תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - מוצגת ההודעה 'מחסנית ישנה'

מסמך זה מתייחס למדפסות HP inkjet.
לאחר שהתקנת מחסנית דיו מוצגת אחת מהודעות השגיאה הבאות בלוח הבקרה של המוצר או במחשב:
  • מחסנית (או מחסניות) המיועדת למדפסת מדור ישן
  • מחסנית ישנה לא תואמת
  • מחסנית ישנה
  • מחסנית מדור קודם
  • הותקנה מחסנית מדור קודם
מחסנית דיו שאתה מנסה להשתמש בה מחסנית דיו מיושנת שיוצרה לפני הפצת המדפסת שלך.
כדי לפתור בעיה זו ולהמשיך בהדפסה, החלף את מחסנית הדיו.
לקבלת מידע נוסף על אחריות הדיו של HP, ראה מחסנית הדיו ואחריות מוגבלת על ראש ההדפסה‏.
הערה:
ל-HP אין אפשרות להאריך את האחריות עבור מחסניות שאינן מתוצרתה, שמולאו מחדש או שיוצרו מחדש. תוקף כיסוי האחריות של HP הוא עד להתרוקנות הדיו של HP או עד לתאריך "תום האחריות", המוקדם מביניהם.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏