ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות מסדרה HP LaserJet דגמים 1018‏, 1020 ו-1022 - שלבים לפתרון בעיות בסיסי

באפשרותך להשתמש במסמך זה כדי לאתר את הפתרון לבעיות מדפסת נפוצות.
שלב ראשון: האם המדפסת מודפסת כראוי?
  • האם המדפסת מחוברת לשקע חשמל שידוע לך כי הוא תקין?
  • האם מתג ההפעלה/כיבוי נמצא במצב פועל?
  • האם מחסנית ההדפסה מותקנת כראוי? .
  • האם הנייר נטען כראוי במגש ההזנה?
כן
אם השבת לשאלות אלה בחיוב, עבור אל שלב שני: האם נורית 'מצב מוכן' דולקת?
לא
אם המדפסת לא נדלקת, צור קשר עם התמיכה של HP‏.
שלב שני: האם נורית 'מצב מוכן' דולקת?
האם נוריות לוח הבקרה נראות כמו אלה בתמונה
דפוס נוריות לוח הבקרה
LaserJet 1018
LaserJet 1020
LaserJet 1022
כן
עבור לשלב שלישי: האם איכות ההדפסה קבילה?
לא
אם נוריות לוח הבקרה לא נראות כמו הנוריות בתמונה, עיין בהודעות על דפוסי נוריות לוח הבקרה במדריך למשתמש שנמצא בתקליטור.
אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של HP‏.
שלב שלישי: האם באפשרותך להדפיס דף הדגמה?
לחץ על לחצן Go כדי להדפיס דף הדגמה.
כן
אם דף ההדגמה הודפס, עבור לשלב 4: האם איכות ההדפסה קבילה?
לא
אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של HP‏.
שלב רביעי: האם איכות ההדפסה קבילה?
כן
אם איכות ההדפסה אינה קבילה, עבור לשלב חמישי: האם יש תקשורת בין המדפסת למחשב?
לא
אם איכות ההדפסה ירודה, נקה את המדפסת.
ודא כי הגדרות ההדפסה נכונות עבור חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.
אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של HP‏.
שלב חמישי: האם יש תקשורת בין המדפסת למחשב?
נסה להדפיס מסמך מיישום תוכנה.
כן
אם המסמך מודפס, עבור אל שלב שישי: האם הדף המודפס נראה כמו שציפית?
לא
אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של HP‏.
שלב שישי: האם הדף המודפס נראה כמו שציפית?
כן
הבעיה אמורה להיפתר. אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם התמיכה של HP‏.
לא
אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של HP‏.
צור קשר עם התמיכה של HP‏

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏