ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות LaserJet מקצועיות מהסדרות P1560 ו-P1600 של HP - הדפס עם Mac

צור והשתמש בהגדרות הדפסה קבועות מראש ב-Macintosh
השתמש בהגדרות הדפסה קבועות מראש כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות של מנהל ההתקן של המדפסת לשימוש חוזר.
צור הגדרת הדפסה קבועה מראש
 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.
 2. בחר את מנהל ההתקן.
 3. בחר את הגדרות ההדפסה.
 4. בתיבה הגדרות קבועות מראש, לחץ על שמור בשם..., והקלד שם עבור הגדרת ההדפסה.
 5. לחץ על אישור.
השתמש בהגדרות הדפסה קבועות מראש
 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.
 2. בחר את מנהל ההתקן.
 3. בתיבה הגדרות הדפסה קבועות מראש, בחר בהגדרת ההדפסה הקבועה מראש בה ברצונך להשתמש.
  הערה:
כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של מנהל ההתקן להדפסה, בחר ברגיל.
שנה את גודלם של מסמכים או הדפס על גודל נייר מותאם אישית
באפשרותך לשנות את קנה המידה של מסמך כדי שיתאים לגודל נייר אחר.
 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.
 2. פתח את התפריט טיפול בנייר.
 3. באזור גודל נייר יעד, בחר בשנה את קנה המידה להתאמה לגודל נייר, ולאחר מכן בחר בגודל מהרשימה הנפתחת.
 4. אם ברצונך להשתמש רק בנייר קטן יותר מהמסמך, בחר בהקטן קנה מידה בלבד.
הדפס עמוד שער
באפשרותך להדפיס עבור המסמך שלך עמוד שער נפרד שכולל הודעה (כגון "סודי").
 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.
 2. בחר את מנהל ההתקן.
 3. פתח את התפריט עמוד שער, ולאחר מכן בחר אם להדפיס את עמוד השער לפני המסמך או אחרי המסמך.
 4. בתפריט סוג עמוד שער, בחר את ההודעה שברצונך להדפיס על עמוד השער.
    הערה:
  כדי להדפיס עמוד שער ריק, בחר ברגיל כסוג עמוד השער.
הדפס דפים מרובים על גיליון נייר אחד ב-Macintosh
באפשרותך להדפיס יותר מעמוד אחד על גבי גיליון נייר יחיד. תכונה זו מספקת דרך חסכונית להדפיס דפי טיוטה.
איור : עמודים מרובים בכל גיליון
 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.
 2. בחר את מנהל ההתקן.
 3. פתח את תפריט פריסה.
 4. בתפריט עמודים לגיליון‏, בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס על כל גיליון (1, 2, 4, 6, 9, או 16).
 5. לצד כיוון פריסה, בחר את הסדר והמיקום של העמודים בגיליון.
 6. לצד גבולות, בחר בסוג הגבול שיודפס סביב כל עמוד בגיליון.
הדפסה משני הצדדים ‏(הדפסה דו-צדדית) עם Mac
אוטומטי
  הערה:
הדפסה דו-צדדית אוטומטית נתמכת רק במוצר מסדרת המדפסות HP LaserJet Professional P1600.
מנהל ההתקן של המדפסת תומך בגדלים מסוימים בלבד של חומרי הדפסה עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית. השתמש בתהליך ההדפסה הדו-צדדית הידני עבור גדלים של חומרי הדפסה שאינם זמינים במהל ההתקן של המדפסת.
תכונת ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית זמינה כברירת מחדל. כדי להשבית הדפסה דו-צדדית אוטומטית, שנה את הגדרות התצורה של המוצר.
 1. הכנס למגש ההזנה כמות נייר שתספיק לעבודת ההדפסה. אם אתה טוען נייר מיוחד כגון נייר מכתבים, טען אותו במגש כשפניו מטה.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.
 3. פתח את תפריט פריסה.
 4. לצד דו-צדדי, בחר בכריכה בצד הארוך או כריכה בצד הקצר.
 5. לחץ על ‏‏הדפסה.
ידני
 1. הכנס למגש ההזנה כמות נייר שתספיק לעבודת ההדפסה. אם אתה טוען נייר מיוחד כגון נייר מכתבים, טען אותו במגש כשפניו מטה.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.
 3. Mac OS X גרסה 10.4‏: ברשימה הנפתחת פריסה בחר בפריט כריכה בצד הארוך או בפריט כריכה בצד הקצר.
  - או -
  ‏Mac OS X גרסאות 10.5 ו-‏10.6: לחץ על תיבת הסימון דו-צדדי.
 4. לחץ על ‏‏הדפסה. פעל בהתאם להוראות בתיבת הדו-שיח שתיפתח על מסך המחשב לפני שתניח את ערמת הפלט במגש להדפסת צד השני.
 5. גש למוצר, והוצא את כל הנייר הריק שנמצא במגש.
 6. קח את הערימה המודפסת מתא הפלט, והכנס אותה למגש כשהצד המודפס כלפי מטה והקצה העליון מוזן למוצר ראשון.
 7. במחשב, לחץ על הלחצן המשך כדי לסיים את עבודת ההדפסה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏