תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת ראש ההדפסה עבור סדרת המדפסות HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One Series

הקדמה

התקן מכלול ראש הדפסה חדש כאשר מכלול ראש ההדפסה הקיים ניזוק או אינו מתאים למדפסת. מכלולי ראש הדפסה חלופיים זמינים מהתמיכה של HP או מספקי שירות מורשים בלבד.

הזמנת מכלל ראש ההדפסה

 1. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, האתר מפנה אותך למרכז שירות באזורך.
 2. חפש את מק"ט CN643A.
 3. בצע את ההנחיות להזמנת מכלול ראש ההדפסה.

החלפת ראש ההדפסה

להחלפת ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.

סרטון ווידיאו של החלפת ראש ההדפסה

צפה בסרטון ווידיאו זה כדי ללמוד איך להחליף את ראש ההדפסה, או המשך לשלבים הבאים לקבלת הוראות מפורטות. ייתכן שהמדפסת שבסרטון הווידיאו שונה מהמדפסת שברשותך, אך השלבים זהים.

שלב ראשון: טען נייר במגש ההזנה

 1. הרם את מגש הפלט.
  איור : הרם את מגש הפלט.
  איור של הרמת מגש הפלט
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
 3. הכנס ערימת נייר בגודל Letter או A4 לתוך מגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
 4. הצמד את ערימת הנייר לצד ימין של מגש ההזנה, ולאחר מכן החלק את הערימה קדימה עד שהיא תיעצר.
 5. כוונן את מכוון רוחב הנייר כך שייגע קלות בערימת הנייר. אל תדחף את המכוון כך שיהיה הדוק מדי כנגד הנייר.
   איור : טען נייר במגש הנייר
   איור של טעינת מגש הנייר
  1. החלק את הנייר קדימה עד שייעצר
  2. התאם את מכוון רוחב הנייר
 6. הנמך את מגש הפלט.

שלב שני: הוצא את ראש ההדפסה הישן

  שים לב:
אל תוציא את המחסניות עד שיהיה ברשותך מכלול ראש הדפסה חלופי זמין.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת. המתן עד שהגררה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור של פתיחת דלת הגישה למחסניות.
 2. לחץ על הלשונית שבחזית כל מחסנית ולאחר מכן משוך את המחסנית כלפי מעלה והחוצה כדי להוציא אותה מתוך התושבת.
  איור : הסר את המחסנית
  איור המדגים את הוצאת המחסנית
 3. הרם את התפס האפור בגררה.
  איור : הרם את התפס האפור
  איור של הרמת התפס האפור
 4. הוצא את ראש ההדפסה הישן מהגררה.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה הישן
  איור המדגים את הוצאת ראש ההדפסה הישן

שלב שלישי: התקן את ראש ההדפסה החדש

 1. הוצא את ראש ההדפסה החדש מאריזתו.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה החדש
  איור של הוצאת ראש ההדפסה החדש מאריזתו
 2. החזק את ראש ההדפסה זקוף, כשהסמלים עם קידוד הצבע פונים כלפי מעלה.
  איור : החזק את ראש ההדפסה זקוף
  איור של החזקת ראש ההדפסה החדש
 3. הורד את ראש ההדפסה לתוך המדפסת כך שהמרובע הסגול והמרובע הירוק שעל ראש ההדפסה יהיו מיושרים בקו אחד עם המרובע הסגול והמרובע הירוק שעל הגררה.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה
  איור של הנמכת ראש ההדפסה החדש
 4. הנמך את התפס האפור באיטיות עד שיונח בבטחה על הגררה.
  איור : הורד את התפס האפור
  איור של התקנת ראש ההדפסה החדש

שלב רביעי: התקן את המחסניות

בחר באחת מהאפשרויות הבאות להתקנת המחסניות בראש ההדפסה החדש.
הערה:
‏HP ממליצה לך להשתמש במחסניות חדשות שכשאתה מתקין ראש הדפסה חדש. אתה יכול להשתמש שוב במחסניות הקיימות שלך, אך אם מפלס הדיו בהן נמוך, עשוי הכיול של ראש ההדפסה החדש להתכייל למצב מפלס דיו נמוך. עדיף שבעת החלפת ראש ההדפסה תהיינה בהישג ידך מחסניות חדשות.

שלב חמישי: החזר את החלקים הפגומים ל-HP

‏HP תנתח את החלקים כדי לשפר את מוצריה העתידיים. אם מכלול ראש ההדפסה החדש הגיע עם מדבקת משלוח משולם מראש והנחיות להחזרה, בצע את השלבים הבאים להחזרת החלקים שכשלו ל-HP.
הערה:
‏HP לא תמיד מבקשת מלקוחות להחזיר את כל החלקים שכשלו, ולפיכך יתכן שאין בידך מדבקת משלוח משולם מראש והנחיות להחזרה. אם לא קיבלת את מסמכי ההחזרה, התעלם מהשלבים הבאים.
 1. הכנס את מכלול ראש ההדפסה הישן לאריזה בה הגיע החלק החדש.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה שכשל לאריזה
  איור של הכנסת ראש ההדפסה הישן לאריזה החדשה
 2. קלף את מדבקת המכסה המסומנת ב-'B' ואטום באמצעותה את אריזת מכלול ראש ההדפסה.
  איור : קלף את מדבקה B
  איור של קילוף מדבקה B
  איור : אטום את האריזה עם מדבקה B
  איור של האריזה עם המדבקה
 3. השתמש במכסים הכתומים מהמחסניות החדשות לכיסוי המחסניות הישנות.
  איור : כסה את המחסניות הישנות
  איור של המחסניות הישנות עם המכסים החדשיםאמנם בתמונה נראות חמש מחסניות, אך יתכן שמספר המחסניות במדפסת שלך שונה.
 4. הנח את החלקים הישנים ואת הטופס שהגיע עם החלקים החדשים בקופסה בה הגיעו החלקים החדשים. אם ניתן, צרף גם דוגמת תדפיס בה ניכרת הבעיה בראש ההדפסה הישן.
  איור : הכנס את החלקים הישנים לתוך הקופסה
  איור של הכנסת חלקים ישנים לקופסה החדשה
 5. סגור את הקופסה, הדבק את מדבקת המשלוח המשולם מראש, ושלח את הקופסה בדואר.
  איור : שלח את האריזה בחזרה ל-HP
  איור של הקופסה והסמל של HP


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏