ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ENVY 110 e-All-in-One D411 series - לא ניתן להדפיס (Windows‏)

לא ניתן להדפיס (Windows‏)
אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, באפשרותך להוריד את תוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility, שיכולה לפתור בעיה זו עבורך באופן אוטומטי. לקבלת תוכנית השירות, לחץ על הקישור המתאים:
  הערה:
ייתכן שתוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility אינה זמינה בכל השפות.
כחלופה לשימוש בתוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility (או אם היא לא פתרה את הבעיה), נסה להשתמש בפתרונות הבאים. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
פתרון 1: ודא שהמדפסת מופעלת
 1. בדוק את לחצן 'הפעלה' הממוקם על-גבי המדפסת. אם הוא לא מאיר, המדפסת כבויה. ודא שכבל המתח מחובר היטב ל‏מדפסת ‏ומחובר לשקע חשמל. לחץ על לחצן 'הפעלה' כדי להפעיל את המדפסת.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 2: בדוק אם מצב המדפסת הוא מושהה או לא מקוון
 1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows‏ ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.
   לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולאחר מכן בחר ראה מה מודפס.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
   לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת כדי לפתוח את תור ההדפסה.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מדפסות ופקסים.
   לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת כדי לפתוח את תור ההדפסה.
 2. בתפריט מדפסת, ודא שאין סימני ביקורת ליד האפשרות השהה הדפסה או השתמש במדפסת במצב לא מקוון.
 3. אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
פתרון 3: ודא שהמוצר מוגדר כמדפסת ברירת המחדל
 1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows‏ ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מדפסות ופקסים.
 2. ודא שהמוצר הנכון מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.
  ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.
 3. אם מוצר שגוי מוגדר כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המוצר הנכון ובחר קבע כמדפסת ברירת מחדל.
 4. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 4: ודא שהנייר טעון כהלכה במגש הנייר
 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  טען נייר בגודל A4 או אינץ'
  1. משוך החוצה את מגש הנייר.
   הסט את מכווני רוחב הנייר כלפי חוץ.
   איור : איור - החלק את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר
   הסר כל חומר הדפסה אחר שנטען לפני כן.
   טען נייר:
   • הכנס את ערימת הנייר למרכז מגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
    איור : איור - טען את הנייר במגש ההזנה
   • החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.
   • הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייעצרו בקצוות הנייר.
   סגור את מגש הנייר.
   איור : איור - פתח את מאריך מגש הפלט
  טען נייר בגודל ‎10 x 15 ס"מ
  1. משוך החוצה את מגש הנייר.
   הסט את מכווני רוחב הנייר כלפי חוץ.
   איור : איור - החלק את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר
   הסר כל חומר הדפסה אחר שנטען לפני כן.
   טען נייר:
   • הכנס ערימה של נייר צילום למרכז מגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
   • החלק את ערימת נייר הצילום קדימה עד הסוף.
      הערה:
    אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יהיו כמה שיותר קרובות אליך.
   • הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייעצרו בקצוות הנייר.
    איור : איור - כוונן את מכוון רוחב הנייר
   סגור את מגש הנייר.
   איור : איור - הורד את מכסה מגש הצילום
  טעינת מעטפות
  1. משוך החוצה את מגש הנייר.
   הסט את מכווני רוחב הנייר כלפי חוץ.
   הסר כל חומר הדפסה אחר שנטען לפני כן.
   טעינת מעטפות:
   • הכנס מעטפה אחת או יותר למרכז מגש ההזנה, כאשר דשי המעטפה פונים לצד שמאל וכלפי מעלה.
   • החלק את ערימת המעטפות קדימה עד שתיעצר.
   • הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייעצרו בקצות המעטפות.
    איור : איור - כוונן את מכוון רוחב הנייר
   סגור את מגש הנייר.
   איור : איור - הורד את מגש הפלט
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 5: הפעל מחדש את מנגנון ההדפסה ברקע
 1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows, לוח הבקרה, מערכת ואבטחה, ולאחר מכן על כלי ניהול.
   לחץ לחיצה כפולה על שירותים.
   לחץ לחיצה ימנית על הדפסה ברקע ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
   בכרטיסייה כללי, שליד סוג הפעלה, ודא שנבחרה האפשרות אוטומטי.
   אם השירות טרם הופעל, תחת מצב שירות, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על אישור.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows, לוח הבקרה, מערכת ותחזוקה, כלי ניהול.
   לחץ לחיצה כפולה על שירותים.
   לחץ לחיצה ימנית על שירות הדפסה ברקע ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
   בכרטיסייה כללי, שליד סוג הפעלה, ודא שנבחרה האפשרות אוטומטי.
   אם השירות טרם הופעל, תחת מצב שירות, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על אישור.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל‏‏ ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי.
   לחץ על ניהול ולאחר מכן לחץ על שירותים ויישומים.
   לחץ לחיצה כפולה על שירותים ולאחר מכן בחר הדפסה ברקע.
   לחץ לחיצה ימנית על הדפסה ברקע ולחץ על הפעלה מחדש להפעלת השירות מחדש.
 2. המתן בזמן שהשירות מופעל מחדש, ולאחר מכן נסה שוב להדפיס.
פתרון 6: בדוק אם עליך לעדכן את מנהלי התקן המדפסת
 1. לחץ על הקישור שלהלן לדף Software and Driver Downloads‏ (הורדת תוכנות ומנהלי התקן).
  אם הדף נתמך בשפה שלך, קיים קישור שעליו תוכל ללחוץ כדי לקבוע אם מנהלי ההתקן של המדפסת שברשותך כבר מעודכנים.
 2. אם זמין מנהל התקן מדפסת מעודכן, פעל על-פי ההוראות כדי להתקין אותו ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
פתרון 7: הפעל מחדש את המחשב
 1. צור סימנייה עבור דף זה כך שתוכל לחזור אליו במידת הצורך, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 8: פנה את תור ההדפסה
 1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows‏ ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת כדי לפתוח את תור ההדפסה.
 3. בתפריט Printer (מדפסת), לחץ על Cancel all documents (בטל את כל המסמכים) או Purge Print Document (מחק לצמיתות מסמכים להדפסה) ולאחר מכן לחץ על Yes (כן) כדי לאשר.
 4. אם ישנם עדיין מסמכים בתור, הפעל מחדש את המחשב ונסה להדפיס שוב לאחר שהמחשב הופעל מחדש.
 5. בדוק שנית את תור ההדפסה כדי לוודא שהוא פנוי, ולאחר מכן נסה להדפיס מחדש.
  אם תור ההדפסה אינו פנוי, או אם הוא פנוי אך ההדפסות עדיין נכשלות, המשך לפתרון הבא.
פתרון 9: בדוק אם יישום התוכנה הוא מקור הבעיה
 1. סגור את יישום התוכנה שמתוכו אתה מדפיס, ולאחר מכן פתח אותו מחדש.
 2. נסה להדפיס שנית מתוך יישום התוכנה.
    הערה:
  ייתכן שהמדפסת לא תתמוך בהדפסה מתוך יישום DOS. קבע אם יישום התוכנה מבוסס Windows או מבוסס DOS באמצעות בדיקת דרישות המערכת של היישום.
 3. אם אתה עדיין נתקל בבעיה, נסה להדפיס דרך 'פנקס רשימות' כדי לבדוק אם מקור הבעיה ביישום התוכנה או במנהל ההתקן.
  להדפסה דרך 'פנקס רשימות'
  1. בשורת המשימות, לחץ על סמל Windows או על התחל, ולאחר מכן לחץ על תוכניות או על כל התוכניות.
   לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על פנקס רשימות.
   הקלד מספר תווים מהטקסט לתוך 'פנקס רשימות'.
   לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפסה.
 4. אם ההדפסה התבצעה בהצלחה דרך 'פנקס רשימות' אך לא דרך יישום התוכנה, צור קשר עם יצרן היישום לקבלת תמיכה.
פתרון 10: ודא שאתה משתמש ביציאת המדפסת הנכונה
 1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows‏ ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת, ולאחר מכן בחר מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה יציאות כדי לוודא שהמדפסת משתמשת ביציאה הנכונה.
  היציאה שבה משתמשת המדפסת מסומנת ומופיע לידה סימן ביקורת. המוצר אמור להיות מוגדר לשימוש ביציאה USB00X (שבה X מוחלף במספר).
 4. אם המדפסת משתמשת ביציאה שגויה, לחץ על היציאה הנכונה כדי לבחור בה.
  היציאה שבה משתמשת המדפסת כעת מסומנת ומופיע לידה סימן ביקורת.
 5. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 11: ודא שנבחר מנהל התקן ההדפסה הנכון
 1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows‏ ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על הסמל של Windows, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על הסמל שליד המדפסת, ולאחר מכן בחר מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 4. בדוק את מנהל ההתקן המופיע בתפריט הנפתח מנהל התקן כדי לוודא שהמדפסת משתמשת במנהל ההתקן הנכון.
  שם המדפסת שברשותך אמור להופיע כמנהל ההתקן.
 5. אם נבחר מנהל התקן שגוי, בחר במנהל ההתקן הנכון מהתפריט הנפתח מנהל התקן.
 6. לשמירת השינויים לחץ על אישור.
 7. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 12: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP ENVY 110 e-All-in-One D411 series‏)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים. ‏(ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏