תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - התקנת המוצר ברשת אלחוטית ב-Windows (דגמים אלחוטיים בלבד)

לפני התקנת תוכנת המוצר, ודא שהמוצר לא מחובר לרשת באמצעות כבל רשת.
אם הנתב האלחוטי לא תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), השג את הגדרות הרשת של הנתב האלחוטי ממנהל המערכת, או בצע את הפעולות הבאות:
 • השג את השם של הרשת האלחוטית או את מזהה ערכת השירותים (SSID) שלה.
 • ברר מהם סיסמת האבטחה או מפתח ההצפנה של הרשת האלחוטית.

חיבור המוצר לרשת אלחוטית בעזרת WPS

אם הנתב האלחוטי תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS‎‎), זוהי הדרך הפשוטה ביותר להגדיר את המוצר ברשת אלחוטית.
 1. לחץ על הלחצן WPS בנתב האלחוטי.
 2. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן אלחוט בלוח הבקרה של המוצר למשך שתי שניות. שחרר את הלחצן כשנורית התקשורת האלחוטית תתחיל להבהב.
 3. המתן עד שתי דקות כדי שהמוצר יקים חיבור רשת עם הנתב אלחוטי.
הערה:
אם שיטה זו לא מצליחה, נסה להשתמש ברשת האלחוטית בשיטת כבל USB.

חבר את המוצר לרשת אלחוטית שמשתמשת ב-WPS באמצעות תפריטי לוח הבקרה.

 1. בחזית המוצר, לחץ על לחצן התקשורת האלחוטית. בדוק בתצוגת לוח הבקרה אם הפריט תפריט האלחוט נפתח. אם הפריט לא נפתח, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לפתוח את התפריטים.
  2. פתח את התפריטים הבאים:
   • התקנה ברשת
   • תפריט האלחוט
 2. בחר בפריט הגדרת WPS‏.
 3. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להשלים את קביעת ההגדרות:
  • לחצן: בחר באפשרות לחצן ופעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה. הקמת חיבור אלחוטי עשויה להימשך מספר דקות.
  • קוד זיהוי אישי ‎(PIN)‎: בחר באפשרות צור PIN. המוצר מייצר קוד זיהוי אישי (PIN) ייחודי שעליך להקליד במסך ההגדרות של הנתב האלחוטי. הקמת חיבור אלחוטי עשויה להימשך מספר דקות.
הערה:
אם שיטה זו לא מצליחה, נסה להשתמש ברשת האלחוטית בשיטת כבל USB.

חיבור המוצר לרשת אלחוטית באמצעות כבל USB

אם הנתב האלחוטי לא תומך בהגדרה מוגנת Wi-Fi (או WPS), השתמש בשיטה זו לצורך הגדרת המוצר ברשת אלחוטית. השימוש בכבל USB להעברת הגדרות מאפשר להגדיר חיבור אלחוטי ביתר קלות. בסיום קביעת ההגדרות, ניתן לנתק את כבל ה-USB ולהשתמש בחיבור האלחוטי.
 1. הכנס את תקליטור התוכנה לכונן התקליטורים במחשב.
 2. פעל בהתאם להוראות שעל המסך. כשתופיע הנחיה, בחר באפשרות התחברות דרך רשת אלחוטית. חבר את כבל ה-USB למוצר כאשר תופיע הנחיה לכך.
    שים לב:
  אל תחבר את כבל ה-USB לפני שתוכנית ההתקנה תנחה אותך לעשות זאת.
 3. בסיום ההתקנה, הדפס דף תצורה כדי לוודא שלמוצר יש שם SSID.
 4. בסיום ההתקנה, נתק את כבל ה-USB.

התקנת התוכנה עבור מוצר אלחוטי שנמצא ברשת כעת

אם למוצר כבר יש כתובת IP ברשת אלחוטית וברצונך להתקין תוכנת מוצר במחשב, בצע את הפעולות הבאות.
 1. מלוח הבקרה של המוצר, הדפס דף תצורה כדי להשיג את כתובת ה-IP של המוצר.
 2. התקן את התוכנה מהתקליטור.
 3. פעל בהתאם להוראות שעל המסך.
 4. כאשר תופיע ההנחיה המתאימה, בחר באפשרות התחברות דרך רשת אלחוטית ולחץ על הלחצן הבא.
 5. ברשימת המדפסות הזמינות, בחר את המדפסת בעלת כתובת ה-IP הנכונה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏