ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

פתרון בעיות באיכות ההדפסה עבור סדרת המדפסות HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311) Series

האיכות של מסמך או צילום מודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים דהויים או עם פסים, הדפסה ללא צבע שחור או צבעים אחרים, מסמכים עם טקסט מטושטש או לא ברור, כתמים או מריחות של דיו ובעיות אחרות של איכות הדפסה.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
פתרון שני: הנח לטיפול האוטומטי להסתיים
מרבית בעיות איכות ההדפסה הנוגעות לדיו שחור, כגון טקסט שחור לא ברור או בעיות עם מחסנית דיו שחור חדשה שהותקנה, מסתדרות באמצעות תהליך השירות האוטומטי של המדפסת. אינך נדרש לעשות דבר. איכות ההדפסה אמורה להתחיל להשתפר בתוך מספר שעות.
אם לא ניתן להמתין להשלמת רוטינת התיקון האוטומטית, המשך לפתרונות הבאים.
פתרון שלישי: בדוק את הנייר
סוג הנייר ואיכותו עשויים להשפיע על עבודת ההדפסה. פעל על פי ההנחיות שלהלן כדי לוודא שהנייר מתאים. אם לא, טען נייר מסוג מתאים.
  הערה:
להצגת סוגי הנייר השונים הנתמכים על-ידי המדפסת שברשותך, עיין במפרט של המדפסת.
  הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 • טען את הנייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לסוגי נייר רבים יש צד המיועד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כמו למשל נייר צילום וסוגי מדיה מיוחדים אחרים. בדרך כלל, הצד החלק יותר הוא 'צד ההדפסה', ולעתים על הצד שאינו מיועד להדפסה יש לוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. טען במוצר רק נייר נקי ולא מקומט.
  איור : אל תשתמש בנייר מקומט
  תמונה: אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   איור : נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok הוא הנייר המומלץ להדפסת טקסט
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תצלומים או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • חומרי הדפסה מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10–20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
  הערה:
נייר מסוג לא מתאים גורם בדרך כלל להופעת קווים אנכיים בתדפיסים (לחלופין, אם התופעה מופיעה על גבי עותק, הבעיה נגרמת בדרך כלל עקב לכלוך על משטח הזכוכית של הסורק). אל תחליף מחסניות כדי לתקן בעיה של קווים אנכיים.
דוגמאות של קווים אנכיים וקווים אופקיים בתדפיס
איור : קווים אופקיים בתדפיס
תמונה: פסים אופקיים.
איור : קווים אנכיים בתדפיס
תמונה: פסים אנכיים.
המשך לבצע את שלבי פתרון הבעיה שלהלן, אם בתדפיס מופיעים פסים אופקיים או בעיות איכות אחרות, לא כולל פסים אנכיים.
אין להחליף מחסניות אם בתדפיס מופיעים קווים אנכיים. במקום זאת, בדוק את הנייר כמתואר בשלבים מוקדמים יותר במסמך זה, או לחץ או לחץ כאן כדי לתקן פסים, קווים או מריחות אנכיים בעותקים או בסריקות כדי לפתור את הבעיה.
לאחר ביצוע ההנחיות הקודמות, נסה להדפיס את המסמך שוב.
פתרון רביעי: בדוק את הגדרות ההדפסה
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הגדרות ההדפסה ולוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
פתרון חמישי: בדוק את מפלסי הדיו והחלף מחסניות ריקות או מחסניות שעומדות להיגמר
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים במדפסת שברשותך, ולאחר מכן, בהתאם לתוצאות, החלף מחסניות ריקות או כאלו שעומדות להיגמר.
  הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל 'דיו' .
מפלסי הדיו הנוכחיים יוצגו.
איור : דוגמה למפלסי דיו משוערים
תמונה: מפלסי דיו משוערים מוצגים בלוח הבקרה.
שלב שני: החלף את המחסניות שהתרוקנו
בצע את השלבים הבאים להחלפת המחסניות שמצוינות בלוח הבקרה של המוצר.
הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידאו או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידאו ב-YouTube.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  הגררה נעה לאזור הגישה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. לחץ על הלשונית שבחזית מחסנית הדיו כלפי פנים כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את מחסנית הדיו כלפי מעלה כדי להוציא אותה מתוך התושבת.
  איור : הסרת מחסנית הדיו מהחריץ
  תמונה: הוצא את המחסנית מהחריץ.
    הערה:
  לעולם אל תכבה את המדפסת כשחסרות בה מחסניות דיו. הקפד להחליף מחסניות דיו חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ושימוש חורג אפשרי בדיו או נזק למערכת הדיו.
    שים לב:
  אל תרים את התפס לצד הגררה כדי להוציא את מחסנית הדיו. פעולה זו עלולה לגרום למיקום לא נכון של מחסניות הדיו.
 5. חזור על השלב הקודם עד שתוציא את כל מחסניות הדיו מהמדפסת.
 6. הוצא מחסנית דיו מאריזתה, ואז משוך את הלשונית הכתומה ישירות לאחור.
    שים לב:
  הקפד להסיר את לשונית המשיכה הכתומה ואת עטיפת הפלסטיק באופן מלא, לפני שתסיר לגמרי את המכסה הכתום בשלב הבא. אחרת הדיו עלול לדלוף מתוך מחסנית הדיו. כאשר תסיר את עטיפת הפלסטיק, תווית הנייר בראש מחסנית הדיו נקרעת מעט. קרע זה דרוש לאוורור נאות של המחסנית.
  איור : הוצאת מחסנית הדיו החדשה מעטיפת הפלסטיק
  תמונה: הוצא את המחסנית החדשה מעטיפת הפלסטיק.
 7. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו ממחסנית הדיו החדשה.
  איור : הסרת המכסה הכתום ממחסנית הדיו החדשה
  תמונה: הסר את המכסה הכתום מהמחסנית החדשה.
 8. כשהחריר והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה. לחץ על מחסנית הדיו כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
    שים לב:
  אל תרים את ידית התפס שבגררה כדי להתקין את מחסניות הדיו. פעולה זו עלולה לגרום למיקום לא נכון של מחסניות הדיו ולבעיות בהדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה. ודא שהסמל הצבעוני שעל מחסנית הדיו מתאים לסמל הצבעוני שעל התושבת.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  תמונה: הכנס את המחסנית.
 9. אם מחסנית הדיו לא ננעלת במקומה, הוצא אותה מתוך גררת ההדפסה. כופף בעדינות את הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית הדיו ואז הכנס את מחסנית הדיו מחדש לתוך הגררה.
    שים לב:
  היזהר שלא לכופף את הלשונית כלפי חוץ יותר מ-‏1.27 ס"מ. כיפוף הלשונית רחוק מדי יגרום נזק למחסנית הדיו או יגרום ללשונית להישבר.
   איור : כיפוף הלשונית של מחסנית הדיו החוצה
   תמונה: התאם את הלשונית במחסנית הדיו
  1. כופף את הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית
  2. אל תכופף את הלשונית יותר מ-‏1.27 ס"מ
 10. חזור על השלבים הקודמים עד שתכניס את כל מחסניות הדיו החדשות למדפסת.
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 12. כאשר תכניס מחסנית דיו חדשה, המדפסת תציג באופן אוטומטי הנחיה ליישר את המחסניות. להשלמת היישור, גע באישור בלוח הבקרה של המדפסת.
פתרון שישי: הדפסת דוח אבחון איכות הדפסה והערכתו
בצע את השלבים הבאים להדפסת דף בדיקה, ולאחר מכן הערך את התוצאות.
הסרטון הבא מדגים כיצד להדפיס דף ניסיון.
בסרטון הבא מוצגת מדפסת מהסדרה HP Officejet 7510 e-All-in-One (C311a), אבל השלבים נכונים גם לגבי המדפסת שלך.
  הערה:
ייתכן שהשלבים המפורטים בסרטון לא יהיו זהים לגמרי לשלבים המופיעים במסמך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידאו או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידאו ב-YouTube.
שלב ראשון: הדפס דוח אבחון איכות הדפסה
בצע את השלבים הבאים להדפסת דף ניסיון.
 1. טען במגש נייר רגיל, לבן, בגודל Letter‏ .U.S או A4.
 2. במסך הבית של לוח הבקרה, גע בסמל ההגדרות ().
 3. גע ב-כלים ולאחר מכן גע ב-דוח איכות הדפסה. המוצר ידפיס דף בדיקה.
  איור : דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה
  תמונה: דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה
שלב שני: בדוק אם בדף הבדיקה יש פגמים
סקור את אזורי האבחון של דוח איכות ההדפסה, כדי לאתר פגמים. פגמים בדוח עשויים לסייע לך לזהות את הבעיה באיכות ההדפסה ולפתור אותה.
  איור : אזורי אבחון בדוח איכות ההדפסה
  תמונה: אזורי אבחון בדף הבדיקה.
 1. טקסט לדוגמה
 2. דפוסי יישור
 3. פסי צבע
ככלל, אם המדפסת והמחסניות שלה פועלות בצורה תקינה, כל פסי הצבע מופיעים ללא קווים ובצבע אחיד לכל רוחב הדף. הטקסט השחור המודפס בדף נקי מקווי דיו.
הטבלה הבאה כוללת דוגמאות לפגמים שיכולים להופיע בדוח אבחון איכות ההדפסה. הדוגמאות אינן כוללות את כל המקרים האפשריים, אך הן נוטות לייצג את הבעיות השכיחות ביותר.
דוגמאות לפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה
הפגם
דוגמה
טקסט בגופנים גדולים אינו אחיד בקצה אחד (אפשרות לבעיה במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: טקסט גדול לא אחיד.
פסי צבע מקווקווים או דהויים (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: עמודות צבע מפוספסות או דהויות.
פסי צבע לא אחידים (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: פסי צבע לא אחידים.
פסי הצבע כוללים קווים בצבע אחר (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: עמודות צבע מפוספסות.
קטעי הצבע כוללים קווים לבנים עקביים (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: פסים לבנים בעמודות הצבע.
צבע (שחור) חסר לגמרי (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: צבע (שחור) חסר.
הדף ריק או כמעט ריק (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: דף כמעט ריק.
תבניות יישור משוננות (בעיה אפשרית ביישור)
תמונה: דפוסי יישור משוננים.
 • אם אתה רואה פגם אחד או יותר בדוח אבחון איכות ההדפסה, המשך לשלבים הבאים.
 • אם אינך מבחין בפגמים בדוח איכות ההדפסה, מנגנון ההדפסה ומוצרי הדיו המתכלים פועלים כהלכה. לכן, אינך צריך להמשיך לשלבי פתרון הבעיות המופיעים בהמשך מסמך זה. עם זאת, אם עדיין אינך מרוצה מאיכות ההדפסה, נסה את ההליכים הכלליים הבאים כדי לשפר את איכות ההדפסה:
  • הקפד להדפיס את התמונה שלך ברזולוציה מספקת. תמונות מוגדלות עלולות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה מוגבלת לפס סמוך לקצה התדפיס, סובב את התמונה ב-‏180 מעלות באמצעות התוכנה שהתקנת עם המדפסת או באמצעות יישום תוכנה אחר. ייתכן שהבעיה לא תוצג בקצה השני של התדפיס.
  • הימנע מהשארת מחסניות לא מוגנות מחוץ למדפסת למשך זמן רב.
  • השתמש תמיד בלחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת. הדבר מונע את התייבשות המחסניות.
תמונה: טקסט משובש ולא הגיוני והדפסה חלקית.
Windows בלבד: אם נתקלת בטקסט משובש, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא מלאים, או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל רצף דפים של תווים מוזרים או משובשים מודפס ב-Windows.
שלב שלישי: ודא שמחסניות הדיו מאווררות כראוי ושהן הוכנסו כהלכה
אם פתח האוורור בחלק העליון של המחסנית סתום או חסום, ייתכן שהמחסנית לא תפעל כראוי. בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמחסניות מאווררות כראוי ושהן הוכנסו כהלכה.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  הגררה נעה לאזור הגישה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. לחץ על הלשונית שבחזית מחסנית הדיו כלפי פנים כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את מחסנית הדיו כלפי מעלה כדי להוציא אותה מתוך התושבת.
  איור : הסרת מחסנית הדיו מהחריץ
  תמונה: הוצא את המחסנית מהחריץ.
 5. בדוק את אזור האוורור בכל אחת ממחסניות הדיו, בראש מחסנית הדיו מעל הלוגו של HP.
  איור : דוגמה לאזור האוורור בחלקה העליון של מחסנית הדיו
  תמונה: אזור האוורור בראש המחסנית.
 6. אם למחסנית הדיו עדיין מוצמדת לשונית המשיכה, משוך כדי להסיר אותה.
  איור : דוגמה של הלשונית המשיכה הכתומה
  תמונה: לשונית משיכה כתומה.
 7. אם פתח האוורור סתום, השתמש בסיכה ישרה כדי לסלק בעדינות דבק עודף מפתח האוורור.
   איור : ניקוי את פתח האוורור הסתום בעזרת סיכה
   תמונה: נקה את פתח האוורור הסתום באמצעות סיכה.
  1. פתח אוורור סתום
  2. באמצעות סיכה ישר, סלק בזהירות את הדבק העודף מפתח האוורור
  3. פתח אוורור לא סתום
 8. כשהחריר והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה. לחץ על מחסנית הדיו כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שסמל הצבע שבתווית מחסנית הדיו מתאים לסמל הצבע שבחריץ.
  איור : הכנס בחזרה את המחסנית
  תמונה: הכנס מחדש את המחסנית.
 9. חזור על שלבים אלה כדי לבדוק את פתחי האוורור בכל אחת ממחסניות הדיו.
 10. ודא שכל מחסנית דיו מהודקת היטב לחריץ שלה. העבר את האצבע לאורך חלקן העליון של המחסניות, כדי לחוש אם אחת מהן בולטת, ואם כן, לחץ בחוזקה עד שכל מחסנית דיו תינעל למקומה בנקישה.
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
שלב רביעי: שימוש בכלי אוטומטי לניקוי ראש ההדפסה
לניקוי ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
  הערה:
אם ראש ההדפסה מאוד סתום, ייתכן שתצטרך לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים כדי לשחזר את איכות ההדפסה הרגילה.
  הערה:
לעולם אל תכבה את המדפסת כשחסרות בה מחסניות דיו. הקפד להחליף מחסניות דיו חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ושימוש חורג אפשרי בדיו או נזק למערכת הדיו. כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי של ראש ההדפסה, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה שבמדפסת עצמה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש הקלט, אם עדיין לא עשית זאת.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל ההגדרה ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 3. לחץ על נקה מחסניות.
  המדפסת מנקה את ראש ההדפסה ומדפיסה דף אבחון איכות ההדפסה.
 4. בחן את איכות ההדפסה בדף הניסיון.
  איור : דוגמה לדף אבחון איכות הדפסה
  תמונה: הדפס דף אבחון איכות הדפסה
    הערה:
  ישנן שתי רמות ניקוי. השלם את שתיהן, במידת הצורך. אם ראש ההדפסה סתום מאוד, ייתכן שיידרש מחזור ניקוי נוסף. במקרה כזה, יש להמתין 30 דקות לפני שמבצעים שוב את שתי רמות הניקוי.
שלב חמישי: היעזר בכלי האוטומטי ליישור המדפסת
אם אותרו פגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, בצע את השלבים הבאים ליישור ראשי ההדפסה.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל ההגדרה () ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 2. גע באפשרות יישור המדפסת‏. לאחר היישור, יודפס דף יישור.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך היישור הנם תופעה תקינה.
 3. יופיע המסך היישור הצליח. לחץ על אישור כדי לצאת מהמסך.
    הערה:
  אם היישור לא הצליח, פעל על פי ההוראות המופיעות במסך להשלמת היישור לפני שתמשיך לשלב הבא.
 4. בדוק את דף היישור המודפס. אמורות להופיע בו כל תבניות הצבע - במיוחד התבניות בשחור ובכחול. הדיו לא אמור להיות מפוספס או דהוי.
  איור : דוגמה לדף יישור תקין
  תמונה: דוגמה לדף יישור תקין.
  איור : דוגמאות לדפי יישור דהויים, "מפוספסים", או עם צבעים חסרים
  תמונה: דוגמאות לדפי יישור דהויים, מפוספסים, או עם צבעים חסרים.
פתרון שביעי: החלפת ראש ההדפסה
אם ביצעת את כל השלבים הקודמים והבעיה עדיין קיימת, החלף את ראש ההדפסה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
השלבים הבאים חלים על כל המדינות והאזורים למעט ארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה מלאה של מחסניות דיו חדשות עם ראש ההדפסה החלופי.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל אתר האינטרנט כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CN643A בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.
לאחר שתקבל את ראש ההדפסה החלופי, עבור אל החלפת ראש ההדפסה לקבלת הוראות מפורטות בנוגע להוצאת ראש ההדפסה הישן והתקנת החדש.
  הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏