ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת HP Laserjet M1319f All-in-One - מזין המסמכים האוטומטי (ADF) אוסף יותר מגיליון נייר אחד

הבעיה
מזין המסמכים האוטומטי (AD) אוסף גיליונות נייר מרובים.
כדי לפתור את הבעיה, נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הופעתם. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
פתרון ראשון: בדוק את הנייר במזין המסמכים האוטומטי
בעיות בהזנת נייר עשויות לנבוע מנייר מאובק, קרוע, מקומט, רטוב או מקופל במגש מזין המסמכים האוטומטי. גם איכות הנייר עשויה להשפיע.
  שים לב:
אין לטעון נייר עדין או נייר שמכיל סרט מודבק, נוזל תיקון, מהדקים או סיכות שדכן למזין המסמכים האוטומטי.
 1. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי.
 2. בדוק את מצב הנייר, והחלף נייר קרוע, מאובק, מגולגל, מקומט או מקופל.
 3. ודא שסוג הנייר מתאים לשימוש במוצר.
 4. ודא שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ומאותו סוג. אסור לטעון במגש הנייר סוגי נייר מעורבים. המוצר מסוגל לעבד רק סוג אחד של נייר בכל פעם.
 5. טפח קלות עם קצוות ערימת הנייר על גבי משטח ישר כדי ליישר את כל הקצוות.
 6. טען את ערימת הנייר במגש ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק בעדינות את הנייר לתוך המוצר, עמוק ככל האפשר.
    הערה:
  אין לטעון יותר מ-‏30 דפים במגש ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי. ערימות גדולות יותר של נייר עלולות לגרום לבעיות איסוף.
 7. כוונן את מכווני חומרי ההדפסה עד שיהיו צמודים לנייר.
  איור : כוונן את מכווני חומרי ההדפסה
  איור המדגים לחיצה על מכווני חומרי ההדפסה
 8. כוון את ידית חומר ההדפסה עבור מסמכים בני עמוד אחד או עמודים מרובים כדי להתאים למספר העמודים של מסמך המקור.
  איור : כוון את ידית חומר ההדפסה
  איור המדגים את ידית חומר ההדפסה
 9. נסה שוב להעתיק, לסרוק או לשלוח פקס.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שני: נקה את מזין המסמכים האוטומטי, גלילי האיסוף ומשטח ההפרדה
בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את מזין המסמכים האוטומטי, לילי האיסוף ומשטח הרפידה. אסוף את החומרים הבאים:
 • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שלא תתפורר או תשאיר סיבים
 • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למוצר)
 1. השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. הסר את הנייר ממזין המסמכים האוטומטי.
 4. פתח את מזין המסמכים האוטומטי‏‏ על-ידי הטיית לוח הבקרה קדימה.
  איור : פתח את מזין המסמכים האוטומטי‏‏
  איור המדגים את הרמת מזין המסמכים האוטומטי
 5. ודא שנתיב הנייר נקי מפסולת.
 6. באמצעות מטלית נקייה נטולת מוך, שהוטבלה במים מזוקקים, מסוננים או מינראליים לניקוי גלילי ההרמה ומשטח ההפרדה.
   איור המדגים את הרמת גלילי האיסוף ומשטח ההפרדה
  1. גלילי האיסוף
  2. משטח הפרדה
 7. השאר את מזין המסמכים האוטומטי פתוח למשך שתי דקות כדי לאפשר לגלילי האיסוף ולמשטח ההפרדה להתייבש.
 8. סגור את מזין המסמכים האוטומטי (ADF).
  איור : סגור את מזין המסמכים האוטומטי
  איור המדגים את סגירת מזין המסמכים האוטומטי
 9. טען מחדש את ערימת הנייר במגש ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק בעדינות את הנייר לתוך המוצר, עמוק ככל האפשר.
    הערה:
  אל תטען יותר מ-‏30 דפים במגש מזין המסמכים. ערימות גדולות יותר של נייר עלולות לגרום לבעיות איסוף.
 10. כוונן את מכווני חומרי ההדפסה עד שיהיו צמודים לנייר.
  איור : כוונן את מכווני חומרי ההדפסה
  איור המדגים לחיצה על מכווני חומרי ההדפסה
 11. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 12. השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
 13. נסה שוב להעתיק, לסרוק או לשלוח פקס.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הסיבה
 • לגלילי איסוף נייר מלוכלכים אין מספיק אחיזה לאיסוף הנייר ממזין המסמכים האוטומטי.
 • נייר עם אפקט מבריק או זוהר עשוי להיות חלק, ולגרום לשגיאת איסוף של גלילי האיסוף של מזין המסמכים האוטומטי.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏