ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - תקנות FCC

תקנות FCC
בדיקת ציוד זה העלתה כי הוא עומד בהגבלות לגבי התקן דיגיטלי בסיווג B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC (הוועדה האמריקנית הפדרלית לתקשורת). הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני השפעה מזיקה בהתקנה ביתית. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, משתמש בה, ומסוגל לשדר אותה. אם התקנת המכשיר והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להנחיות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם מכשיר זה יגרום להפרעה בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, דבר שאפשר לקבוע על-ידי כיבוי המכשיר והפעלתו, רצוי לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת מהפעולות הבאות או יותר:
  • שינוי הכיוון או המיקום של אנטנת הקליטה.
  • הגדלת המרחק בין המכשיר למקלט.
  • חיבור המכשיר לשקע חשמל הפועל על מעגל שונה מזה של המקלט.
  • פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.
  הערה:
שינויים או תיקונים שיבוצעו במדפסת שלא באישור מפורש של HP עלולים לשלול את סמכות המשתמש להפעיל מכשיר זה.
יש להשתמש בכבל נתונים מוגן, לצורך עמידה במגבלות דירוג B של סעיף 15 של כללי ה-FCC.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏