תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet 1018,‏ 1020 - פתרון בעיות של איכות הדפסה ירודה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP LaserJet 1018,‏ 1018s,‏ 1020 ו-‎1020 Plus.
איכות ההדפסה או הפלט המודפס על הנייר אינם עומדים בציפיות.
אם אתה נתקל באחד ממאפייני הבעיות המתוארים להלן ביחס לאיכות הנייר או לפלט המודפס על הנייר, פתרונות אלה עשויים לפתור את רוב הבעיות. גם אם מאפיין הבעיה שבה נתקלת לא מתואר, פתרונות אלה עשויים לעזור.
טקסט משובש או לא הגיוני, תדפיס לא מלא (איור)
הערה:
אם אתה נתקל בטקסט משובש, מבולבל או לא הגיוני, תדפיסים לא מלאים או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל Resolving Strange, Garbled or Illogical Text, Incomplete Printouts, or Missing Text or Graphics ‏(c02813620) (באנגלית).
פגם לדוגמה
מאפיין הבעיה
אזורים מעורפלים, מטושטשים או מודגשים (איור)
הדפסה מטושטשת, מעורפלת או כהה
דף עם הדפסה בהטיה (איור)
פלט עקום או מוטה
נייר מקופל או מקומט (איור)
נייר מקופל או מקומט
נייר מסולסל או גלי (איור)
נייר מסולסל או גלי
תדפיס עם צל סביב התווים (איור)
צל סביב התווים
תווים מעוותים (איור)
תווים מעוותים
טקסט עם חלקים חסרים (איור)
טקסט עם חלקים חסרים
קצוות חתוכים (איור)
קצוות חתוכים
טקסט עמום, דהוי או בהיר (איור)
טקסט עמום, דהוי או בהיר
צל או רקע אפורים (איור)
צל או רקע אפורים
סימנים אנכיים חוזרים (איור)
סימני טונר חוזרים
קווים או פסים אנכיים (איור)
פסים או קווים אנכיים
תמונה עם קווים אנכיים לבנים
פסים או קווים אנכיים (תמונות)
תדפיס עם נזילת טונר (איור)כתמי טונר (איור)
נזילת טונר, כתמי טונר או סימנים אחרים
פסים לבנים אנכיים (איור)
פסים לבנים אנכיים
טיפות מים על הדף המודפס (איור)
טיפות מים על הדף המודפס
הערה:
למידע על גורמים לבעיות בלתי צפויות באיכות ההדפסה או בפלט המודפס על הנייר, ראה סעיף גורמים.

פתרון ראשון: כוונן, טען מחדש, והחלף את הנייר

הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
הסיבה הנפוצה ביותר לבעיות באיכות ההדפסה היא שימוש בנייר שאינו תואם למוצר. הדבר יכול לגרום לקושי בהזנת הנייר או בספיגת הטונר. ודא שהנייר או סוג חומר ההדפסה עומדים במפרטים של HP.

שלב ראשון: כוונן וטען מחדש את הנייר

 1. להשגת תנאים מיטביים להזנת הנייר, הקפד לבצע את הפעולות הבאות:
  • בדוק אם יש על הנייר אבק, מוך או סימני לחות. אם הנייר מאובק, יבש מדי או לח מדי, החלף אותו בנייר חדש.
   הערה:
   טמפרטורות קיצוניות או תנאי לחות עלולים להשפיע ישירות על איכות הנייר. אם אתה גר באזור עם תנאים קיצוניים, הגן על חבילות הנייר על-ידי אחסון בשקית אטומה.
  • סובב את ערימת הנייר, סובב אותו ב-180° ולאחר מכן טען מחד את הנייר במגש הקלט.
  • כוונן את מכווני המדיה כך שלא יהיו צמודים מדי או משוחררים מדי ביחס לערימת הנייר.
   הערה:
   מידה מסוימת של הטיה היא מצב רגיל וייתכן שתוכל להבחין בה בעת שימוש בטפסים מודפסים מראש. כאשר מכווני הנייר אינם צמודים לנייר התדפיסים עלולים לצאת עקומים או מוטים.
  • ודא שמגש ההזנה הראשי נמצא במקומו ושאינו מלא מדי.
 2. נסה להדפיס שוב.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב השני.

שלב שני: החלף את הנייר

 1. החלף את הנייר לנייר באיכות גבוהה שתואם למדפסות לייזר.
  • אם אתה נתקל בנייר מסולסל או גלי, ייתכן שהנייר קל מדי, דק מדי או לח מדי.
   החלף את הנייר בנייר חדש ויבש, או החלף את סוג הנייר לנייר בעל משקל כבד יותר.
   תוכל גם להוריד את הגדרת הטמפרטורה של הפיוזר. לשם כך, ראה פתרון חמישי, שלב 6.
  • אם אתה נתקל בנייר מקופל או מקומט, ייתכן שמרקם הנייר גס מדי, או שהנייר דק מדי או לח מדי.
   החלף את הנייר בנייר חדש ויבש, או החלף את סוג הנייר לנייר בעל משקל כבד יותר או מרקם חלק יותר.
  • אם אתה נתקל בתווים מעוותים, ייתכן שהנייר מבריק מדי או שהמרקם שלו גס מדי.
   החלף את סוג הנייר לנייר בעל גימור מאט או בעל מרקם חלק יותר.
  • אם אתה נתקל בטקסט דהוי, טקסט עם חלקים חסרים או פיזור של הטונר, ייתכן שהנייר לח מדי, עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר.
   החלף את הנייר בנייר חדש ויבש, או החלף את סוג הנייר לנייר בעל גימור מאט או מרקם חלק יותר.
   הערה:
   בעוד שכמויות קטנות של טונר המפוזרות על הנייר הן תופעה רגילה בהדפסת לייזר, כאשר מתפזרות כמויות גדולות של טונר, הנייר עלול לדחות את הטונר. תהליכי ייצור נייר מסוימים עלולים לגרום לדחיית הטונר על-ידי הנייר.
 2. נסה להדפיס שוב.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: בדוק את סביבת המוצר

סביבת המוצר יכולה להשפיע ישירות על איכות ההדפסה והיא מהווה גורם נפוץ לבעיות באיכות ההדפסה או בהזנת הנייר.
 1. להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר שאפשר, הקפד לבצע את הפעולות הבאות:
  • הרחק את המוצר ממיקומים חשופים למשבי רוח, כמו חלונות או דלתות, או פתחי מיזוג אוויר.
  • ודא שהמוצר לא חשוף לטמפרטורות גבוהות או לתנאי לחות קיצוניים.
   • תנאי סביבה יבשים מאוד (לחות נמוכה) יכולים להגדיל את כמות הצללת הרקע.
   • תנאי רטיבות רבה (לחות גבוהה) עלולים לערפל את הרכיב האופטי של סורק הלייזר, ולגרום לחללים חסרים, לגרום להדפסה כהה, בהירה או מטושטשת במידה לא אחידה , או להשאיר טיפות מים על הדף המודפס.
  • הוצא את המוצר ממקומות סגורים כגון ארונית.
  • סלק כל דבר שחוסם את פתחי האוויר העליונים. ודא שיש זרימת אוויר טובה סביב המוצר, כולל החלק העליון שלו.
  • הגן על המוצר מפני אוויר מזוהם, גז, שמן או רכיבים אחרים שעלולים להשאיר שאריות בתוך המוצר.
 2. נסה להדפיס שוב.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: בדוק את חיבורי המוצר

התקנים המחוברים בין המחשב למוצר, או בין המוצר לשקע בקיר, עלולים לעתים להפריע לתקשורת אל המוצר וממנו. הדבר עלול לגרום לצל סביב התווים, אזורים של הדפסה מטושטשת או כהה או סימני טונר. לפתרון בעיה זו, בצע את השלבים הבאים:
 1. חבר את המוצר ישירות למחשב.
 2. חבר את המוצר ישירות לשקע שבקיר.
 3. נסה להדפיס שוב.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: נקה את המוצר

בתהליך ההדפסה, נייר, טונר וחלקיקי אבק עלולים להצטבר בתוך המדפסת. לאורך זמן, הצטברות זו עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמים, מריחות, או סימנים של טונר. כדי לפתור בעיה זו, נקה את נתיב הנייר, את מכווני רוחב הנייר ואת גליל ההרמה.

שלב ראשון: הדפס דף ניקוי באמצעות Windows

 1. טען נייר במגש ההזנה.
 2. ודא שהמוצר נמצא במצב סרק ונורית 'מצב מוכן' דולקת באור יציב.
 3. חפש ב-Windows את המילה התקנים, ולחץ על התקנים ומדפסות ברשימת התוצאות.
 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר, ולחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על הכרטיסייה Configure (הגדר תצורה).
 6. במקטע Cleaning Page (דף ניקוי), לחץ על התחל כדי להתחיל בניקוי.
  הערה:
  תהליך הניקוי נמשך כ-2 דקות. דף הניקוי עוצר מדי פעם במהלך הניקוי. אל תכבה את המוצר או תפריע לתהליך הניקוי עד לסיום הניקוי ושליפת דף הניקוי. ייתכן שיהיה עליך לחזור על תהליך הניקוי מספר פעמים לניקוי יסודי של המוצר.

שלב שני: ניקוי גליל ההרמה

 1. כבה את המוצר, נתק את כבל המתח והמתן עד להתקררות המוצר.
 2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, הוצא את מחסנית ההדפסה ולאחר מכן אתר את גליל ההרמה.
  איור : אתר את גליל ההרמה
  איתור גליל ההרמה (איור)
 3. שחרור גליל ההרמה והוצאתו.
  1. דחף כלפי חוץ את הלשוניות הקטנות הלבנות בשני צדי גליל ההרמה.
   איור : שחרר את גליל ההרמה
   שחרור גליל ההרמה (איור)
  2. סובב את גליל ההרמה לכיוון החזית.
  3. משוך בעדינות את גליל ההרמה למעלה והחוצה.
 4. נקה את גליל ההרמה עם מטלית נטולת-מוך, ספוגה במעט במים.
  הערה:
  מומלץ להשתמש במים מזוקקים, מסוננים או מינראליים לניקוי גליל ההרמה. מי ברז עשויים להכיל גורמים מזהמים שעלולים לגרום נזק לגליל ההרמה.
 5. אפשר לגליל ההרמה להתייבש לחלוטין.
 6. התקן מחדש את גליל ההרמה.
  1. מיקום גלגלת ההרמה בתושבת.
  2. סובב את החלק העליון של גליל ההרמה לכיוון הרחוק ממך, עד ששני הצדדים ייכנסו למקומם בנקישה.
   איור : התקן מחדש את גלגלת ההרמה
   התקנה מחדש של גליל ההרמה (איור)
 7. סגור את דלת הגישה, חבר שוב את כבל המתח, הפעל את המוצר‏‏ ולאחר מכן נסה שוב להדפיס.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: בדוק את הגדרות מנהל ההתקן

נסה לפתור את הבעיה על-ידי כוונון הגדרות מנהל ההתקן.
הערה:
פתרון זה עשוי לחייב התקנה מלאה של תוכנת ההדפסה של HP. אם לא התקנת את גירסת התוכנה המלאה כאשר התקנת את המוצר, עבור אל הדף תוכנות ומנהלי התקן כדי להוריד ולהתקין אותה כעת.

שלב ראשון: בדוק את הגדרת ברירת המחדל של המדפסת

 1. חפש ב-Windows את המילה התקנים, ולחץ על התקנים ומדפסות ברשימת התוצאות.
 2. אתר את המודפסת שלך ובדוק אם היא נבחרה כמדפסת ברירת המחדל.
  • אם סמל המוצר מופיע עם סימן ביקורת (), דלג לשלב הבא.
  • אם סמל המוצר לא מופיע עם סימן ביקורת (), לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר ובחר קבע כמדפסת ברירת מחדל.
הערה:
בחירת מנהל התקן שגוי של המדפסת בעת התקנה התוכנה עלולה לגרום לסימנים או נזילות של הטונר.

שלב שני: בדוק את הגדרת סוג הנייר

 1. בחלון Printers (מדפסות) שפתחת בשלב הקודם, לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר ולחץ על Printing Preferences (העדפות הדפסה) כדי לפתוח את החלון Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 2. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 3. בדוק את הגדרת סוג הנייר או חומר ההדפסה
  1. אתר את הרשימה הנפתחת Type is: (סוג הנייר) .
   איור : 'Type is:' (סוג הנייר) בחלון 'העדפות הדפסה'.
   'Type is:' (סוג הנייר) מסומנת בחלון 'העדפות הדפסה' (צילום מסך)
  2. בחר את סוג הנייר או סוג חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.
   • עבור נייר דק יותר, בחר Light (קל), Thin (דק) או Vellum (קלף).
   • עבור נייר עבה יותר, בחר Heavy (כבד) או Thick (עבה).
   הערה:
   HP לא ממליצה להשתמש בנייר בעל מרקם כבד, נייר דק במיוחד או נייר בעל משקל בסיסי כברמ-90 גר'/מ"ר.
 4. ודא שהגדרת סוג הנייר או חומר ההדפסה מתאימה לטמפרטורת הפיוזר.
  הערה:
  שלא כמו מדפסות דיו, מדפסות לייזר משתמשות בחום כדי להתיך טונר פלסטי על גבי פני השטח של הנייר. הקפד להשתמש בנייר עמיד לחום, ובתוויות ומעטפות שמשתמשות בדבקים שתואמים לחום וללחץ של תהליך ההיתוך של המדפסת.
  1. אם אתה נתקל בבעיות המתוארות ברשימה הבאה, כוונן את ההגדרה Type is: (סוג הנייר).
   • הנייר מסולסל או גלי, נסה לבצע את הפעולות הבאות:
    1. הקטן את הגדרת הטמפרטורה של יחידת ההיתוך. לשם כך, בחר Light (קל), Thin (דק) או Transparency (שקף).
    2. השתמש במאפיין הדפסת הארכיון כדי לשפר את היתוך הטונר. לשם כך, בחר Archive (ארכיון) או Bond.
   • אם התדפיס כולל אזורים של הדפסה מטושטשת או כהה, או טונר מפוזר, הגדל את הגדרת הטמפרטורה של הפיוזר.
    1. בחר Heavy (כבד) או Thick (עבה).
     אם פעולה זו לא פותרת בעיות של הדפסה מטושטשת או כהה או של טונר מפוזר, השתמש בנייר קל יותר או דק יותר.
 5. לחץ על החל.

שלב שלישי: בדוק את הגדרות צפיפות ההדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הגדרות צפיפות ההדפסה בחלון 'העדפות הדפסה' ובחלון 'מאפיינים'.
 1. בחלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) שפתחת בשלב הקודם, לחץ על הכרטיסייה Finishing (גימור) ואתר את המקטע Print Quality (איכות הדפסה).
  איור : המקטע Print Quality (איכות הדפסה) בחלון 'העדפות הדפסה'
  המקטע Print Quality (איכות הדפסה) מסומן בחלון 'העדפות הדפסה' (צילום מסך)
 2. אם אתה נתקל בבעיות המתוארות ברשימה הבאה, כוונן את ההגדרות.
  • אם הדף כולו כהה מדי, שנה ת הגדרת ה-dpi והפעל את מצב ההדפסה EconoMode (הדפסה חסכונית).
   1. תחת המקטע Print Quality (איכות הדפסה), בחר 600 dpi ברשימה הנפתחת.
   2. בחר בתיבת הסימון EconoMode (הדפסה חסכונית).
  • אם הדף כולו בהיר מדי, שנה ת הגדרת ה-dpi ובטל את מצב ההדפסה EconoMode (הדפסה חסכונית).
   1. ברשימה הנפתחת, בחר FastRes 1200.
   2. נקה את תיבת הסימון EconoMode (הדפסה חסכונית).
 3. לחץ על החל, לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את חלון 'העדפות הדפסה'.
 4. פתח את 'מאפייני המדפסת'. לשם כך, לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר, ולחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על הכרטיסייה Configure (הגדר תצורה) ואתר את המקטע Print Density (צפיפות הדפסה).
  איור : המקטע 'Print Density' (צפיפות הדפסה) בחלון 'מאפיינים'
  המקטע Print Density (צפיפות הדפסה) מסומן בחלון 'מאפיינים' (צילום מסך) כאן
 6. אם אתה נתקל בבעיות המתוארות ברשימה הבאה, כוונן את ההגדרה.
  • אם התדפיס כולל אזורים של צל אפור או רקע אפור, הקטן את הגדרת צפיפות ההדפסה.
   לשם כך, הסט את המחוון שמאלה.
  • אם התדפיס כולל אזורים בהירים, עמומים או דהויים, הגדל את הגדרת צפיפות ההדפסה.
   לשם כך, הסט את המחוון ימינה.
 7. לחץ על החל, לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את החלון 'מאפיינים'.
 8. נסה להדפיס שוב.
  אם שלבים אלה לא פותרים את הבעיה של הדפסה בהירה, עמומה או דהוי, מחסנית ההדפסה כמעט ריקה. דלג אל פתרון שמיני: החלף את מחסנית ההדפסה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שישי: הדפס דף ניסיון באמצעות Windows

 1. חפש ב-Windows את המילה התקנים, ולחץ על התקנים ומדפסות ברשימת התוצאות.
 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר, ולחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסייה כללי, לחץ על הדפסת דף ניסיון.
  דף הניסיון יודפס.
אם דף הניסיון מכיל תווים מעוותים או משובשים, או מייצר אפקט גלי, ייתכן שמחסנית ההדפסה ניזוקה. דלג אל פתרון שמיני: החלף את מחסנית ההדפסה.
אם דף הניסיון מודפס כרגיל באמצעות לוח הבקרה, אך אתה עדיין נתקל בבעיות באיכות ההדפסה, עיין בפתרון הבא.

פתרון שביעי: אפס את המוצר

לאיפוס המוצר, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 2. הפעל מחדש את המחשב.
 3. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 4. נסה להדפיס שוב.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שמיני: החזר למקומה את מחסנית ההדפסה

אם, לאחר השלמת הפתרונות לעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות איכות הדפסה, ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה, ריקה או לא תואמת למוצר.
הערה:
HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. המחסניות המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות של HP ונבדקו בעזרתן, כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם. HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של מוצרים מתכלים שאינם מתוצרת HP‏. האחריות אינה מכסה שירות או תיקונים הדרושים כתוצאה משימוש במוצרי דיו או טונר שאינם מתוצרת HP. HP ממליצה לך לוודא שאתה משתמש במחסניות המקוריות של HP לפני שתמשיך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
כדי להחליף את מחסנית ההדפסה במחסנית חדשה, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, אחוז את הידית של מחסנית ההדפסה ומשוך אותה ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה הישנה
  הוצאת מחסנית ההדפסה הישנה (איור)
 2. החזק את מחסנית ההדפסה במצב אופקי ונער אותה בעדינות קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר בצורה שווה בתוך מחסנית ההדפסה.
  איור : נער את מחסנית ההדפסה
  ניעור מחסנית ההדפסה (איור)
 3. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מאריזתה, הסר את הכיסוי הכתום ומשוך את הלשונית הכתומה ישירות כלפי חוץ כדי להסיר את סרט האיטום.
  איור : הסר את סרט האיטום של מחסנית ההדפסה
  הסרת סרט האיטום של מחסנית ההדפסה (איור)
 4. הכנס את מחסנית ההדפסה החדשה למוצר עד שהוא יינעל בחוזקה במקומו, ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית ההדפסה.
  איור : התקן מחדש את מחסנית ההדפסה
  התקנה מחדש של מחסניות ההדפסה (איור)
 5. נסה להדפיס שוב.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון תשיעי: מסור את המוצר לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

סיבות

מאפיין הבעיה
סיבות
צל סביב התווים
איכות נייר ירודה
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
פלט עקום או מוטה
הנייר הוזן באופן שגוי בשל סוג הנייר או בשל איכות נייר ירודה
מכווני חומרי ההדפסה הדוקים מדי או משוחררים מדי
נייר מסולסל או גלי
איכות נייר ירודה
הנייר דק מדי
טמפרטורת הפיוזר גבוהה מדי
יש לכוונן את הגדרת הפיוזר של הטונר
תווים מעוותים
איכות נייר ירודה
הנייר מבריק מדי או בעל מרקם גס מדי
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
קצוות חתוכים
איכות נייר ירודה
טקסט עם חלקים חסרים
איכות נייר ירודה
הנייר עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
גלגלת ההרמה מלוכלכת
טקסט עמום, דהוי או בהיר
איכות נייר ירודה
הנייר עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
יש לכוונן את הגדרות ההדפסה
גלגלת ההרמה מלוכלכת
אזורים מעורפלים, מטושטשים או מודגשים
איכות נייר ירודה
תנאי לחות קיצונית
המוצר חשוף לתנאי הסביבה
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
יש לכוונן את הגדרות ההדפסה
מחסנית ההדפסה פגומה
צל או רקע אפורים
איכות הנייר ירודה, ככל הנראה עקב לחות קיצונית גבוהה או נמוכה
מגש ההזנה לא הוכנס כראוי למקומו
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
יש לכוונן את הגדרות ההדפסה
מחסנית ההדפסה פגומה
כתמי טונר
הנייר עבה מדי או מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה פגומה
גלגלת ההרמה מלוכלכת
נתיב הנייר מלוכלך
פסים או קווים אנכיים
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
גלגלת ההרמה מלוכלכת
נתיב הנייר מלוכלך
פסים או קווים אנכיים (תמונות)
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
כתמי טונר
הנייר מבריק מדי ודוחה את הטונר
מחסנית ההדפסה פגומה
סימנים חוזרים, במרווחים קבועים
גלגלת ההרמה מלוכלכת
המוצר לא מחובר ישירות למחשב או לשקע בקיר
פסים או רצונות לבנים אנכיים
מחסנית ההדפסה כמעט ריקה
מחסנית ההדפסה פגומה
הסורק מלוכלך
טיפות מים על הדף המודפס
לחות גבוהה ברמה קיצונית
נייר מקומט או מקופל
נייר טעון בצורה שגויה
מכווני חומרי ההדפסה הדוקים מדי או משוחררים מדי
סוג הנייר דק מדי, בעל מרקם גס מדי או לח מדי
נתיב חומרי ההדפסה חסום


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏