תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M4555 - החלפת מחסנית ההדפסה

החלפת מחסנית ההדפסה

המשך להדפיס עם המחסנית הנוכחית עד שפיזור הטונר יפסיק להפיק איכות הדפסה משביעת רצון. כדי לפזר מחדש את הטונר, הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת ונער את המחסנית בעדינות שוב ושוב לאורך הציר האופקי שלה. לקבלת ייצוג גרפי נאות, עיין בהוראות ההחלפה של מחסנית. החזר את מחסנית הטונר למדפסת וסגור את הכיסוי הקדמי.
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות הדפסה משומשות מופיע על אריזת מחסנית ההדפסה.
 1. משוך את ידית השחרור של המכסה העליון כדי לפתוח את המכסה העליון.
  איור : מיקום דלת מחסנית ההדפסה
 2. אחוז בידית של מחסנית ההדפסה המשומשת ושלוף אותה החוצה.
  איור : מיקום מחסנית ההדפסה
 3. אחסן את מחסנית ההדפסה המשומשת בשקית ממוגנת. מידע על מיחזור מחסניות הדפסה משומשות מופיע על אריזת מחסנית ההדפסה.
 4. הוצא את המחסנית החדשה מהשקית הממוגנת שלה.
  הערה:
  היזהר שלא לגרום נזק לתג הזיכרון (הסבר 1) שעל מחסנית ההדפסה.
  איור : מיקום תגית הזיכרון
 5. אחוז במחסנית ההדפסה בשני קצותיה ונער אותה בעדינות חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר.
  איור : נער את מחסנית הדפסה
 6. הסר את מנעול המשלוח הכתום מפלסטיק מתחתית מחסנית ההדפסה החדשה.
  איור : הסר את מנעול המשלוח של המחסנית
 7. משוך את הלשונית הכתומה כדי להסיר את סרט האיטום של הטונר. הסר לחלוטין את סרט האיטום מן המחסנית.
  איור : מיקום מכסה המגן
    שים לב:
  הימנע מחשיפה ארוכה לאור.
 8. ישר את מחסנית ההדפסה בחריץ שלה והכנס אותה למקומה עד שתינעל בנקישה.
  איור : מיקום חריץ מחסנית ההדפסה
 9. סגור את המכסה העליון.
  איור : מיקום הדלת הימנית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏