תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 4500‏, 4575 - החלפת מחסניות דיו

מסמך זה מיועד למדפסות HP OfficeJet 4500 (K710 ו- G510) ו-4575 (K710) All-in-One.
החלף מחסניות דיו שמפלס הדיו בהן נמוך או שאין בהן דיו במחסניות HP מקוריות חדשות.

סרטון וידאו: החלפת מחסניות הדיו

הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.

שלב 1: טען נייר רגיל

לפני שאתה מחליף את מחסניות הדיו ומתחיל את תהליך היישור, טען נייר במדפסת.
 1. משוך את מאריך המגש החוצה.
  איור : משוך החוצה את מאריך המגש
  תמונה: משיכת מאריך המגש החוצה
 2. הכנס את ערימת הנייר למגש ההזנה כשהקצה הצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  הערה:
  אין לטעון נייר כשהמכשיר מדפיס.
 3. התאם את מכוון רוחב הנייר כך שייעצר על-ידי ערימת הנייר.
  איור : התאם את מכוון רוחב הנייר
  תמונה: כוונון מכוון הנייר

שלב 2: החלפת מחסניות הדיו

 1. הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם המדפסת כבויה בעת פתיחת דלת מחסניות הדיו, היא לא תשחרר את מחסניות הדיו.
 2. פתח את דלת הגישה הקדמית.
  הגררה תזוז לקצה הימני של המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה הקדמית
  תמונה: פתיחת דלת הגישה הקדמית
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. לחץ על מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הוצא את מחסנית הדיו השחורה
  תמונה: הוצאת מחסנית הדיו השחורה.
 5. הוצא אחת ממחסנית הדיו החדשות מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
 6. הסר בעדינות את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסרת הסרט
 7. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה.
  • אם אתה מתקין את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים, החלק אותה לתוך החריץ השמאלי.
  • אם אתה מתקין מחסנית דיו שחור, החלק אותה לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנס את המחסנית לתוך החריץ הריק
  תמונה: הכנסת המחסנית לתוך החריץ הריק
 8. הסט את מחסנית הדיו החדשה בזווית קלה כלפי מעלה לתוך התושבת הריקה, ודחף את מחסנית הדיו בעדינות עד שתיכנס למקומה בנקישה.
 9. חזור על שלבים אלה כדי להתקין את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 10. סגור את דלת הגישה הקדמית.

שלב 3: יישור המדפסת

כדי להשיג את איכות ההדפסה הטובה ביותר, יש צורך ליישר את מחסניות הדיו.
 1. לאחר סגירת דלת הגישה הקדמית, המתן עד שהמדפסת תדפיס את דף היישור.
  איור : דף יישור
  תמונה: דף יישור
 2. פתח את מכסה הסורק והנח את תדפיס דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק, כשפניו כלפי מטה.
  איור : פתח את מכסה הסורק והנח את הדף עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: פתיחת מכסה הסורק והנחת הדף עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. לחץ על אישור.
  המדפסת תסרוק את דף היישור, ובכך תסיים את היישור.

שאלות נפוצות

סקור את רשימת השאלות הנפוצות בנושא החלפת מחסניות דיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏