בסעיף אודות תמיכה ב-USB מדור קודם.

יציאות ה-USB הקדמיות אינן פועלות במחשבך השולחני

אם המחשבך השולחני כולל יציאות USB בחזית המחשב והן אינן פועלות, ייתכן כי כבל בתוך המחשב התנתק. תחילה, ודא כי יציאות ה-USB בגב המחשב פועלות, על-ידי חיבור התקן USB ליציאה האחורית. אם ההתקן לא מזוהה היציאה האחורית, השתמש בסעיפים האחרים שבמסמך זה כדי לפתור את הבעיה. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק אם יציאות ה-USB הקדמיות התנתקו מלוח האם:
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה ללא שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל כושר פיזור סטטי (כגון משטח גומי מוליך) והצמד לפרק כף היד רצועת ESD, המחוברת למשטח מוארק.
 1. כבה את המחשב, נתק את כבל המתח, והצב את המחשב כך שיהיה לך נוח לעבוד עליו. במקרה הצורך, נתק כבלים והנח אותו על שולחן מעל לרצפה שאינה מכוסה בשטיח.
 2. הסר את הלוח הצדי. במקרה הצורך, תוכל למצוא הוראות התואמות ספציפית למחשב שלך על-ידי חיפוש במחלקת שירות הלקוחות של HP (בראש דף זה) אחר מספר הדגם של המחשב והטקסט "פתיחת המארז".
  איור : הסרת הלוח הצדי (המחשב שלך עשוי להיראות אחרת, אך התהליך דומה)
   תמונה של הסרת הלוח הצידי.
 3. מבט על פנים המחשב. חוטים היוצאים מכרטיס ה-USB PCA בחזית המחשב מנותבים לערכה של פיני USB בלוח האם. בדוק אם חיבור זה מחובר כהלכה. אם החוטים לא מחוברים או מחוברים חלקית, הדק את החוטים לחיבור ה-USB המתאים בלוח האם.
  כדי לאתר את מיקומו של מחבר ה-USB בלוח האם, חפש 5 זוגות של פינים עם תווית המתחילה ב-USB, ‏JUSB, ‏FRONT_USB או F_USB. אם לוח האם שלך כולל שתי ערכות של פינים, FUSB1 ו-USB2 לדוגמה, השתמש תחילה במספר הנמוך יותר. בנוסף, תוכל לעיין במפרט לוח האם שמתאים לדגם הספציפי של המחשב שברשותך. אתר את מפרט לוח האם בדף התמיכה של מחלקת שירות הלקוחות של HP עבור המחשב.
  איור : דוגמה לחוטי USB קדמיים המחוברים ללוח האם
   חיבור USB בלוח האם
 4. כאשר חוטי ה-USB הקדמי יהיו מחוברים כהלכה, החזר למקומו את הלוח הצידי.
 5. חבר את כבל המתח (ואת העכבר והמקלדת, אם הם נותקו לפני כן).
 6. ודא כי אין התקנים או כבלים המחוברים ליצירות ה-USB הקדמיות.
 7. הפעל את המחשב והמתן עד ש-Windows יאתר את החומרה החדשה.
 8. באפשרותך להשתמש ביציאות הקדמיות לאחר ש-Windows יתקין מנהלי התקנים עבור יציאות ה-USB.

לא נשמע צליל מהתקן שמע מסוג USB שחובר זה עתה בעת השימוש ב-Windows Media Player 11

כאשר התקן שמע מסוג USB מחובר ו-Windows Media Player 11 פתוח, ייתכן כי המחשב לא מזהה את ההתקן שחובר. בעיה זו עשויה להתעורר כאשר ליציאת השמע של המחשב מחוברים רמקולים, והתקן השמע מסוג USB מחובר לאחר לחיצה על עצור ב-Windows Media Player 11, ולפני שלחצת על הפעל. לדוגמה, תשמע צלילים מהרמקולים שהיו מחוברים במקור, אך לא מהאוזניות שחוברו כעת.
כדי לפתור בעיה זו, סגור את Windows Media Player 11, ולאחר מכן הפעל אותו שוב. פעולה זו מאלצת את הנגן לזהות את התקן השמע החדש.

לא נשמע צליל לאחר ניתוק התקן שמע של USB

לאחר ניתוק התקן שמע של USB, כגון אוזניות או מיקרופון, לא נשמע צליל מהרמקולים.
מצב זה עשוי להתרחש מאחר שמערכת Windows 7 אינה מזהה שהתקן השמע של USB הוסר, וממשיכה לנסות לשלוח שמע להתקן שנותק.
כדי לפתור בעיה זו, סגור את נגן המדיה ולאחר מכן פתח אותו שוב, או הפעל מחדש את המחשב לאחר שתנתק התקן שמע מסוג USB. פעולה זו כופה על Windows לבנות מחדש את גרף ההשמעה ולזהות שההתקן שהוסר מנותק.

אודות תמיכה ב-USB מדור קודם

ניתן לפתור בעיות USB רבות על-ידי השבתת האפשרות תמיכה ב-USB מדור קודם ב-BIOS. יתכן שהגדרות אלה אינן זמינות עבור דגם המחשב שברשותך. שלבי הגישה ל-תמיכה ב-USB מדור קודם עשויים להיות שונים.
הערה:
בעת שהמחשב עושה שימוש בתמיכה ה-USB מדור קודם, חובה על תמיכה ב-USB מדור קודם להיות מופעל ב-BIOS עבור מקלדת או עכבר USB, על-מנת שיפעלו עם תוכניות שירות מבוססות MS-DOS ומצבים שאינם של Windows. לפני ביצוע השלבים הבאים, ודא כי עכבר ומקלדת מסוג PS/2 מחוברים למחשב.
בצע את השלבים הבאים כדי לאפשר או להשבית את ההגדרה תמיכה ב-USB מדור קודם במחשב:
 1. הפעל את המחשב או בצע הפעלה מחדש.
 2. כאשר יוצג המסך הראשון, הקש F10 שוב ושוב, עד שיוצג המסך הגדרה.
 3. השתמש במקשי החצים שמאלה וימינה כדי לבחור בכרטיסייה מתקדם.
 4. לחץ על מקשי החיצים למעלהולמטה כדי לבחור בתמיכה ב-USB מדור קודם, ואז לחץ Enter.
 5. השתמש במקשים למעלה, למטה, וEnter כדי לבחור באפשרות מופעל או מושבת ולאחר מכן הקש Enter.
 6. הקש F10 כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏