תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro - הדפסת דף תצורה או דוח תצורה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP LaserJet Pro דגמים P1102‏, P1102s‏, P1102w‏, P1106‏, P1108‏, P1109‏, ו-P1109w.

הקדמה

דף התצורה מפרט את ההגדרות והמאפיינים הנוכחיים של המוצר, כולל כתובת ה-IP של המוצר. דף זה מכיל גם דוח יומן מצב ומציין את מספר הדפים שהודפסו עד כה.
איור : דוגמה לדף תצורה
תמונה: איור המדגים דף תצורה.

הדפסת דף תצורה

השתמש באחת מהשיטות הבאות להדפסת דף תצורה.

שיטה ראשונה: הדפס דף תצורה ממנהל ההדפסה

 1. פתח את התיקייה מדפסות.
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על סמל Windows ‏(), לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על מדפסות.
  • ‏‎Windows 7: לחץ על סמל Windows ‏(), לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מדפסות והתקנים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר שלך, לחץ על העדפות הדפסה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה שירותים.
 3. ברשימה הנפתחת הדפס דפי מידע, לחץ על דף ניסיון, ולאחר מכן על הדפס.

שיטה שנייה: הדפס דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת (דגמי P1102w‏, P1109w בלבד)

 1. ודא שהנורית 'מוכן' () דולקת ושהמדפסת דוממת ושקטה.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הביטול (), ושחרר אותו כשנורית המוכנות () מתחילה להבהב.
  דף התצורה יודפס.

שיטה שלישית: הצג דף תצורה משרת האינטרנט המשובץ (דגמי P1102w‏, P1109w בלבד)

 1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ.
  הקלד את כתובת ה-IP של המוצר בשדה הכתובת של דפדפן ולאחר מכן לחץ על החץ לפתיחת הדף ().
 2. בשרת הרשת המשובץ, לחץ על הכרטיסייה מידע ואז בחר באפשרות הדפס דפי מידע.
 3. לחץ על הדפס לצד הדפס דף תצורה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏