ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הוראות החלפת מדפסת המדפסות HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One Series

כאשר HP מחליפה את המוצר הפגום, יש להעביר אביזרים או חלקים מסוימים מהמוצר הפגום אל המוצר החלופי.
  הערה:
 • ייתכן שאביזרים אופציונליים מסוימים לא יהיו כלולים בדגם המדפסת שברשותך.
 • שמור אביזרים אופציונליים שרכשת בנפרד.
להלן רשימה של מדפסות מהסדרה HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One N911 Series שמסמך זה מתייחס אליהן:
תמונה
שם דגם
קוד מוצר
מדפסת HP Officejet Pro 8600 e-All-in-one ‏- דגם N911a
‏CM749A
להלן רשימה של מדפסות מהסדרה HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One N911 Series שמסמך זה מתייחס אליהן:
תמונה
שם דגם
קוד מוצר
מדפסת HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One ‏- N911g
‏CM750A
הוראות
לפני החלפה או סילוק של היחידה הפגומה, פעל בהתאם להוראות שלהלן כדי להבטיח שהאביזרים הנכונים יוסרו ממדפסת HP Officejet e-All-in-One הפגומה.
 1. לפני הוצאת מחסניות ההדפסה מתוך היחידה, ודא שהיא מחוברת לחשמל ומופעלת.
  מחסניות ההדפסה ומכלול ראש ההדפסה
  1. מחסניות הדפסה
  2. מכלול ראש הדפסה
    שים לב:
  אלא אם תקבל הוראות אחרות מהנציג הטלפוני של HP, אל תחזיר את מחסניות ההדפסה ואת מכלול ראש ההדפסה, ואל תשתמש בהם שוב. המדפסת החלופית תכלול מכלול ראש הדפסה חדש ומחסניות הדפסה חדשות.
  כדי להסיר את מחסניות ההדפסה ואת מכלול ראש ההדפסה:
  • פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  • המתן עד שגררת ההדפסה תפסיק לזוז. הרם את ידית התפס בגררת ההדפסה.
  • הסר את מכלול ראש ההדפסה והמחסניות על-ידי הרמה ומשיכה החוצה.
  • הנמך בזהירות את ידית התפס.
   1. ידית התפס
  • סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 2. נתק את מדפסת HP Officejet e-All-in-One מהחשמל ושמור את האביזרים הבאים:
  א) כבל מתח
  ב) כבל רשת Ethernet
  ג) כבל טלפון
  ד) כבל USB (אפיק טורי אוניברסלי)
  ה) מגש נייר של ‏250 גיליונות
    הערה:
  מגש הנייר של 250 הגיליונות הוא אביזר אופציונלי. דלג לשלב הבא אם מדפסת HP Officejet e-All-in-One שלך אינה מכילה אביזר זה.
  כדי להסיר את מגש הנייר של 250 הגיליונות, הרם את מדפסת HP Officejet e-All-in-One בשתי ידיך כדי לנתק אותה ממגש הנייר של 250 הגיליונות. הנח את מדפסת HP Officejet e-All-in-One בצד ושמור את מגש הנייר של 250 הגיליונות.
  ו) אביזר להדפסה דו-צדדית ‏(יחידת הדפסה דו-צדדית)
  כדי להוציא את האביזר להדפסה דו-צדדית, לחץ על הלחצנים בשני צדי האביזר ולאחר מכן הוצא את האביזר על-ידי משיכתו אל מחוץ למדפסת HP Officejet e-All-in-One.
  ז) כרטיסי זיכרון
  ח) מדריכי הפעלה ותקליטור המוצר
 3. שמור את האביזרים לעיל לשימוש עם המדפסת החלופית.
 4. הפעל את המוצר החלופי ובדוק את כל הפונקציות שלו.
 5. לקבלת מידע נוסף על התמיכה עבור המוצר של HP שברשותך, בקר באתר האינטרנט www.hp.com/support‏.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏