ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series - פתרון בעיות של חסימות בגררת ההדפסה

פתרון בעיות של חסימות בגררת ההדפסה
מגש הנייר חייב להיות מותקן כהלכה ודלת הגישה למחסנית חייבת להיות סגורה כדי להתחיל בהדפסה. בדוק את המדפסת ונסה שוב להדפיס. אם אתה עדיין נתקל בבעיה, ייתכן שעצם חוסם את גררת ההדפסה ומונע ממנה לזוז.
אם המדפסת שברשותך חדשה, הקפד להסיר את כל חומרי האריזה בתוך אזור הגררה. אם המדפסת שברשותך אינה חדשה, ודא שאין עצמים זרים בתוך אזור הגררה שייתכן שנפלו לתוך המדפסת, כגון שיער של חיות מחמד או אטבי נייר.
בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה.
פתרון 1: ודא שהמדפסת מופעלת
 1. בדוק את לחצן 'הפעלה' הממוקם על-גבי המדפסת. אם הוא לא מאיר, המדפסת כבויה. ודא שכבל המתח מחובר היטב ל‏מדפסת ‏ומחובר לשקע חשמל. לחץ על לחצן 'הפעלה' כדי להפעיל את המדפסת.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 2: שחרר את החסימה של גררת ההדפסה
 1. ודא שהמדפסת מופעלת.
    שים לב:
  ודא שהמדפסת מופעלת לפני ניתוק כבל המתח כפי שמתואר בשלב 2. כשל בניתוק כבל המתח מגב היחידה עלול לגרום לנזק בעת הסרת נייר תקוע.
 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 3. אם אתה משתמש בחיבור USB או חיבור אתרנט, נתק את הכבל מגב המדפסת.
 4. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : איור - הרם את דלת המחסניות
 5. הסר כל נייר או חפץ שעלול להגביל את גררת ההדפסה. אם המדפסת חדשה, הסר כל חומר אריזה.
 6. חבר מחדש את כבל המתח בלבד. אם המדפסת לא מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן 'הפעלה'.
    הערה:
  ייתכן שיידרש למדפסת זמן התחממות של עד שתי דקות. הנוריות עשויות להבהב וגררת ההדפסה עשויה לנוע במהלך פרק זמן זה.
 7. השתמש בידך כדי להניע בעדינות את הגררה שמאלה וימינה עד הסוף כדי לוודא שהיא נעה בחופשיות. אם אינה נעה בחופשיות, ייתכן שנייר או עצמים אחרים עדיין חוסמים את תנועת הגררה. המשך לנקות את אזור הגררה עד אשר גררת המדפסת תנוע בחופשיות.
 8. אם אתה משתמש בחיבור USB או חיבור אתרנט, חבר מחדש את הכבל.
 9. סגור את דלת הגישה של המחסניות.
    הערה:
  ייתכן שיהיה עליך ללחוץ שוב על לחצן 'הפעלה' כדי לאפס את המדפסת.
 10. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים. ‏(ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏