ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Deskjet All-in-One דגמים 1050, ‎1050A‎,‏ 2050 ו-‎2050A‎ ו-Deskjet Ink Advantage 2060‎ - החלפת המחסניות

הקדמה
מסמך זה מכיל שלבים להחלפת המחסניות.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
החלפת מחסניות הדיו
הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
  הערה:
בסרטון מוצג דגם HP Deskjet 2050. ייתכן שהחלק החיצוני של המוצר לא יהיה זהה למוצר שברשותך, אך השלבים זהים.
.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידאו או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, הקלק כאן כדי לצפות בסרטון הווידאו ב-YouTube.
בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מחדש וליישר את המחסניות.
שלב ראשון: החלף את המחסנית
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר, אם לא הפעלת אותו עדיין. לפני שתמשיך, המתן עד שהמוצר יהיה לא פעיל ושקט.
 2. אם עדיין לא עשית זאת, טען נייר לבן רגיל.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה תנוע אל מרכז המוצר. לפני שתמשיך, המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 4. לחץ על מחסנית ההדפסה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הוצא את המחסנית
  תמונה: הוצא את המחסנית
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים
 5. הוצא את ה‎‏‏‏‎מחסנית החדשה מהאריזה ולאחר מכן משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. כמו כן, אל תדביק את הסרט בחזרה על המחסניות. פעולה זו עלולה לגרום לסתימות, כשל במערכת הדיו ומגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  איור המדגים את הסרת הסרט מהמחסנית החדשה
 6. אחוז בצדי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המוצר, והחלק אותה לתוך התושבת שלה. ודא שהסמל שעל המחסנית תואם לסמל שעל החריץ.
  • את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית
  • את המחסנית להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית
  איור : הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
  תמונה: הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
 7. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעל את המחסנית במקומה
  תמונה: נעל את המחסנית במקומה
 8. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את המחסנית השנייה, אם יש צורך בכך.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 10. המתן כ-‏30 שניות עד להדפסת דף היישור באופן אוטומטי.
  איור : דף היישור מודפס אוטומטית אחרי 30 שניות
  תמונה: דף היישור מודפס אוטומטית אחרי 30 שניות
שלב שני: ישר את המחסניות
 1. הרם את מכסה הסורק.
 2. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. להנחת דף היישור, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. לחץ על לחצן התחל העתקה בשחור () כדי להתחיל את הסריקה. המוצר מיישר אוטומטית את המחסניות.
 5. המתן עד שנורית ההפעלה () תפסיק להבהב, דבר שמראה שיישור המחסנית הושלם.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏