תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Photosmart 7510 series - פתרון בעיות בהגדרת המדפסת באמצעות הגנה של חומת אש או אנטי-וירוס

פתרון בעיות בהגדרת המדפסת באמצעות הגנה של חומת אש או אנטי-וירוס

שיטות העבודה המומלצות הבאות יכולות לפתור את מרבית הבעיות הקשורות לתוכנות חומת אש ואנטי-וירוס. לקבלת מידע ספציפי אודות הגדרות תוכנה מסוימות, פנה ליצרן התוכנה.
שיטות עבודה מומלצות עבור תוכנת חומת אש או אנטי-וירוס
 • הקפד לעדכן את תוכנת האבטחה שברשותך. ספקים רבים של תוכנות אבטחה מספקים עדכונים המכילים תיקונים לבעיות ידועות ואת תוכנות ההגנה העדכניות ביותר נגד איומי אבטחה חדשים.
 • אם תוכנת חומת האש או האנטי-וירוס כוללת הגדרות אבטחה כגון גבוהה, בינונית או נמוכה, השתמש בהגדרה בינונית כאשר המחשב שברשותך מחובר לרשת.
 • אם שינית הגדרות כלשהן של חומת האש או האנטי-וירוס, נסה לחזור להגדרת ברירת המחדל.
 • אם התוכנה שברשותך כוללת הגדרה שנקראת אזור בטוח, השתמש בה כאשר המחשב מחובר לרשת.
 • אם התוכנה שברשותך כוללת הגדרה לא להציג הודעות התראה, ודא שאינה מופעלת. בעת התקנת תוכנת HP ושימוש במדפסת, ייתכן שתוכנת חומת האש או האנטי-וירוס שברשותך תציג הודעות התראה המאפשרות לך לאפשר או להתיר את תוכנת המדפסת, או לבטל חסימה בתוכנה זו. עליך לאפשר כל תוכנת HP שמוצגת עבורה התראה. כמו כן, אם ההתראה כוללת אפשרות בחירה זכור פעולה זו או צור כלל עבור פעולה זו, הקפד לבחור בה. באופן זה חומת האש או האנטי-וירוס לומדת במה ניתן לבטוח ברשת הביתית.
 • הקפד שלא להפעיל בו-זמנית יותר מחומת אש אחת. לדוגמה, אין להפעיל בו-זמנית את חומת האש של Windows המסופקת על-ידי מערכת ההפעלה וחומת אש של צד שלישי. הפעלה בו-זמנית של יותר מחומת אש אחת עלולה להעמיד את המחשב בפני בעיות אבטחה ובעיות אחרות.
 • אם הבחנת כי מאפיינים מסוימים (כגון סריקה או הדפסה) אינם פועלים לאחר התקנת התוכנה של HP, נסה לכבות הן את המדפסת והן את המחשב, ולאחר מכן הפעל אותם מחדש. לאחר מכן, נסה להשתמש במדפסת שוב.
הערה:
לקבלת מידע נוסף, בקר במרכז ההדפסה האלחוטי של HP ברשת:
אם לא הצלחת להתקין את המדפסת של HP, ייתכן שתצטרך להשבית את שירותי האתחול ו/או את חומת האש באופן זמני. Windows מאפשר לתוכניות ולתהליכים רבים לפעול באופן מיידי עם האתחול. ייתכן שתוכניות אלה וחומת האש ימנעו ממך להתקין את התוכנה של HP או לחבר את המדפסת לרשת. הנחיות אלה מסבירות כיצד להשבית תוכניות ותהליכים אלה בהמלך הגדרת המדפסת.
שלב 1‏: השבתת שירותי האתחול
 1. צור סימניה עבור דף זה בדפדפן האינטרנט כדי שתוכל לחזור אליו לאחר ההפעלה מחדש בשלב מאוחר יותר.
  הערה:
  כדי ליצור סימניה עבור דף, לחץ על מועדפים או סימניות בדפדפן האינטרנט, ולאחר מכן לחץ על הוסף למועדפים או צור סימניה עבור דף זה.
  כדי לחזור לדף זה לאחר ההפעלה מחדש, פתח את דפדפן האינטרנט, לחץ על התפריט מועדפים או סימניות, ולאחר מכן לחץ על השם של דף אינטרנט זה. כאשר הדף נפתח, גלול מטה כדי להציג את שאר ההוראות.
 2. פתח את תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על סמל Windows‏.
   הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח חפש בתוכניות ובקבצים ולאחר מכן הקש Enter‏.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על סמל Windows‏ ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
   הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
   הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בדוק אם אתחול רגיל או אתחול סלקטיבי מסומן כעת. אם אתחול רגיל מסומן, פעל לפי השלבים המפורטים להלן. אם אתחול סלקטיבי מסומן, פעל במקום זאת לפי השלבים הבאים.
  הערה:
  פעל לפי ההוראות המתאימות לסוג האתחול שלך. יש לפעול לפי סדרת הוראות אחת, לא לפי שתיהן.
  כדי להשבית אתחול רגיל
  1. בחר אתחול סלקטיבי ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.
   לחץ על הכרטיסייה שירותים ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.
   לחץ על בטל הכל.
  כדי להשבית אתחול סלקטיבי
  1. לחץ על הכרטיסייה אתחול ורשום לעצמך את הפריטים שנבחרו.
   תזדקק לרשימה זו כדי לאפס את פריטי האתחול של המחשב מאוחר יותר.
   לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול.
   לחץ על הכרטיסייה שירותים ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.
   רשום לעצמך את הפריטים שנבחרו.
   תזדקק לרשימה זו כדי לאפס את פריטי האתחול של המחשב מאוחר יותר.
   לחץ על בטל הכל.
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
  חלון חדש מוצג. להמשך, לחץ על הפעל מחדש.
 5. עם הפעלת המחשב מחדש, החלון כלי שירות לקביעת תצורת המערכת מוצג. בחר בתיבת הסימון אל תציג הודעה זו... ולאחר מכן לחץ על אישור.
שלב 2: השבת את חומת האש או את תוכנת האנטי-וירוס במחשב שברשותך או הגדר את תצורתן באופן זמני
 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל חומת האש בשורת המשימות (בסמוך לתאריך והשעה במחשב), ולחץ על עצור או השבת.
  אם אפשרות העצירה אינה קיימת, פתח את תוכנת חומת האש ובחר באפשרות לעצור או להשבית אותה. ייתכן שסמל חומת האש ישתנה כדי להציג שחומת האש מושבתת.
 2. הפעל מחדש את המחשב.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
 4. אם המדפסת פועלת כשחומת האש מושבתת, עליך להגדיר את תצורת חומת האש כדי לאפשר חיבור עם המדפסת. לקבלת מידע נוסף, בקר במרכז ההדפסה האלחוטי של HP ברשת:
שלב 3‏: התקן מחדש את תוכנת HP
 1. מומלץ להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה עבור המוצר שברשותך מאתר האינטרנט של HP‏:
  1. הקלד את שם המדפסת בתיבת החיפוש (לדוגמה, הקלד HP Photosmart 7510 series).
   בחר את הגרסה המתאימה של Windows כדי להציג את אפשרויות ההורדה והזמנת התקליטור.
 2. התקן מחדש את תוכנת HP על-ידי הפעלת תוכנית ההתקנה החדשה שהורדת או הכנסה מחדש של התקליטור המצורף למדפסת.
 3. קבל או אפשר את ההודעות המוקפצות של חומת האש המופיעות במהלך התקנת התוכנה.
  הערה:
  אם אתה מחבר את המדפסת באמצעות כתובת ה-IP שלה וכתובת ה-IP משתנה, יהיה עליך להשתמש בכלי 'עדכון כתובת IP‏' כדי לעדכן אותה בתוכנה של HP‏. (אם הצלחת להדפיס באופן אלחוטי לאחר ההתקנה הראשונית ולאחר מכן המדפסת הפסיקה לעבוד, ייתכן שזהו הגורם לכך). כדי לפתוח את הכלי, לחץ על התחל > תוכניות > HP‏ > HP Photosmart 7510 series > עדכון כתובת IP.
שלב 4‏: הפעלת שירותי אתחול
 1. פתח את תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת:
  Windows 7
  1. בשורת המשימות, לחץ על סמל Windows‏.
   הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח חפש בתוכניות ובקבצים ולאחר מכן הקש Enter‏.
  Windows Vista
  1. בשורת המשימות, לחץ על סמל Windows‏ ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
   הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור.
  Windows XP
  1. בשורת המשימות, לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
   הקלד msconfig בתיבת הדו-שיח הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אם השבתת אתחול רגיל, פעל בהתאם לשלבים המפורטים להלן. אם השבתת אתחול סלקטיבי, פעל במקום זאת בהתאם לשלבים הבאים.
  הערה:
  פעל לפי ההוראות המתאימות לסוג האתחול שלך. יש לפעול לפי סדרת הוראות אחת, לא לפי שתיהן.
  כדי להפעיל אתחול רגיל
  1. בחר אתחול רגיל.
  כדי להפעיל אתחול סלקטיבי
  1. לחץ על הכרטיסייה אתחול ולאחר מכן סמן כל פריט שמופיע ברשימה שיצרת בשלב א'.
   לחץ על הכרטיסייה שירותים ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בתחתית המסך.
   בכרטיסייה שירותים, בחר כל פריט שמופיע ברשימה שיצרת בשלב א'.
 3. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
  חלון חדש מוצג. להמשך, לחץ על הפעל מחדש.
 4. אם השבתת את חומת האש או את תוכנת האנטי-וירוס, פעל על-פי ההוראות שבשלב הבא כדי להפעילן מחדש.
שלב 5: הפעל את חומת האש או את תוכנת האנטי-וירוס במחשב
 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל חומת האש בשורת המשימות (בסמוך לתאריך והשעה במחשב), ולחץ על הפעל או הפעל.
  אם אפשרות ההפעלה אינה קיימת, פתח את תוכנת חומת האש ובחר באפשרות להפעיל אותה. ייתכן שסמל חומת האש ישתנה כדי להציג שחומת האש מופעלת.
  הערה:
  אם המדפסת פועלת כשחומת האש מושבתת, המדפסת לא תעבוד כשתפעיל אותה מחדש, אלא אם תגדיר את תצורת חומת האש כדי לאפשר חיבור עם המדפסת. לקבלת מידע נוסף, בקר במרכז ההדפסה האלחוטי של HP ברשת:
לקבלת סיוע נוסף
Hewlett-Packard מספקת אפשרויות תמיכה שונות אשר יסייעו לך להשתמש במדפסת שברשותך או לפתור בעיה.
 • אתר שירותי התמיכה של HP: האתר מציע מידע תמיכה ופתרון בעיות עבור המוצר הספציפי שברשותך והוא המקור הטוב ביותר למידע המוצר הנוכחי. אם אתה זקוק לפרטים ליצירת קשר, לחץ על Contact HP (פניה ל-HP) להצגת אפשרויות התמיכה המסייעת הזמינות עבורך.
  אם אתה מתבקש לעשות זאת, בחר את המדינה/אזור שלך. בחר את אפשרות התמיכה ופתרון הבעיות, ולאחר מכן הקלד את שם המוצר ואת מספרו בשדה שסופק לך.
 • פורומים של תמיכה של HP: צור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המוצר שברשותך.
 • מרכז ההדפסה האלחוטי של HP: קבל מידע נוסף אודות הדפסה אלחוטית, פתרון בעיות ברשת האלחוטית, הגדרה וקביעת תצורה של הרשת.
 • תוכנית השירות Network Diagnostic Utility: אם אתה נתקל בבעיות בחיבור המדפסת לרשת, באפשרותך להוריד את תוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility, שיכולה לפתור בעיה זו עבורך באופן אוטומטי.
הערה:
ייתכן שאפשרויות תמיכה מסויימות לא יהיו זמינות עבור כל מוצר, מדינה/אזור או שפה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏