ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות (J610) ו-‏3050 (HP Deskjet All-in-One Series 3050A (J611 - החלפת המחסניות

הקדמה
מסמך זה מכיל שלבים להחלפת המחסניות.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
החלפת מחסניות הדיו
סרטון הווידיאו הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
  הערה:
בסרטון מוצג HP Deskjet 3050. ייתכן שמראהו החיצוני של המוצר לא יהיה זהה למוצר שברשותך, אך השלבים זהים.
.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידיאו או כדי לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידיאו ב-YouTube.
בצע את השלבים הבאים כדי להחליף וליישר את המחסניות.
שלב ראשון: טען נייר
בכל פעם שאתה מתקין מחסנית חדשה, המוצר של HP מנחה אותך לטעון נייר כדי שתוכל להשלים את יישור המחסנית. לפני שתתחיל בתהליך היישור, וודא שבמוצר טעון נייר. בצע את השלבים הבאים כדי לטעון נייר במוצר.
 1. הרם את מגש ההזנה.
  איור : הרם את מגש ההזנה
  איור של הרמת מגש ההזנה
 2. הנמך את מגש הפלט ולאחר מכן משוך החוצה את מאריך המגש.
  איור : משוך את מאריך המגש החוצה
  איור המדגים את משיכת מאריך המגש החוצה
 3. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר
  איור המדגים את הסטת מכוון הרוחב החוצה
 4. טען ערימת נייר רגיל במגש ההזנה, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. החלק את ערימת הנייר פנימה עד שתיעצר.
  איור : טען נייר
  איור של טעינת נייר
 5. הזז את מכוון רוחב הנייר כך שייצמד לנייר.
  איור : הזז את מכוון רוחב הנייר כך שייצמד לנייר
  איור המדגים את הצמדת מכוון רוחב הנייר לנייר
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 3. פתח את דלת מחסניות הדיו. המחסנית זזה למרכז המדפסת. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו
 4. לחץ קלות על מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הסר את מחסנית הדיו
  תמונה: הסר את מחסנית הדיו
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  איור: אל תיגע במגעים או בחרירים
 5. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מהאריזה ולאחר מכן משוך את לשונית המשיכה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. כמו כן, אל תחבר מחדש את הסרט למחסנית הדיו. פעולה זו עלולה לגרום לסתימות, כשל במערכת הדיו ומגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסרת הסרט הפלסטי
 6. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהמגעים פונים לכיוון המדפסת והחרירים פונים כלפי מטה לכיוון החלק התחתון של המוצר, ולאחר מכן הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית
  איור : הכנס את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה
 7. דחף את מחסנית הדיו לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
 8. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
 10. לחץ על הלחצן לצד אישור בצג לוח הבקרה ().
  המדפסת מדפיסה דף יישור.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. להנחת דף היישור, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  איור: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. לחץ על הלחצן לצד אישור בצג לוח הבקרה ().
  המוצר סורק את דף היישור.
 5. כאשר ההודעה היישור בוצע בהצלחה מוצגת במסך לוח הבקרה, לחץ על הלחצן לצד אישור בצג לוח הבקרה () כדי לבצע את היישור.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏