ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת HP LaserJet Enterprise 600 M601\M602\M603 Series Printer - טעינת נייר במגשים

טעינת מגש 1
  הערה:
בעת שימוש במגש 1, המוצר עשוי להדפיס במהירות איטית יותר.
  שים לב:
כדי למנוע חסימות נייר, אין למלא את המגשים בזמן שהמוצר מדפיס. אל תנסה להפריד את הניירות זה מזה על-ידי פריסתם. הפריסה עלולה לגרום לבעיות הזנה.
 1. פתח את מגש 1.
  איור : מיקום מגש 1
 2. משוך את מאריך המגש כלפי חוץ.
  איור : מיקום המאריך
 3. טען את הנייר במגש. ודא שהנייר מונח מתחת ללשוניות ומתחת לסימני הגובה המרבי.
  איור : טעינת נייר
 4. כוון את מכווני הנייר הצדדיים כך שיגעו קלות בערימת הנייר, אך לא יכופפו אותו.
  איור : מיקום מכווני הנייר הצדדיים
טעינת מגש 2 או מגש אופציונלי ל-500 גיליונות
  שים לב:
כדי למנוע חסימות נייר, אין למלא את המגשים בזמן שהמוצר מדפיס.
  שים לב:
אל תנסה להפריד את הניירות זה מזה על-ידי פריסתם. הפריסה עלולה לגרום לבעיות הזנה.
 1. משוך החוצה את המגש והרם אותו קלות, כדי להוציאו מהמוצר.
  איור : מיקום המגש
 2. לחץ על ידית השחרור שעל-גבי מכוון הנייר השמאלי והזז את מכווני הנייר הצדיים לגודל הנייר המתאים.
  איור : מיקום מכוון הנייר הצדדי
 3. לחץ על ידית השחרור הממוקמת על מכוון הנייר האחורי והזז אותו לגודל הנייר המתאים.
  איור : מיקום ידית השחרור שעל מכוון הנייר האחורי
 4. טען את הנייר במגש. ודא שהערימה מונחת בצורה ישרה במגש בכל ארבע הפינות ומתחת לסימני הגובה המרבי.
  איור : מיקום סימני הגובה המרבי
 5. החלק את המגש חזרה לתוך המוצר, עד הסוף.
  איור : התקן מחדש את המגש
טעינת מגש אופציונלי ל-1,500 גיליונות
ניתן להתאים את המגש האופציונלי ל-1,500 גיליונות להדפסה על נייר בגדלים Letter,‏ A4 ו-Legal. אם מכווני הנייר במגש מכוונים כראוי, המוצר מזהה באופן אוטומטי את גודל הנייר שמוטען במגש.
  שים לב:
כדי למנוע חסימות נייר, אין למלא את המגשים בזמן שהמוצר מדפיס.
  שים לב:
אל תנסה להפריד את הניירות זה מזה על-ידי פריסתם. הפריסה עלולה לגרום לבעיות הזנה.
 1. לחץ על ידית השחרור ופתח את דלת המגש ל-1,500 גיליונות.
  איור : מיקום המגש ל-1,500 גיליונות
 2. אם יש נייר במגש, הוצא אותו. כאשר יש נייר במגש, לא ניתן לכוון את מכווני הנייר.
  איור : מגש ל-1,500 גיליונות עם נייר
 3. לחץ על מכווני הנייר שבחלקו הקדמי של המגש והזז אותם לגודל הנייר המתאים.
  איור : מיקום מכווני הנייר
 4. טען את הנייר במגש. טען חבילות שלמות בכל פעם. אל תחלק חבילות לחלקים קטנים יותר.
  איור : מגש ל-1,500 גיליונות עם נייר
 5. ודא שגובה הערימה אינו חורג מסימני הגובה המרבי שעל מכווני הנייר ושהצד הקדמי של הערמה מיושר עם החצים.
  איור : מיקום סימני הגובה המרבי
 6. סגור את דלת המגש.
  איור : מיקום דלת המגש
כיוון הנייר לצורך טעינת המגשים
טעינת נייר מכתבים, נייר מודפס מראש, או נייר מנוקב מראש
כאשר מותקנת יחידת הדפסה דו-צדדית או מהדק סיכות/מערם, המוצר משנה את אופן סידור התמונות עבור כל עמוד. כאשר משתמשים בנייר המחייב כיוון מסוים, יש לטעון אותו בהתאם לפרטים בטבלה הבאה.
מגש
הדפסה מצד אחד, ללא מהדק סיכות/מערם
הדפסה דו-צדדית, ללא מהדק סיכות/מערם
הדפסה מצד אחד עם מהדק הסיכות/המערם
הדפסה דו-צדדית עם מהדק הסיכות/המערם
מגש 1
צד מודפס כלפי מעלה
הקצה העליון נכנס למוצר ראשון
איור : כיוון הנייר
צד מודפס כלפי מטה
הקצה התחתון נכנס למוצר ראשון
איור : כיוון הנייר
צד מודפס כלפי מעלה
הקצה התחתון נכנס למוצר ראשון
איור : כיוון הנייר
צד מודפס כלפי מטה
הקצה העליון נכנס למוצר ראשון
איור : כיוון הנייר
כל שאר המגשים
צד מודפס כלפי מטה
הקצה העליון בקדמת המגש
איור : כיוון הנייר
צד מודפס כלפי מעלה
הקצה התחתון בקדמת המגש
איור : כיוון הנייר
צד מודפס כלפי מטה
הקצה התחתון בקדמת המגש
איור : כיוון הנייר
צד מודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בקדמת המגש
איור : כיוון הנייר
טעינת מעטפות
יש לטעון מעטפות במגש 1, או במזין המעטפות האופציונלי, כאשר החלק הקדמי של המעטפה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר, המיועד להדבקת הבול, נכנס ראשון לתוך המוצר.
איור : כיוון המעטפה

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏