ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה 'חסימת נייר' מוצגת במדפסות רב-תכליתיות מסוג HP LaserJet Pro 100 Color‏ MFP‏ (M175a ו-M175w)

בעיה
הודעת השגיאה 'חסימת נייר' מוצגת בלוח הבקרה. נורית ההתראה (!) מהבהבת.
  הערה:
הודעות חסימת נייר יכולות להיות אמיתיות או כוזבות. ייתכן שהמוצר ידווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל חסימת נייר. השלבים הבאים יפתרו הן את ההודעות האמיתיות בדבר חסימת נייר, והן את הכוזבות.
חסימות נייר עלולות לקרות במיקומים מרובים במוצר.
  איור : מיקומי חסימות הנייר
  איור: מיקומי חסימות נייר במוצר.
 1. מזין המסמכים
 2. מגש פלט
 3. דלת אחורית
 4. מגש הזנה
 חשוב: כדי לפתור את הבעיה, עליך לנסות את הפתרונות האלה לפי סדר הופעתם.
פתרון ראשון: פנה את החסימה, טען מחדש נייר, והדפס דוח תצורה
  שים לב:
חסימות נייר עלולות לגרום לשפיכת טונר על הדף. אם נשפך טונר על הבגדים, שטוף אותם במים קרים. שימוש במים חמים עלול לקבע את הטונר לתוך הבד.
אל תשתמש בחפצים חדים, כגון מלקחיים או צבת ארוך, כדי לשחרר חסימות. נזק שנגרם על ידי חפצים חדים אינו מכוסה במסגרת האחריות.
בעת הוצאת נייר חוסם, משוך אותו היישר אל מחוץ למוצר. משיכת נייר חוסם בזווית עלולה לגרום נזק למוצר.
שלב ראשון: הוצא תחילה פיסות נייר חופשיות
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע במדפסת.
 1. הוצא כל נייר חופשי ממגש הקלט
  איור : הוצא נייר חופשי ממגש הקלט
  תמונה: הוצא נייר חופשי ממגש הקלט.
 2. הוצא את כל הנייר החופשי ממגש הפלט.
 3. הוצא את כל הנייר החופשי ממזין המסמכים.
שלב שני: שחרור החסימה
בצע שלבים אלה לפינוי החסימה מהאזור במוצר שצוין בהודעת השגיאה בלוח הבקרה.
שלב שלישי: הדפס דוח תצורה
הדפס דוח תצורה כדי לבדוק את חומרת המוצר.
 1. טען במגש ההזנה נייר לבן חדש ורגיל בגודל Letter או A4.
 2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הלחצן הגדרה‏ ().
 3. לחץ על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור בדוחות, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור בדוח תצורה, ולאחר מכן לחץ על אישור. המוצר ידפיס כעת דוח תצורה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שני: אפס את המדפסת, בדוק את הגדרות ההדפסה, והדפס דוח תצורה
בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המוצר, לבדוק את הגדרות ההדפסה, ולהדפיס דף תצורה
שלב ראשון: איפוס המדפסת
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
    הערה:
  ייתכן שהמוצר לא יכבה לאחר שתלחץ על לחצן ההפעלה. בכל מקרה, המשך לשלב הבא.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל.
 4. חכה ‏30 שניות.
  איור : המתן 30 שניות
  תמונה של שעון חול שמראה 30 שניות.
 5. חבר מחדש את כבל המתח לשקע החשמל.
 6. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 7. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
שלב שני: בדיקת הגדרות הדפסה
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק ולהתאים את הגדרות ההדפסה, כדי שתתאמנה לנייר שנטען.
  הערה:
השלבים עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה.
 1. בתפריט ‏קובץ בתוכנה, לחץ על ‏הדפסה.
 2. בתיבת-השיח ‏הדפסה , לחץ על ‏מאפיינים.
 3. בדוק את ההגדרות בלשונית ‏נייר/איכות , שנה אותן אם יש צורך, ואז לחץ על ‏אישור.
 4. נסה להדפיס שוב.
שלב שלישי: הדפס דוח תצורה
הדפסת דוח תצורה מוודאת שתפקוד החומרה תקין.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: הדפס דף ניקוי ודוח תצורה
בתהליך ההדפסה עלולים נייר, טונר וחלקיקי אבק להצטבר בתוך המוצר ולגרום חסימות נייר. בצע את השלבים הבאים להדפסת דף ניקוי, ולאחר מכן הדפס דוח תצורה.
 1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על אישור.
 2. לחץ על לחצן החץ ימינה () כדי לגלול אל שירות ולבחור בו, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ ימינה () כדי לגלול אל דף ניקוי ולבחור בו.
 4. לחץ על אישור כדי להתחיל את תהליך הניקוי.
  המוצר מעבד דף יחיד, וחוזר למצב מוכנות כשתהליך הניקוי מסתיים.
שלב שני: הדפס דוח תצורה
הדפסת דוח תצורה מוודאת שתפקוד החומרה תקין.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏