תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - פתרון בעיות בתוכנת המוצר ב-Mac

מנהל המדפסת לא מופיע ברשימת Print & Fax (הדפסה ופקס)

 1. ודא שקובץ ה-‎.GZ של המוצר נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. במקרה הצורך, התקן מחדש את התוכנה.
 2. אם קובץ ה-GZ נמצא בתיקייה, ייתכן שקובץ ה-PPD פגום. מחק את הקובץ והתקן מחדש את התוכנה.

שם המוצר לא מופיע ברשימת המוצרים שברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס)

 1. ודא שהכבלים מחוברים כראוי ושהמוצר פועל.
 2. הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם המוצר. ודא שהשם שמופיע בדף התצורה תואם לשם ברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס).
 3. החלף את כבל ה-USB או כבל הרשת בכבל באיכות גבוהה.

מנהל המדפסת לא מגדיר באופן אוטומטי את המוצר שנבחר מהרשימה Print & Fax (הדפסה ופקס)

 1. ודא שהכבלים מחוברים כראוי ושהמוצר פועל.
 2. ודא שקובץ ה-‎.GZ של המוצר נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. במקרה הצורך, התקן מחדש את התוכנה.
 3. אם קובץ ה-GZ נמצא בתיקייה, ייתכן שקובץ ה-PPD פגום. מחק את הקובץ והתקן מחדש את התוכנה.
 4. החלף את כבל ה-USB או כבל הרשת בכבל באיכות גבוהה.

לא נשלחה עבודת הדפסה למוצר הרצוי

 1. פתח את תור ההדפסה והפעל מחדש את עבודת ההדפסה.
 2. ייתכן שמוצר נוסף בעל שם זהה או דומה קיבל את עבודת ההדפסה שלך. הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם המוצר. ודא שהשם שמופיע בדף התצורה תואם לשם ברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס).

המוצר מחובר באמצעות כבל USB, אך הוא לא מופיע ברשימה Print & Fax (הדפסה ופקס) לאחר בחירת מנהל ההתקן

פתרון בעיות תוכנה
 1. ודא שמערכת ההפעלה במחשב ה-Mac שלך היא Mac OS X v10.5 ואילך.
פתרון בעיות חומרה
 1. ודא שהמוצר פועל.
 2. ודא שכבל ה-USB מחובר כראוי.
 3. בדוק שאתה משתמש בכבל USB מתאים למהירות גבוהה.
 4. ודא שלא מחוברים למחשב התקני USB רבים מדי אשר מושכים מתח מהשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת ה-USB במחשב
 5. בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB ללא מקור מתח בשורה בשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת ולאחר מכן חבר את הכבל ישירות ליציאת ה-USB במחשב.
  הערה:
  iMac היא רכזת USB ללא מקור מתח.

אתה משתמש במנהל מדפסת כללי בעת השימוש בחיבור USB

אם חיברת את כבל ה-USB לפני שהתקנת את התוכנה, ייתכן שאתה משתמש במנהל מדפסת כללי במקום במנהל ההתקן המיועד למוצר זה.
 1. מחק את מנהל המדפסת הכללי.
 2. התקן מחדש את התוכנה מתקליטור המוצר. אל תחבר את כבל ה-USB לפני שתוכנית ההתקנה תנחה אותך לעשות זאת.
 3. אם הותקנו מספר מדפסות, ודא שבחרת במדפסת הנכונה בתפריט הנפתח Format For (תבנית עבור) בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏