ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שאלות נפוצות על HP Home Network Center

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP עם Windows Vista.
מהו HP Home Network Center?
התחברות לרשת ביתית כרוכה במחשב, בנתב במודם פס-רחב מספק האינטרנט ובאופן שאלה פועלים ביחד.
כאשר המחשב מחובר לנתב ולספק אינטרנט, הרשת הביתית מוגדרת וניתן להוסיף אליה מחשבים או התקנים.
HP Home Network Center מספק את הכלים שיסייעו לך לבדוק את הסטטוס של הרשת הביתית ולפתור בעיות.
כדי להשתמש ב-HP Home Network Center, בצע את השלבים הבאים.
 1. לחץ על התחלה ולאחר מכן על עזרה ותמיכה.
 2. לחץ על כלי פתרון בעיות, ומתחת ל-Home Network Center לחץ על השתמש בכלי זה כדי לבדוק את חיבור האינטרנט או כדי ליצור ולנהל רשת ביתית.
הכלי HP Home Network Center נפתח.
בתמונה נראה Home Network Center. האיור בצד שמאל של התמונה מדגים את הסטטוס של Home Network Center. ישנם שלושה מקטעים אופקיים הנושאים את הכותרות מחשב, רשת ביתית ו-אינטרנט. האזור במקטע האופקי שצבוע בצבע בהיר מציג תיאור של הסטטוס של כל אחד מרכיבי הרשת הביתית. האזור במקטע האופקי שצבוע בצבע כהה מציג פריטי פעולה אפשריים עבור כל רכיב ברשת.
איור : HP Home Network Center, סטטוס ירוק.
אם הרשת הביתית פועלת כראוי, המקטעים האופקיים של HP Home Network Center הנושאים את הכותרות מחשב, רשת ביתית ו-אינטרנט יהיו צבועים בירוק. אם רכיב ברשת הביתית אינו פועל כראוי, המקטע במסך של רכיב זה יהיה צבוע באדום. לדוגמה, אם המחשב מחובר לרשת (כלומר, נתב) אך לא לאינטרנט, (כלומר, מודם כבלים), המקטעים מחשב ו-רשת ביתית יהיו ירוקים, אך המקטע אינטרנט יהיה אדום.
איור : המחשב מחובר לרשת, אך לא לאינטרנט
מהם הסטטוסים השונים של HP Home Network Center?
Home Network Center מבצע ניטור רציף של הרשת הביתית. הוא מציג את הסטטוס הנוכחי של הרשת הביתית ומספק הנחיות שמאפשרות לך לבצע פעולות ברשת הביתית. ההנחיות משתנות בהתאם לסטטוס. כדי לזהות ולהבין את הסטטוס של הרשת הביתית, עליך להביט ב-Home Network Center ולדעת כיצד לפרש את המידע המוצג במסך.
 • הרשת הביתית לא הוגדרה.
  כדי להגדיר רשת ביתית בסיסית חדשה, חבר את המחשב לנתב ופעל בהתאם להנחיות שיוצגו להגדרת כתובת IP ואבטחה בנתב.
 • חבר מחשב לרשת הביתית.
  • אם ברשותך רשת קווית, השתמש בכבל Ethernet לחיבור המחשב לנתב.
  • אם ברשותך רשת אלחוטית והמחשב נמצא בטווח של הנתב האלחוטי, עליך להזין את סיסמת הרשת הדרושה ואת מפתח הרשת. עיין במדריך למשתמש של היצרן כדי לברר מהם סיסמת ברירת המחדל ומפתח הרשת של הנתב, אם יש צורך.
 • המחשב לא מתחבר עוד לרשת האלחוטית.
  המחשב עשוי להתנתק מהרשת הביתית מסיבות רבות. אם את נתקל בבעיות בהתחברות לרשת הביתית, Home Network Center HP ינחה אותך להשתמש בכלים של HP ו-Microsoft לצורך יצירת החיבורים.
 • המחשב לא מתחבר עוד לאינטרנט.
  סיבות רבות עשויות למנוע מהמחשב להתחבר לאינטרנט. אם אתה נתקל בבעיות בהתחברות לאינטרנט, Home Network Center ינחה אותך להשתמש בכלים של HP ו-Microsoft לצורך יצירת החיבורים.
מהו HP Home Network Center?
HP Home Network Center מציג בכל אחד ממקטעי המסך האופקיים מידע שיסייע לך להבין מה מתרחש ברשת הביתית מתוצרת HP שברשותך. המקטעים האופקיים האלה הם: מחשב, רשת ביתית ו-אינטרנט - הם פועלים יחדיו כדי לסייע לך:
 • להתחבר לרשת הביתית הקווית או לרשת הביתית האלחוטית ולהפעיל את התקן הרשת האלחוטית במחשב.
 • להגדיר את תצורת הנתב, להתחבר לרשת ביתית קיימת, לשמור רשת אחרת כרשת הביתית שלך ולתקן את הרשת הביתית.
 • לאבחן ולתקן בעיות בחיבור לאינטרנט.
האיור בצד שמאל של המסך מציג את הסטטוס של רכיבי הרשת. לדוגמה, אם הרשת הביתית לא הוגדרה, האיור מציג קו מקווקו, רכיב הרשת החסר לא זמין וסימן קריאה מופיע כדי לציין שקיימת בעיה.
כיצד לפרש את הממשק של HP Home Network Center
HP Home Network Center משתמש בממשק דינמי, אשר משתנה במקביל לשינויים בסטטוס של הרשת הביתית.
הרשת הביתית לא הוגדרה
מצב
תיאור
מנותק
מחשב:
לא מוצגת כתובת IP.
סוג החיבור: מנותק.
מתאם: יוצג סוג המתאם בו אתה משתמש.
רשת:
אינך מחובר לרשת כלשהי.
אינטרנט:
אינך מחובר לאינטרנט.
פעולה
מחשב:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • להתחבר באמצעות רשת LAN אלחוטית (WLAN).
  להפעיל את HP Network Assistant, שינחה אותך בתהליך של הגדרת רשת ביתית חדשה.
 • להפעיל את רשת LAN הקווית.
  לחץ כדי לקבל מידע על חיבור המחשב לנתב קווי באמצעות כבל Ethernet.
 • להפעיל רשת LAN אלחוטית.
  לחץ כדי להציג תזכורת ולחץ על התזכורת כדי לקבל מידע על הפעלת תקשורת מקומית אלחוטית.
רשת:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • לתקן את הרשת.
  לחץ כדי לקבל מידע על תיקון חיבור לרשת.
כמו כן, באפשרותך:
 • להפעיל את HP Home Network Center.
 • להפעיל את כלי האבחון והתיקון של Windows.
אינטרנט:
לא נדרשת כל פעולה.
המחשב מחובר לרשת הביתית
מצב
תיאור
התחבר בהצלחה לרשת ולאינטרנט באמצעות הנתב הקווי.
מחשב:
תוצג כתובת IP, אם זמינה.
סוג החיבור: קווי.
מתאם: יוצג סוג המתאם בו אתה משתמש.
רשת ביתית:
מצב: מחובר לרשת הביתית דרך הנתב הקווי.
אינטרנט:
אתה מחובר לאינטרנט. ספק שירותי אינטרנט (ISP): יוצג שמו של ספק שירותי האינטרנט שאליו אתה מחובר.
פעולה
מחשב:
לא נדרשת כל פעולה.
רשת ביתית:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • להגדיר את תצורת הרשת האלחוטית.
 • להגדיר את תצורת הנתב.
  לחץ כדי לפתוח את מסך הכניסה למערכת, אותו סיפק יצרן הנתב. אחרי הכניסה לנתב, באפשרותך להגדיר את האבטחה, להקצות סיסמה ולהקצות שם רשת, המכונה גם מזהה ערכת שירותים (SSID).
אינטרנט:
לא נדרשת כל פעולה.
מצב
תיאור
התחבר בהצלחה לרשת ולאינטרנט באמצעות הנתב האלחוטי.
מחשב:
תוצג כתובת IP, אם זמינה.
סוג החיבור: אלחוטי.
מתאם: יוצג סוג המתאם בו אתה משתמש.
רשת ביתית:
אתה מחובר לרשת הביתית דרך הנתב האלחוטי.
נתב: יוצג שמו של הנתב הביתי שלך.
עוצמת אות: תוצג עוצמת האות בין המחשב לנתב.
מותאם לעבודה מאובטחת: מציג אם אתה מחובר לרשת מאובטחת.
רשת:
אתה מחובר לרשת שאינה הרשת הביתית שלך.
הרשת הביתית ('שם הרשת הביתית שלך') זמינה. יוצג אם אתה נמצא בטווח של הרשת הביתית, אבל מחובר לרשת אחרת.
עוצמת אות: תוצג עוצמת האות בין המחשב לנתב.
מותאם לעבודה מאובטחת: מציג אם אתה מחובר לרשת מאובטחת.
אינטרנט:
אתה מחובר לאינטרנט.
ספק שירותי אינטרנט (ISP): יוצג שמו של ספק שירותי האינטרנט שאליו אתה מחובר.
פעולה
מחשב:
 • התחברות באמצעות רשת LAN קווית (LAN).
רשת ביתית:
 • להגדיר את תצורת הנתב.
  לחץ כדי לפתוח את מסך הכניסה למערכת, אותו סיפק יצרן הנתב. אחרי הכניסה לנתב, באפשרותך להגדיר את האבטחה, להקצות סיסמה ולהקצות שם רשת, המכונה גם מזהה ערכת שירותים (SSID).
רשת:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • להתחבר לרשת הביתית ('שם רשת').
  לחץ כדי לקרוא הודעה על כך ש-HP Home Network Center מנסה להתחבר לרשת שנשמרה בעבר כרשת ביתית.
 • לשמור את 'שם רשת' כרשת הביתית שלך.
  לחץ כדי לבחור אם ברצונך לשמור את הרשת שאליה אתה מחובר כרגע כרשת הביתית שלך. שמירת רשת כרשת הביתית שלך מאפשרת ל-HP Home Network Center לסייע לך לזהות איזו רשת שנמצאת בטווח של הנתב היא אכן הרשת הביתית שלך. ציון הרשת הביתית גם מאפשר ל-HP Home Network Center לספק לך משוב ספציפי לרשת הביתית שלך.
לחץ על כן אם ברצונך לשמור את 'שם רשת' כרשת הביתית שלך.
לחץ על אין כדי להשתמש באופן זמני ברשת אליה אתה מחובר כרגע מבלי לשמור אתה כרשת הביתית שלך.
אינטרנט:
לא נדרשת כל פעולה.
המחשב לא מתחבר עוד לרשת הביתית
מצב
תיאור
קיימת בעיה בחיבור לנתב הקווי. ייתכן שיש לו חיבור מוגבל לאינטרנט.
מחשב:
תוצג כתובת IP, אם זמינה.
סוג החיבור: קווי.
מתאם: יוצג סוג המתאם בו אתה משתמש.
רשת ביתית: אתה מחובר לרשת הביתית דרך הנתב הקווי, אך יש בעיה בחיבור והוא בעל גישה מוגבלת או מהירות מוגבלת.
אינטרנט: ייתכן שאתה מחובר לאינטרנט אך עם גישה או מהירות מוגבלות.
פעולה
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • לתקן את הרשת.
  לחץ כדי לקבל מידע על תיקון חיבור לרשת.
מצב
תיאור
התחבר בהצלחה לאינטרנט, אך קיימת בעיה בהתחברות לנתב האלחוטי.
מחשב:
תוצג כתובת IP, אם זמינה.
סוג החיבור: קווי.
מתאם: יוצג סוג המתאם בו אתה משתמש.
רשת ביתית: אתה מחובר לרשת הביתית דרך הנתב האלחוטי, אך יש בעיה בחיבור והוא בעל גישה מוגבלת או מהירות מוגבלת.
אינטרנט: ייתכן שאתה מחובר לאינטרנט אך עם גישה או מהירות מוגבלות.
פעולה
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • לתקן את הרשת.
  לחץ כדי לקבל מידע על תיקון חיבור לרשת.
המחשב לא מתחבר עוד לאינטרנט
מצב
תיאור
התחבר בהצלחה לרשת באמצעות נתב קווי, אך לא מחובר לאינטרנט.
מחשב:
תוצג כתובת IP, אם זמינה.
סוג החיבור: קווי.
מתאם: יוצג סוג המתאם בו אתה משתמש.
רשת ביתית:
מצב: מחובר לרשת הביתית דרך הנתב הקווי.
אינטרנט:
אינך מחובר לאינטרנט.
פעולה
מחשב:
לא נדרשת כל פעולה.
רשת:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • להגדיר את תצורת הרשת האלחוטית.
  לחץ כדי לקבל מידע על הגדרת התצורה של הרשת האלחוטית.
 • להגדיר את תצורת הנתב.
  לחץ כדי לפתוח את מסך הכניסה למערכת, אותו סיפק יצרן הנתב. אחרי הכניסה לנתב, באפשרותך להגדיר את האבטחה, להקצות סיסמה ולהקצות שם רשת, המכונה גם מזהה ערכת שירותים (SSID).
אינטרנט:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • לתקן את הרשת.
לחץ כדי לקבל מידע על תיקון חיבור לרשת.
מצב
תיאור
התחבר בהצלחה לרשת באמצעות נתב אלחוטי, אך לא מחובר לאינטרנט.
מחשב:
תוצג כתובת IP, אם זמינה.
סוג החיבור: אלחוטי.
מתאם: יוצג סוג המתאם בו אתה משתמש.
רשת:
אתה מחובר לרשת שאינה הרשת הביתית שלך.
הרשת הביתית ('שם הרשת') זמינה.
נתב: יוצג שמו של הנתב הביתי שלך.
עוצמת אות: תוצג עוצמת האות בין המחשב לנתב.
מותאם לעבודה מאובטחת: מציג אם אתה מחובר לרשת מאובטחת.
אינטרנט: אינך מחובר לאינטרנט.
פעולה
מחשב:
 • התחברות באמצעות רשת LAN קווית (LAN).
  לחץ כדי לקבל מידע על השימוש בכבל Ethernet לחיבור המחשב לנתב קווי.
רשת:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • להתחבר לרשת הביתית ('שם רשת').
  לחץ כדי לקרוא הודעה על כך ש-HP Home Network Center מנסה להתחבר לרשת שנשמרה בעבר כרשת ביתית.
 • לשמור את 'שם רשת' כרשת הביתית שלך.
  לחץ כדי לבחור אם ברצונך לשמור את הרשת שאליה אתה מחובר כרגע כרשת הביתית שלך. שמירת רשת כרשת הביתית שלך מאפשרת ל-HP Home Network Center לסייע לך לזהות איזו רשת שנמצאת בטווח של הנתב היא אכן הרשת הביתית שלך. ציון הרשת הביתית גם מאפשר ל-HP Home Network Center לספק לך משוב ספציפי לרשת הביתית שלך.
לחץ על כן כדי לשמור את 'שם רשת' כרשת הביתית שלך.
לחץ על אין כדי להשתמש באופן זמני ברשת אליה אתה מחובר כרגע מבלי לשמור אתה כרשת הביתית שלך.
אינטרנט:
HP Home Network Center ינחה אותך:
 • לתקן את הרשת.
  לחץ כדי לקבל מידע על תיקון חיבור לרשת.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏