ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות צבע רב-תכליתיות ‏HP LaserJet Pro דגמים CM1415fn ו- ‏CM1415fnw - נורית ההתראה מהבהבת וההודעה Remove shipping lock from XX cartridge (הסר מנעול משלוח ממחסנית XX) מוצגת בלוח הבקרה

המסמך מתייחס למדפסות רב-תכליתיות HP LaserJet Pro CM1415fn ו-CM1415fnw Color Multifunction.
במהלך הגדרת המוצר, נורית ההתראה מהבהבת והודעת שגיאה מוצגת בלוח הבקרה: Remove shipping lock from XX cartridge (הסר מנעול משלוח ממחסנית XX)
בהודעה, 'XX' מייצג שחור, ציאן, מגנטה, צהוב או כל שילוב של מחסניות.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
פתרון שני: הסר את סרט האיטום של המחסניות
בצע את השלבים הבאים להסרת סרט האיטום של המחסנית (מנעול משלוח) בכל מחסנית.
 1. פתח את דלת הגישה הקדמית במוצר.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
  תמונה: פתח את דלת הגישה הקדמית במוצר.
 2. משוך את מגירת המחסנית.
  איור : משוך את מגירת המחסנית
  תמונה: משוך את מגירת המחסנית.
 3. משוך את הטבעת הכתומה בצדה השמאלי של המחסנית כלפי מעלה כדי להסיר את סרט האיטום במלואו. השלך את סרט האיטום.
  איור : הסר את סרט האיטום של המחסניות
  תמונה: הסר את סרט האיטום של המחסניות.
 4. סגור את מגירת המחסנית.
  איור : סגור את מגירת המחסנית
  תמונה: סגור את דלת המחסניות.
 5. סגירת הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית.
  תמונה: סגירת הדלת הקדמית.
  בלוח הבקרה של המוצר מוצגת ההודעה Initializing (מאתחל) בזמן שהמוצר מכין את המחסניות.
פתרון שלישי: סגור את הדלת הקדמית ואת הדלת האחורית
בצע את השלבים הבאים לסגירת הדלתות.
 1. דחף את הדלת הקדמית עד שתינעל במקומה בנקישה. אם אינך בטוח, פתח את הדלת הקדמית וסגור אותה שוב.
  איור : סגור את הדלת הקדמית.
  תמונה: סגירת הדלת הקדמית.
 2. דחף את הדלת האחורית עד שתינעל במקומה בנקישה. אם אינך בטוח, פתח את הדלת האחורית וסגור אותה שוב.
  איור : סגור את הדלת האחורית
  תמונה: סגור את הדלת האחורית.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏