ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שאלות נפוצות לגבי Modem Check

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP עם Windows Vista.
מהו HP Modem Check?
HP Modem Check היא תוכנית שירות הבודקת את הקישוריות של המודם. היא גם מספקת מידע בסיסי על המודם, למשל, הגירסה של מנהלי התקן המודם המותקנים, שם היצרן ותצורת ה-COM הנוכחית של המודם.
שימוש בכלי HP Modem Check
הכלי HP Modem Check יכול לאבחן ולתקן בעיות חומרה שכיחות רבות.
להפעלת HP Modem Check, בצע את השלבים הבאים.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן על עזרה ותמיכה.
 2. לחץ על Troubleshooting Tools (כלי פתרון בעיות), ולאחר מכן תחת Modem Check (בדיקת מודם), לחץ על Use this tool to detect any hardware issues with your dial-up modem (השתמש בכלי זה כדי לזהות בעיות חומרה במודם החיוג שברשותך).
 3. אשר את המשך התהליך, אם תתבקש לעשות זאת. HP Modem Check נפתח ומיד בודק את חיבור המודם. הכלי מציג את תוצאות הבדיקה ומספק אפשרויות לתיקון בעיות.
  איור : HP Modem Check.
 4. פעל בהתאם להנחיות להשלמת הבדיקה.
ודא שהמודם יכול להתחבר לחברת הטלפונים.
אם תצורת המחשב הוגדרה מחדש ופונקציית העזרה והתמיכה של HP הוסרה, יש לבצע שלבים אלו כדי לבדוק את הפעולה הבסיסית של המודם במחשב האישי דרך 'אפשרויות טלפון ומודם'.
כדי לבצע את הפעולה של מודם המחשב, בצע את הפעולות הבאות.
 1. לחץ על 'התחל', הקלד 'טלפון' בשדה החיפוש, ולאחר מכן בחר ב'אפשרויות טלפון ומודם' מהרשימה.
 2. כאשר תתבקש, ספק את פרטי קידומת המדינה והאזור שלך, אם ישים. אם עליך לחייג למספר גישה לפני שימוש בקו לשיחות יוצאות, ספק את המספר.
 3. נסה ליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך על ידי חיוג אליו. דוגמה: 123-555-1212.
  • אם מוצגת הודעה המבקשת הזנת שם משתמש או סיסמה, המודם פועל ומחובר באופן פיזי לשירות הטלפון. המשך לסעיף איפוס המודם ויציאות ה-COM במסמך זה.
  • אם מוצגת ההודעה No Dial Tone (אין צליל חיוג), המודם אינו מחובר לקו טלפון פעיל. עבור אל הסעיף בדיקת איכות קו הטלפון במסמך זה.
בדיקת איכות קו הטלפון
אם בדיקת המודם מפיקה שגיאת‏ No Dial Tone Detected (‏‏לא זוהה צליל חיוג), בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את החיבור של המודם אל קו הטלפון.
 1. נתק את חוט הטלפון מגב המחשב וחבר אותו לטלפון רגיל, כך שחוט הטלפון עובר ישירות מהשקע בקיר אל הטלפון. ודא שחוט הטלפון אינו כרוך סביב חוטים אחרים, ואינו נמצא ליד רמקולי סטריאו ביתיים. הרם את השפופרת והאזן לצליל חיוג.
  • אם יש צליל חיוג, המשך לשלב מס' 2.
  • אם אין צליל חיוג, חבר את חוט הטלפון לשקע או טלפון אחר.
  • אם עדיין אינך שומע צליל חיוג, ייתכן שהשקע בקיר אינו תקין. צור קשר עם ספק שירות הטלפון שלך.
 2. אם אתה שומע צליל חיוג, בדוק את איכות קו הטלפון. לחץ על המקש 1 בטלפון כדי להפסיק את צליל החיוג והקשב לאיתור רעש סטטי או קולות אחרים בקו. אם החיבור נראה תקין, עבור לשלב מס' 3. אם אתה יכול לשמוע רעש סטטי או קולות אחרים בקו, ייתכן שיש בעיה בקו הטלפון. צור קשר עם ספק שירות הטלפון שלך.
 3. השתמש בטלפון כדי לחייג את המספר שספק האינטרנט שלך נתן לך לצורך התחברות לאינטרנט. אם הקו תפוס או לא מתחבר, התקשר למספר השירות של ‏ספק האינטרנט כדי לקבל מספר חיוג אחר. אם המספר עונה בסדרה של צפצופים צורמים, חיבור הטלפון תקין.
חבר את כבל הטלפון לשקע שבמחשב, ועבור לסעיף ‏איפוס המודם ויציאות ה-COM.
איפוס המודם ויציאות ה-COM
כדי לאפס את תוכנת המודם ואת יציאות ה-COM (תקשורת), בצע את השלבים הבאים.
  הערה:
אם מותקנת במחשב שלך תוכנת Norton Antivirus, לפני ביצוע השלבים המתוארים להלן, נתק את כבל הרשת והשתמש ב-MSConfig כדי למנוע טעינה של ccApp בכרטיסיית ההפעלה. לאחר איפוס תוכנת המודם על פי השלבים הבאים, הפעל שוב את‏ ccApp.
 1. לחץ על התחל, לחץ לחיצה ימנית על מחשב, ובחר באפשרות מאפיינים.
 2. בחלונית 'משימות', לחץ על הקישור מנהל התקנים. אשר את המשך התהליך, אם תתבקש לעשות זאת. מנהל ההתקנים נפתח.
 3. במנהל ההתקנים, לחץ על סימן הפלוס (+) לצד 'מודמים' כדי להרחיב את הרשימה.
 4. סמן כל מודם המופיע ברשימה, אחד בכל פעם, והקש על המקש Delete. אם קיימים מספר מודמים, חזור על שלב זה למחיקת כל אחד מהם. כשתתבקש לעשות זאת, אשר שברצונך למחוק מנהלי התקן אלה. אל תפעיל את המחשב מחדש.
 5. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד היציאות (COM ו-LPT).
    הערה:
  במחשבים מסוימים אין יציאות COM. אם המחשב אינו מצויד ביציאות COM, פנה למחלקת השירות והתמיכה של HP כדי לברר אם יש צורך להחליף את המודם.
 6. סמן את יציאת תקשורת ‏(COM1), והקש על Delete. לחץ על אישורלאישור הסרת ההתקן. חזור על תהליך זה לגבי יתר יציאות התקשורת (COM2,‏ COM3, וכו').
 7. בחלונית 'מנהל ההתקנים', לחץ על הלחצן בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה (קרוב לקצה העליון). Windows Vista יסרוק כעת את המערכת לאיתור חומרה, ויתקין את מנהלי ההתקן המהווים ברירת המחדל עבור כל התקן הזקוק להם.
 8. תחת 'מודמים', ודא שהמודם ויציאות ה-COM מופיעים ברשימה.
  • אם המודם מופיע ברשימה, נסה להתחבר שוב לאינטרנט. אם יש עדיין בעיות עם המודם, התקן את מנהל התקן המודם האחרון.
  • אם המודם אינו מופיע ברשימה, צור קשר עם השירות והתמיכה של HP כדי לבדוק אם יש צורך להחליף את המודם.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏