ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet דגמים CP1514n‏, CP1515n, ו- CP1518ni - פתרון בעיות באיכות הדפסה

מסמך זה נועד למדפסות HP Color LaserJet מדגמי CP1514n‏, CP1515n ו-CP1518ni.
האיכות של מסמך או צילום מודפס אינה עומדת בציפיות. הפתרונות במסמך זה עשויים לסייע לך בפתרון בעיות באיכות הדפסה בכלל והדפסה בצבע בפרט.
דוגמאות לבעיות באיכות הדפסה
הטבלאות הבאות מכילות דוגמאות לבעיות כלליות באיכות הדפסה ולבעיות באיכות ההדפסה בצבע.
בעיה לדוגמה
מאפיין הבעיה
תמונה: הדפסה מטושטשת, מעורפלת או כהה
הדפסה מטושטשת, מעורפלת או כהה
תמונה: פלט עקום או מוטה
פלט עקום או מוטה
תמונה: נייר מקופל או מקומט
נייר מקופל או מקומט
תמונה: נייר מסולסל או גלי
נייר מסולסל או גלי
תמונה: צל סביב התווים
צל סביב התווים
תמונה: תווים מעוותים
תווים מעוותים
תמונה: טקסט עם חלקים חסרים
טקסט עם חלקים חסרים
תמונה: קצוות חתוכים
קצוות חתוכים
תמונה: טקסט עמום, דהוי או בהיר
טקסט עמום, דהוי או בהיר
תמונה: צל או רקע אפורים
צל או רקע אפורים
תמונה: סימני טונר חוזרים
סימני טונר חוזרים
תמונה: פסים או קווים אנכיים
פסים או קווים אנכיים
תמונה: פסים או קווים אנכיים (תמונות)
פסים או קווים אנכיים (תמונות)
תמונה: כתמי טונר
כתמי טונר
תמונה: הטונר נמרח בקלות כאשר נוגעים בו
הטונר נמרח בקלות כאשר נוגעים בו
תמונה: כתמים או סימנים אחרים
כתמים או סימנים אחרים
תמונה: פסים לבנים אנכיים
פסים לבנים אנכיים
תמונה: טיפות מים על הדף המודפס
טיפות מים על הדף המודפס
תמונה: סימונים מופיעים שוב ושוב במרווחים שווים על הצד הלא מודפס של הדף
סימונים מופיעים שוב ושוב במרווחים שווים על הצד הלא מודפס של הדף
תמונה: תמונה בשחור מלא בראש הדף חוזרת על עצמה לאורך הדף על רקע אפור
תמונה בשחור מלא בראש הדף חוזרת על עצמה לאורך הדף על רקע אפור
בעיות באיכות הדפסה צבעונית
בעיה לדוגמה
מאפיין הבעיה
תמונה: המסמך מדפיס בשחור כשהוא אמור להדפיס בצבע
המסמך מדפיס בשחור כשהוא אמור להדפיס בצבע
תמונה: צבע אחד או יותר לא מודפס, או לא מדויק
צבע אחד או יותר לא מודפס, או לא מדויק
תמונה: צבע מסוים מודפס באופן לא עקבי אחרי התקנה של מחסנית הדפסה חדשה
צבע מסוים מודפס באופן לא עקבי אחרי התקנה של מחסנית הדפסה חדשה
תמונה: הצבעים בדף המודפס אינם תואמים לצבעים על גבי המסך
הצבעים בדף המודפס אינם תואמים לצבעים על גבי המסך
תמונה: גימור לא עקבי בדף המודפס בצבע
גימור לא עקבי בדף המודפס בצבע
איור: טקסט משובש, מבולבל או לא הגיוני.
  הערה:
אם אתה נתקל בטקסט משובש, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא שלמים, או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל המסמך פתרון בעיות של טקסט מוזר, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא שלמים, או טקסט או גרפיקה חסרים..
פתרון ראשון: הסר כל סרט מגן ממחסניות ההדפסה
אם הסרט המגן נשאר על מחסניות ההדפסה, התוצאה היא בעיות באיכות ההדפסה.
 1. פתח את דלת מחסניות ההדפסה עד הסוף.
 2. משוך החוצה את מגירת מחסנית ההדפסה עד הסוף.
 3. בדוק כל מחסנית הדפסה והסר את סרט המגן.
  איור : הסר את סרט המגן ממחסניות ההדפסה
  תמונה: הסר את סרט המגן ממחסניות ההדפסה
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה בתחתית מחסנית ההדפסה. טביעות אצבעות על גבי תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : אל תיגע בתוף ההדמיה
  תמונה: אל תיגע בתוף ההדמיה
 4. סגור את מגירת מחסניות ההדפסה עד הסוף.
 5. סגור היטב את דלת מחסניות ההדפסה.
 6. נסה להדפיס שוב.
פתרון שני: הדפס מתוכנה אחרת
נסה להדפיס מתוכנה אחרת. אם הדף הודפס כראוי, הבעיה נעוצה בתוכנה שממנה הדפסת במקור.
הסיבה הנפוצה ביותר לבעיות באיכות ההדפסה היא שימוש בנייר שאינו תואם למדפסת. הדבר יכול לגרום לקושי בהזנת הנייר או בספיגת הטונר. ודא שהנייר או סוג חומר ההדפסה עומדים במפרטים של HP.
אם נתקע נייר במדפסת, עבור אל המסמך נורית ההתראה מהבהבת וההודעה 'paper jam' מוצגת בלוח הבקרה.
שלב 1: כוונן וטען מחדש את הנייר
 1. להשגת תנאים מיטביים להזנת הנייר, הקפד לבצע את הפעולות הבאות:
  • בדוק אם יש על הנייר אבק, מוך או סימני לחות. אם הנייר מאובק, יבש מדי או לח מדי, החלף אותו בנייר חדש.
     הערה:
   טמפרטורות קיצוניות או תנאי לחות עלולים להשפיע ישירות על איכות הנייר. אם אתה גר באזור עם תנאים קיצוניים, הגן על חבילות הנייר על-ידי אחסון בשקית אטומה.
  • סובב את ערימת הנייר, סובב אותו ב-‏180°‏, ולאחר מכן טען מחדש את הנייר במגש הנייר.
  • כוונן את מכווני הנייר כך שלא יהיו הדוקים מדי או משוחררים מדי כנגד ערימת הנייר.
     הערה:
   מידה מסוימת של הטיה היא מצב רגיל וייתכן שתוכל להבחין בה בעת שימוש בטפסים מודפסים מראש. כאשר מכווני הנייר אינם צמודים לנייר התדפיסים עלולים לצאת עקומים או מוטים.
  • ודא שמגש הנייר נמצא במקומו, ושהוא לא מלא מדי.
 2. נסה להדפיס שוב.
שלב 2: החלף את הנייר
 1. החלף את הנייר בנייר באיכות גבוהה התואם למדפסת הלייזר של HP.
  • אם אתה נתקל בנייר מסולסל או גלי, ייתכן שהנייר קל מדי, דק מדי או לח מדי.
   החלף את הנייר בנייר חדש ויבש, או החלף את סוג הנייר לנייר בעל משקל כבד יותר.
  • אם אתה נתקל בנייר מקופל או מקומט, ייתכן שמרקם הנייר גס מדי, או שהנייר דק מדי או לח מדי.
   החלף את הנייר בנייר חדש ויבש, או החלף את סוג הנייר לנייר בעל משקל כבד יותר או מרקם חלק יותר.
  • אם אתה נתקל בתווים מעוותים, ייתכן שהנייר מבריק מדי או שהמרקם שלו גס מדי.
   החלף את סוג הנייר לנייר בעל גימור מאט או בעל מרקם חלק יותר.
  • אם אתה נתקל בטקסט דהוי, טקסט עם חלקים חסרים או פיזור של הטונר, ייתכן שהנייר לח מדי, עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר.
   החלף את הנייר בנייר חדש ויבש, או החלף את סוג הנייר לנייר בעל גימור מאט או מרקם חלק יותר.
     הערה:
   כמויות קטנות של טונר שמפוזרות על הנייר הן דבר נורמלי בהדפסת לייזר. אם מפוזרות כמויות גדולות של טונר, ייתכן שהנייר דוחה את הטונר. תהליכי ייצור נייר מסוימים עלולים לגרום לדחיית הטונר על-ידי הנייר.
 2. נסה להדפיס שוב.
סביבת המוצר יכולה להשפיע ישירות על איכות ההדפסה והיא מהווה גורם נפוץ לבעיות באיכות ההדפסה או בהזנת הנייר.
 1. להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר שאפשר, הקפד לבצע את הפעולות הבאות:
  • הרחק את המוצר ממיקומים חשופים למשבי רוח, כמו חלונות או דלתות, או פתחי מיזוג אוויר.
  • ודא שהמוצר לא חשוף לטמפרטורות גבוהות או לתנאי לחות קיצוניים.
   • תנאי סביבה יבשים מאוד (לחות נמוכה) יכולים להגדיל את כמות הצללת הרקע.
   • תנאי רטיבות רבה (לחות גבוהה) עלולים לערפל את הרכיב האופטי של סורק הלייזר, ולגרום לחללים חסרים, לגרום להדפסה כהה, בהירה או מטושטשת במידה לא אחידה , או להשאיר טיפות מים על הדף המודפס.
  • הוצא את המוצר ממקומות סגורים כגון ארונית.
  • סלק כל דבר שחוסם את פתחי האוויר העליונים. ודא שיש זרימת אוויר טובה סביב המוצר, כולל החלק העליון שלו.
  • הגן על המוצר מפני אוויר מזוהם, גז, שמן או רכיבים אחרים שעלולים להשאיר שאריות בתוך המוצר.
 2. נסה להדפיס שוב.
התקנים המחוברים בין המחשב למוצר, או בין המוצר לשקע בקיר, עלולים לעתים להפריע לתקשורת אל המוצר וממנו. הדבר עלול לגרום לצל סביב התווים, אזורים של הדפסה מטושטשת או כהה או סימני טונר. לפתרון בעיה זו, בצע את השלבים הבאים:
 1. חבר את המוצר ישירות למחשב.
 2. חבר את המוצר ישירות לשקע שבקיר.
 3. נסה להדפיס שוב.
פתרון שישי: ניקוי בתוך המדפסת
במהלך ההדפסה עשויים להצטבר בתוך המדפסת נייר, טונר וחלקיקי אבק. לאורך זמן, הצטברות זו עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמים, מריחות, או סימנים של טונר. כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים הבאים לניקוי החלק הפנימי של המדפסת באמצעות ToolboxFX.
  הערה:
פתרון זה עשוי לחייב התקנה מלאה של תוכנת ההדפסה של HP. אם לא התקנת את התוכנה המלאה כאשר התקנת את המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על הקישור הבא כדי לעבור אל הדף תוכנות ומנהלי התקנים ולהוריד ולהתקין אותה כעת.
 1. פתח את ToolboxFX.
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל (), לחץ על תוכניות, לחץ על HP, לחץ על המדפסת, ולאחר מכן לחץ על HP Color LaserJet CP1510 Series ToolboxFX.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על סמל Windows ‏(), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על המדפסת, ולאחר מכן לחץ על HP Color LaserJet CP1510 Series ToolboxFX.
 2. לחץ על התיקייה Device Settings (הגדרות התקן) ולאחר מכן לחץ על הדף Services (שירותים).
 3. באזור Cleaning Mode (מצב ניקוי), לחץ על התחל כדי להתחיל בתהליך הניקוי.
  דף יוזן באיטיות למדפסת. בסיום התהליך, מחזר או השלך את הדף.
 4. נסה להדפיס שוב.
פתרון שביעי: בדוק את הגדרות מנהל ההתקן
נסה לפתור את הבעיה על-ידי כוונון הגדרות מנהל ההדפסה.
 1. פתח את חלון 'מדפסת' או 'מדפסות ופקסים'.
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על סמל Vista (), לחץ על לוח הבקרה, לחץ על חומרה ושמע, ולחץ על מדפסת.
  • OS X Mavericks (10.9)‎: לחץ על התפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת) ולאחר מכן בחר באפשרות Printers and Scanners (מדפסות וסורקים).
 2. אתר את המדפסת שלך ובדוק אם היא נבחרה כמדפסת ברירת המחדל.
  • אם סמל המוצר מופיע עם נקודה ירוקה עבור Mac - או סימן ביקורת () עבור Windows, דלג לשלב הבא.
  • אם סמל המדפסת לא מופיע עם סימן ביקורת עבור Mac - או עם סימן ביקורת () עבור Windows, לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר, ולאחר מכן בחר באפשרות Set as Default Printer (הגדר כמדפסת ברירת מחדל). עבור Mac, לחץ על התיבה הנפתחת Default Printer (מדפסת ברירת המחדל), ולאחר מכן בחר את המדפסת שברשותך.
  הערה:
אם נבחר מנהל הדפסה שגוי במהלך התקנת התוכנה, ייתכן שיופיעו סימני טונר או מריחות טונר בדף המודפס.
 1. בחלון 'מדפסות' או 'מדפסות ופקסים', לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר ולאחר מכן לחץ על העדפות הדפסה.
 2. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 3. ברשימה Type is (סוג הנייר), לחץ על הנייר או על סוג חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.
  • עבור נייר דק יותר, בחר Light (קל) או Thin (דק).
  • עבור נייר עבה יותר, בחר Heavy (כבד) או Thick (עבה).
  עצה
  HP לא ממליצה להשתמש בנייר בעל מרקם כבד, נייר דק במיוחד או נייר בעל משקל בסיסי כבר מ-90גר'/מ"ר.
 4. אם אתה נתקל בבעיות הבאות, שנה את ההגדרות ברשימה הנפתחת Type is (סוג הנייר) כדי לכוונן את טמפרטורת ההיתוך.
  עצה
  שלא כמו מדפסות דיו, מדפסות לייזר משתמשות בחום כדי להתיך טונר פלסטי ולהעבירו למשטח הנייר. הקפד להשתמש בנייר עמיד לחום, ובתוויות ומעטפות הכוללות דבק תואם לחום וללחץ של תהליך ההיתוך של המוצר.
  הנייר מסולסל או גלי
  • הקטן את טמפרטורת ההיתוך. לשם כך, לחץ על Light (קל), Thin (דק) או Transparency (שקף).
  • השתמש במאפיין הדפסת הארכיון כדי לשפר את היתוך הטונר. לשם כך, לחץ על Archive (ארכיון) או על Bond.
  בתדפיס יש אזורי הדפסה מטושטשת או כהה, או פיזור טונר
  • הגדל את הגדרת הטמפרטורה של יחידת ההיתוך. לשם כך, לחץ על Heavy (כבד) או על Thick (עבה).
  • אם פעולה זו לא פותרת בעיות של הדפסה מטושטשת או כהה או של טונר מפוזר, השתמש בנייר קל יותר או דק יותר.
 5. אם אתה נתקל בבעיות הבאות, שנה את ההגדרות באזור Print Quality (איכות הדפסה).
  הדף כולו כהה מדי
  1. לחץ על ‎600 dpi ברשימה הנפתחת.
  2. בחר בתיבת הסימון EconoMode (הדפסה חסכונית).
  הדף כולו כהה מדי
  1. לחץ על FastRes 1200 מהרשימה הנפתחת.
  2. לחץ על תיבת הסימון EconoMode (הדפסה חסכונית) כדי לנקות אותה.
 6. אם המסמך מדפיס בשחור כאשר עליו להדפיס בצבע, לחץ על הכרטיסייה Color (צבע) ולאחר מכן לחץ על תיבת הסימון Print in Grayscale (הדפס בגוני אפור) כדי לנקות אותה.
 7. כאשר תסיים לשנות את ההגדרות, לחץ על Apply (החל), לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את החלון Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 1. בחלון מדפסות או בחלון מדפסות ופקסים, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. בחר בכרטיסייה Printer Properties (הגדרות התקן).
 3. אם אתה נתקל בבעיות הבאות, שנה את ההגדרות באזור Print Density (צפיפות הדפסה).
  • בתדפיס מופיעים אזורים עם צל אפור או רקע אפור
   הקטן את הגדרת צפיפות ההדפסה. לשם כך, הסט את המחוון שמאלה.
  • בתדפיס מופיעים אזורים בהירים, עמומים או דהויים
   הגדל את הגדרת צפיפות ההדפסה. לשם כך, הסט את המחוון ימינה.
 4. לחץ על החל, לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את החלון מאפיינים.
 5. נסה להדפיס שוב.
  אם שלבים אלה לא פתרו את הבעיה של הדפסה בהירה, עמומה או דהויה, מחסנית ההדפסה כמעט ריקה. דלג לפתרון לזיהוי והחלפה של מחסנית ההדפסה הבעייתית.
פתרון שמיני: הדפס דף אבחון
בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס דף אבחון לבדיקת החומרה.
 1. לחץ על לחצן OK בלוח הבקרה של המדפסת, כדי לפתוח את התפריטים.
 2. לחץ על לחצן החץ השמאלי או הימני () עד להופעת האפשרות Reports (דוחות) בצג לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על OK.
 3. לחץ על לחצן החץ השמאלי או הימני () עד להופעת האפשרות Diagnostic Page (דף אבחון) בצג לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על OK.
  המדפסת מדפיסה את דף האבחון.
 4. בדוק את פסי היישור הצבעוניים בצורת L בחלק העליון ובחלק התחתון של דף האבחון. בין הקווים צריך להיות רווח שווה, ללא חפיפה, וכל צבע צריך להיות שונה מהצבעים האחרים.
   איור : דוגמה לדף האבחון
   תמונה: דוגמה לדף האבחון
  1. פסי יישור צבעוניים בצורת L
  דוגמה למראה עמודות יישור הצבע כאשר הכיול תקין
  דוגמה למראה עמודות יישור הצבע כאשר הכיול לא תקין
  תמונה: דוגמה למראה עמודות יישור הצבע כאשר הכיול תקין
  תמונה: דוגמה למראה עמודות יישור הצבע כאשר הכיול לא תקין
  • אם דף התצורה מודפס כראוי, נסה שוב להדפיס. אם אתה נתקל עדיין בבעיות באיכות ההדפסה, המשך לפתרון הבא.
  • אם דף התצורה אינו מודפס נכון, דלג אל הפתרון לכיול המדפסת.
פתרון תשיעי: הפעל מחדש את המדפסת ואת המחשב ונסה שוב להדפיס
שקול ליצור עבור דף זה סימנייה בדפדפן שלך, כדי שתוכל לחזור אליו אחרי ההפעלה מחדש של המחשב.
 1. לחץ על מתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר.
 2. הפעל מחדש את המחשב.
 3. לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
 4. נסה להדפיס שוב.
פתרון עשירי: כייל את המדפסת
בצע את השלבים הבאים לכיול המדפסת.
 1. פתח את ToolboxFX.
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל (), לחץ על תוכניות, לחץ על HP, לחץ על המדפסת, ולאחר מכן לחץ על HP Color LaserJet CP1510 Series ToolboxFX.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על סמל Windows ‏(), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על המדפסת, ולאחר מכן לחץ על HP Color LaserJet CP1510 Series ToolboxFX.
 2. לחץ על התיקייה Device Settings (הגדרות התקן) ולאחר מכן לחץ על הדף Print Quality (איכות הדפסה).
 3. באזור Color Calibration (כיול צבע), בחר בתיבת הסימון Calibrate Now (כייל כעת).
 4. לחץ על Apply (החל) כדי לכייל את המדפסת.
    הערה:
  ייתכן שהכיול ייקח שתיים או שלוש דקות. אל תכבה את המדפסת במהלך הכיול.
 5. בסיום הכיול, נסה שוב להדפיס.
  • אם הבעיה נפתרה, אין צורך להמשיך בפתרון בעיות.
  • אם אתה נתקל עדיין בבעיות באיכות ההדפסה, חזור על שלבים 1 עד 5 בפתרון זה. באפשרותך לכייל מחדש את המדפסת עד שלוש פעמים. אם אחרי שלושה ניסיונות כיול אתה נתקל עדיין בבעיות באיכות ההדפסה, המשך לפתרון הבא.
פתרון אחד-עשר: זהה והחלף את מחסנית ההדפסה הבעייתית
בצע את השלבים הבאים כדי לזהות ולהחליף את מחסנית ההדפסה הבעייתית.
בצע את השלבים הבאים להדפסת דף פתרון בעיות באיכות הדפסה כדי לזהות את מחסנית ההדפסה שגורמת לבעיה.
 1. פתח את ToolboxFX.
 2. לחץ על התיקייה Help (עזרה) ולאחר מכן לחץ על הדף Troubleshooting (פתרון בעיות).
 3. לחץ על Print (הדפס) כדי להדפיס את הדף.
  הדף מדפיס חמישה פסי צבע, שמחולקים לארבעה מקטעים חופפים. על ידי בחינת כל מקטע, תוכל לבודד את הבעיה למחסנית הדפסה פרטנית.
   איור : פסי דף פתרון בעיות באיכות ההדפסה
   תמונה: פסי פתרון בעיות באיכות ההדפסה.
  1. צהוב
  2. ציאן
  3. שחור
  4. מגנטה
  • אם מופיע סימן או קו במקטע אחד בלבד, החלף את מחסנית ההדפסה המשויכת למקטע זה.
  • אם מופיע סימן או קו ביותר ממקטע אחד, החלף את מחסנית ההדפסה שמתאימה לצבע של הסימן או הקו.
שלב שני: החלף את מחסנית ההדפסה הבעייתית ונסה להדפיס שוב
שלבים אלה הם הוראות בסיסיות בלבד להתקנת מחסנית הדפסה חדשה. אם אתה מעדיף שלבים מפורטים, עבור למסמך כיצד להחליף את מחסניות ההדפסה.
 1. הוצא את מחסנית ההדפסה הישנה.
 2. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מאריזתה.
 3. הסר את הכיסוי הפלסטי הכתום מתחתית מחסנית ההדפסה החדשה. אל תסיר עדיין את סרט המגן ממחסנית ההדפסה.
 4. הכנס את מחסנית ההדפסה החדשה לתושבת בעלת קידוד הצבע המתאים.
 5. משוך את הלשונית בצידה השמאלי של מחסנית ההדפסה כלפי מעלה כדי להסיר את סרט המגן.
 6. המתן עד שהמדפסת תהיה שקטה ולא-פעילה, ולאחר מכן נסה שוב לבצע את עבודת ההדפסה.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
סיבות
בטבלאות הבאות תמצא סיבות אפשריות לבעיות באיכות ההדפסה.
מאפיין הבעיה
סיבות
צל סביב התווים
איכות נייר ירודה
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
פלט עקום או מוטה
הנייר הוזן באופן שגוי בשל סוג הנייר או בשל איכות נייר ירודה
מכווני חומרי ההדפסה הדוקים מדי או משוחררים מדי
הצבע לא מודפס כלל
לא נבחר מצב צבע בתוכנה או במנהל המדפסת
מנהל המדפסת הנכון לא נבחר בתוכנה
המוצר לא מוגדר כראוי
לא מודפסים צבעים או שהם לא מדויקים
סרט האיטום עדיין נמצא על מחסניות ההדפסה
מחסנית ההדפסה פגומה
איכות הנייר ירודה, ככל הנראה עקב לחות קיצונית גבוהה או נמוכה
צבע מודפס באופן לא עקבי אחרי התקנה של מחסנית חדשה
המוצר מוגדר לעקיפת ההודעה Replace <Color> Cartridge (החלף מחסנית <צבע<) והמשך להדפיס
מחסנית הדפסה נוספת פגומה
הצבעים בדף המודפס אינם תואמים לצבעים שעל המסך
ייתכן שהצבעים בצג המחשב יהיו שונים מפלט המוצר
ייתכן שהתוכנה מפרשת צבעים בהירים במיוחד כלבן או צבעים כהים במיוחד כשחור
איכות נייר ירודה
נייר מסולסל או גלי
איכות נייר ירודה
הנייר דק מדי
טמפרטורת ההתכה גבוהה מדי
יש לכוונן את הגדרת התכת הטונר
תווים מעוותים
איכות נייר ירודה
הנייר מבריק מדי או בעל מרקם גס מדי
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
קצוות חתוכים
איכות נייר ירודה
טקסט עם חלקים חסרים
איכות נייר ירודה
הנייר עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
נתיב הנייר מלוכלך
טקסט עמום, דהוי או בהיר
איכות נייר ירודה
הנייר עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
יש לכוונן את הגדרות ההדפסה
נתיב הנייר מלוכלך
הגימור בדף הצבע המודפס לא עקבי
נתיב הנייר מלוכלך
הנייר גס מדי
אזורים מעורפלים, מטושטשים או מודגשים
איכות נייר ירודה
תנאי לחות קיצונית
המוצר חשוף לתנאי הסביבה
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
יש לכוונן את הגדרות ההדפסה
מחסנית ההדפסה פגומה
צל או רקע אפורים
איכות הנייר ירודה, ככל הנראה עקב לחות קיצונית גבוהה או נמוכה
מגש הנייר לא הוכנס כראוי למקומו
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
יש לכוונן את הגדרות ההדפסה
מחסנית ההדפסה פגומה
סימנים חוזרים על הצד הלא מודפס של הדף
נתיב הנייר מלוכלך
ייתכן שהפיוזר פגום או מלוכלך.
כתמי טונר
הנייר מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה פגומה
כתמי טונר
הנייר עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה פגומה
נתיב הנייר מלוכלך
פסים או קווים אנכיים
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
נתיב הנייר מלוכלך
פסים או קווים אנכיים (תמונות)
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
תמונה חוזרת
יש לכוונן את הגדרות התוכנה
ייתכן שהפסקת חשמל השפיעה על המוצר
סדר הדפסת התמונות עשוי להשפיע על ההדפסה
סימנים חוזרים במרווחים שווים
נתיב הנייר מלוכלך
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
פסים או רצונות לבנים אנכיים
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
הסורק מלוכלך
טיפות מים על הדף המודפס
לחות גבוהה ברמה קיצונית
נייר מקומט או מקופל
נייר טעון בצורה שגויה
מכווני חומרי ההדפסה הדוקים מדי או משוחררים מדי
סוג הנייר דק מדי, בעל מרקם גס מדי או לח מדי
נתיב חומרי ההדפסה חסום

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏