ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מוצרי HP LaserJet - הודעת השגיאה 'Spool32. ‏. ‏.' מוצגת במחשב ב-Windows במהלך הדפסה

הבעיה
בעת ניסיון להדפיס ממחשב שבו פועלת מערכת Windows, הודעת השגיאה 'Spool32. ‏. ‏.' מוצגת במחשב.
הפתרון
בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה.
  הערה:
חלק מהפתרונות הבאים מחייבים הפעלה מחדש של המחשב. שקול ליצור עבור דף זה סימנייה בדפדפן שלך, כדי שתוכל לחזור אליו אחרי הפעלה מחדש של המחשב.
שלב ראשון: סגור את כל התוכניות, הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב להדפיס
 1. סגור את כל התוכניות.
 2. הפעל מחדש את המחשב.
 3. פתח את המסמך שברצונך להדפיס, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב שני: הדפס ממנהל הדפסה אחר
 1. במסמך שאתה מנסה להדפיס, לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על הדפסה.
 2. בדוק את הרשימה הנפתחת שם.
  אם מנהל ההדפסה PCL 6 נבחר, לחץ על מנהל ההדפסה PCL 5 או אמולציית HP postscript level 3.
 3. נסה להדפיס שוב.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב שלישי: מחק קבצים זמניים
לעתים, מחיקת קבצים זמניים פותרת שגיאת 'spool 32'.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. תיבת הדו-שיח הפעלה תיפתח.
 2. בתיבה פתח את, הקלד %TEMP% ולאחר מכן לחץ על אישור. החלון Temp ייפתח.
 3. בשורת התפריטים של התיקייה, לחץ על עריכה, ולאחר מכן לחץ על בחר הכול.
 4. הקש על מקש Delete במקלדת כדי למחוק את הקבצים הנבחרים.
    הערה:
  אם מוצגת הודעה שמציינת שקבצים מסוימים נמצאים בשימוש או שלא ניתן למחוק אותם, לחץ על אישור כדי לסגור את ההודעה.
 5. סגור את החלוןTemp.
 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על סמל Windows ‏(), הקלד %temp% בתיבה חיפוש, ולאחר מכן הקש על Enter. התיקייה Temporary Files (קבצים זמניים) תוצג.
 2. בחר את כל הקבצים בתיקייה זו ולאחר מכן לחץ על מחק.
    הערה:
  ייתכן שתוצג הודעה בנוסח חלק מהקבצים נמצאים בשימוש ולא ניתן למחוק אותם. לחץ על דלג כדי לסגור את ההודעה ולאחר מכן המשך למחוק את הקבצים הנותרים.
  ייתכן שתופיע הודעת השגיאה 'הגישה נדחתה'. לחץ על סגור כדי לסגור את הודעת השגיאה ולאחר מכן המשך למחוק את הקבצים הנותרים.
 3. סגור את התיקייה Temporary Files (קבצים זמניים).
 1. לחץ לחיצה ימנית או לחיצה ממושכת על הפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ או הקש על הפעל.
 2. הקלד %temp% בתיבה הפעל ולאחר מכן הקש על Enter. התיקייה Temporary Files (קבצים זמניים) תוצג.
 3. בחר את כל הקבצים בתיקייה זו ולאחר מכן לחץ או הקש על מחק.
    הערה:
  ייתכן שתוצג הודעה בנוסח חלק מהקבצים נמצאים בשימוש ולא ניתן למחוק אותם. לחץ על דלג כדי לסגור את ההודעה ולאחר מכן המשך למחוק את הקבצים הנותרים.
  ייתכן שתופיע הודעת השגיאה 'הגישה נדחתה'. לחץ על סגור כדי לסגור את הודעת השגיאה ולאחר מכן המשך למחוק את הקבצים הנותרים.
 4. סגור את התיקייה Temporary Files (קבצים זמניים).
שלב רביעי: נסה להדפיס שוב
נסה להדפיס שוב.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב חמישי: בדוק את התיעוד של Microsoft Windows
אם עדיין מוצגת הודעת שגיאה במחשב, לקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה של Windows, עיין בתיעוד של Microsoft Windows הנלווה למחשב.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏