תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת HP LaserJet Enterprise 600 M601\M602\M603 Series Printer - קביעת תצורה של מגשים

במצבים הבאים, תוצג במוצר באופן אוטומטי הנחיה להגדיר סוג וגודל מגש:
 • בעת טעינת נייר במגש
 • כאשר אתה מציין מגש או סוג נייר מסוים עבור עבודת הדפסה באמצעות מנהל התקן המדפסת או התוכנה והמגש אינו מוגדר להתאמה להגדרות עבודת ההדפסה
הערה:
ההנחיה לא תופיע אם אתה מדפיס ממגש 1 ומגש זה הוגדר לגודל הנייר Any Size‏ (כל גודל) ולהגדרות סוג הנייר Any Type (כל סוג). במצב זה, אם עבודת ההדפסה אינה מציינת מגש, ידפיס המוצר ממגש 1 אפילו אם הגדרות הגודל והסוג של הנייר בעבודת ההדפסה אינן מתאימות לנייר שבמגש 1.

קביעת תצורה של מגש בעת טעינת נייר

 1. טען נייר במגש. אם אתה משתמש במגש שאינו מגש 1, סגור את המגש.
 2. הודעת התצורה של המגש מופיעה.
 3. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לקבל את הגודל שזוהה. לחלופין, לחץ על החץ חזרה כדי לבחור תצורה שונה והמשך לשלבים הבאים.
 4. כדי לשנות את הגדרת המגש, לחץ על החץ מטה כדי לסמן את הגודל הנכון ולאחר מכן לחץ על לחצן OK (אישור).
  הערה:
  המוצר מזהה באופן אוטומטי את מרבית גודלי הנייר במגשים שאינם מגש 1.
 5. לחץ על החץ מטה כדי להאיר את הסוג הנכון ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK (אישור).

קביעת תצורה של מגש כך שיתאים להגדרות עבודת הדפסה

 1. בתוכנה, ציין את מגש המקור, את גודל הנייר ואת סוג הנייר.
 2. שלח את עבודת ההדפסה אל המוצר.
  כאשר יש צורך להגדיר את המגש, מופיעה הנחיה בתצוגת לוח הבקרה.
 3. אם הגודל המוצג אינו נכון, לחץ על החץ חזרה . לחץ על החץ מטה כדי לסמן את הגודל הנכון או סמן את האפשרות Custom (מותאם אישית).
  כדי לציין גודל מותאם אישית, לחץ תחילה על החץ מטה כדי להאיר את יחידת המידה הנכונה. לאחר מכן, הגדר את המידה x ואת המידה y באמצעות לוח המקשים הנומרי או על-ידי לחיצה על החץ מעלה או על החץ מטה .
 4. אם סוג הנייר המוצג אינו נכון, לחץ על החץ חזרה ולאחר מכן לחץ על החץ מטה כדי להאיר את סוג הנייר.

קביעת תצורה של מגש מלוח הבקרה

באפשרותך להגדיר סוג וגודל של חומרי הדפסה במגשים גם ללא הנחיה מהמוצר.
 1. לחץ על הלחצן בית .
 2. פתח את תפריט Trays (מגשים).
 3. לחץ על החץ מטה כדי לסמן את הגדרת הגודל או הסוג למגש הרצוי ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK (אישור).
 4. לחץ על החץ מעלה או על החץ מטה כדי לסמן את הסוג או הגודל. אם תבחר גודל מותאם אישית, בחר את יחידת המידה והגדר את ממד X וממד Y.
 5. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לשמור את הבחירה שלך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏