תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - בחירת סל פלט (בדגמים בעלי מהדק/מערם)

בחירת סל פלט (בדגמים בעלי מהדק/מערם)

באפשרותך להגדיר את המוצר להשתמש בסלי פלט שונים עבור הדפסה, העתקה ושיגור וקבלת פקסים. בנוסף, באפשרותך להגדיר את המוצר למיין עבודות בהתאם לשם המשתמש המשויך לכל עבודה או לערום את כל העבודות מהסל התחתון בסל העליון.
הערה:
באפשרותך גם לבחור סלי פלט ממנהל התקן המדפסת. הבחירות שתבצע במנהל התקן המדפסת יחליפו את הגדרות לוח הבקרה.
  איור : סלי פלט
 1. סל שמאלי עליון
 2. סל שמאלי אמצעי
 3. סל שמאלי תחתון
 1. ממסך Home‏ (דף הבית), גלול אל התפריט Administration‏ (ניהול) וגע בו.
 2. פתח כל אחד מהתפריטים הבאים:
  • Stapler/Stacker Settings (הגדרות מהדק/מערם)
  • Operation Mode‏ (מצב פעולה)
 3. להגדרת המוצר למיון עבודות לסלים שונים לפי פונקציית המוצר, בחר באפשרות Function Separator‏ (מפריד פונקציות). גע בלחצן OK (אישור).
  הערה:
  בנוסף, באפשרותך לבחור באפשרות Mailbox‏ (תיבת דואר) כדי למיין עבודות לפי שם המשתמש המשויך לעבודה.
  בחר באפשרות Stacker‏ (מערם) כדי לערום את כל העבודות בסל הפלט התחתון תחילה. כאשר הסל התחתון מלא, העבודות נערמות בסל האמצעי ולאחר מכן בסל העליון.
 4. להגדרת הסל לקבלת עבודות העתקה, פתח את התפריטים ולאחר מכן בחר סל מתוך רשימת האפשרויות.
  • Administration‏ (ניהול)
  • Copy Settings (הגדרות העתקה)
  • ‏Output Bin‏ (סל פלט)
 5. להגדרת הסל להדפסת פקסים נכנסים, פתח את התפריטים הבאים:
  • Administration‏ (ניהול)
  • Fax Settings (הגדרות פקס)
  • Fax Receive Settings (הגדרות קבלה של הודעות פקס)
  • Default Job Options (אפשרויות ברירת מחדל לעבודה)
  • ‏Output Bin‏ (סל פלט)
  בחר סל מתוך רשימת האפשרויות.
הערה:
כל העבודות המהודקות תמיד עוברות לסל התחתון.
הערה:
לעבודות הדפסה, בחר בסל הפלט שבמנהל התקן המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏