תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - אודות כוננים קשיחים מסוג Solid State

כונן זיכרון מוצק ‏(SSD), הזמין במחשבים רבים של HP, מאחסן נתונים בזיכרון מצב מוצק. ה-SSD שונה מהכונן הקשיח המסורתי בכך שהוא לא כולל מגשים, מפעילים וחלקים נעים אחרים (כגון ראשים לקריאה/כתיבה). מאחר של-SSD אין חלקים נעים, הוא מאפשר קריאה וכתיבה מהירות יותר, פועל בצורה שקטה יותר ופחות חשוף לזעזועים פיזיים. המשמעות היא שעל כונן מסוג זה חלים שיקולי תחזוקה שונים וכן שיקולי שימוש מעט שונים ביחס לפונקציות התרדמה והשינה.

תחזוקת כוננים קשיחים מסוג Solid State

אין צורך לבצע פעולות תחזוקה שוטפות בכונן קשיח מסוג Solid State. כונני SSD מיועדים לבצע קריאות מקבילות במקטעים רבים של הכונן, כך שפעולות האיחוי מוסיפות בלאי לכונן ללא כל תועלת. כלי מיטוב משולבים, כגון TRIM‏, Garbage Collection ו-Wiper Utility נשלטים ישירות על-ידי המערכת וה-SSD. אם הכונן ומנהל ההתקן של המערכת תומכים במאפיינים אלה, הם פועלים בדרך כלל ברקע באופן אוטומטי.
במקרים מסוימים, יש להפעיל מיטוב SSD באופן ידני, או שיש לקבוע את תצורת הכלים לפעול בלוח זמנים שנקבע מראש. למיטוב, יש לקבוע תחילה את היצרן והקושחה של ה-SSD. אם אתה משתמש ב-SSD מתוצרת Intel, המיטוב עשוי להתבצע באופן אוטומטי. אם דרוש יישום ידני, עליך להתקין את Intel Solid State Drive Toolbox כדי לבצע פעולה זו.
מעת לעת יש לוודא שקושחת ה-SSD מעודכנת. קושחה לא מעודכנת יכולה ליצור בעיות תאימות עם מערכת ההפעלה. Windows Update אמור לשמור על גרסת הקושחה העדכנית של ה-SSD, בדיוק כמו רכיבי חומרה אחרים במחשב, אך ניתן גם לבדוק באופן ידני את גרסת הקושחה.

בדיקת פרטי היצרן והקושחה של ה-SSD

כדי לזהות את גרסת היצרן והקושחה של ה-SSD ולקבוע אם יש ליישם מיטוב בכונן SSD, בצע את השלבים הבאים:
 1. עבור Windows 7 ו-Vista: לחץ על התחל, לחץ לחיצה ימנית על מחשב, בחר מאפיינים ולאחר מכן לחץ עלמנהל ההתקנים.
  עבור Windows XP‏:‏ לחץ על התחל, לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי, בחר בכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
 2. בחלון מנהל ההתקנים, לחץ לחיצה כפולה על הערך כונני דיסקים כדי להרחיב את רשימת הכוננים. פעולה זו מציגה את הדגם והיצרן של ה-SSD.
 3. לחץ לחיצה ימנית על ה-SSD ובחר מאפיינים.
 4. בחלון מאפיינים, בחר בכרטיסייה פרטים. גרסת הקושחה מוצגת תחת ערך.
  איור : מאפיינים
  הכרטיסייה 'פרטי מאפיינים'
 5. עבור כונני SSD של Samsung: הורד את התוכנה Samsung Magician. כלי זה סורק את ה-SSD וקובע אם הקושחה מעודכנת, ואם לא, מבקש ממך להתקין גרסה עדכנית יותר.
  המיטוב מיושם באופן אוטומטי בכונני SSD של Samsung עם Windows 7 בלבד, ולא ניתן ליישם אותו במערכת אחרות של Windows. אין צורך לבצע כל פעולה נוספת, לכן תוכל לסגור מסמך זה.
  הערה:
  Samsung Magician יפעל רק עם כונני SSD של Samsung שניתן לרכוש בערוצי שוק פתוח. Samsung Magician אינו תואם לכונני SSD של Samsung הכלולים במערכות מסחריות של HP או שנרכשו בערוצי HP למערכות מסחריות, מאחר שבכוננים אלה מוטבעת בקושחה קניינית של HP.
  עבור כונני SSD של Intel: עבור אל ה-Intel Download Center וחפש את הכלי "Intel SATA Solid-State Drive Firmware Update Tool" כדי לבדוק אם קיים עדכון עבור קושחת ה-SSD שלך.
  המיטוב לא יתבצע באופן אוטומטי בכונן ה-SSD מתוצרת Intel שברשותך, הדבר תלוי במנהל ההתקן המשמש לניהולו. המשך לסעיף הבא לקבלת מידע נוסף.

קביעת מנהל ההתקן ל-SSD של Intel

אם ברשותך SSD מתוצרת Intel, ייתכן שיהיה עליך ליישם את המיטוב באופן ידני. פעולות אלה תלויות במנהל ההתקן של ה-SSD ובמערכת ההפעלה. כדי לקבוע את מנהל התקן ה-SSD של Intel:
 1. בחלון מאפיינים של ה-SSD של Intel, בחר בכרטיסייה מנהל התקן ולחץ על הלחצן פרטי מנהל התקן.
 2. בחלון פרטי קובץ מנהל התקן, תוכל לראות באיזה מנהל התקן משתמש ה-SSD תחת קובצי מנהל התקן.
  איור : פרטי קובץ מנהל התקן
  חלון 'פרטי קובץ מנהל התקן'
 3. עבור Windows 7: אם ברשותך מנהל ההתקן לאחסון Microsoft AHCI (msahci.sys), המיטוב מתבצע באופן אוטומטי על-ידי מערכת ההפעלה. אין צורך לבצע כל פעולה, לכן תוכל לסגור מסמך זה.
  אם ברשותך מנהל ההתקן Intel® Matrix Storage Manager (iaStor.sys), המיטוב לא מתבצע באופן אוטומטי. עבור לסעיף הבא לקבלת מידע על יישום ידני של ה-Intel Solid State Drive Toolbox.
  עבור Windows Vista ו-Windows XP: המיטוב לא מתבצע באופן אוטומטי על-ידי שני סוגי מנהלי ההתקן. עבור לסעיף הבא לקבלת מידע על יישום ידני של ה-Intel Solid State Drive Toolbox.

קביעה אם יש להשתמש ב-Intel® Solid State Drive Toolbox

השימוש ב-Intel® Solid State Drive Toolbox נדרש כדי לבדוק ולקבוע תצורה של הגדרות המיטוב עבור כונני SSD של Intel שעומדים בקריטריונים הבאים:
 • כל מחשב עם מערכת ההפעלה Windows 7,‏ Windows Vista או Windows XP עם מנהל ההתקן Intel® Matrix Storage Manager (iaStor.sys).
 • כל מחשב עם מערכת ההפעלה Windows Vista או Windows XP עם מנהל ההתקן לאחסון Microsoft AHCI (msahci.sys).
ה-Intel Solid State Drive Toolbox לא מותקן מראש במחשבים של HP, אך ניתן להוריד אותו מ-Intel Download Center. ארגז הכלים ינחה אותך בתהליך של מיטוב כונן ה-SSD המסוים של Intel.
עיין במדריך למשתמש של Intel Solid State Drive Toolbox, הזמין אף הוא להורדה, לקבלת הוראות מפורטות להתקנה, הגדרה ושימוש.
הערה:
כונני SSD מדור ראשון של Intel אינם תומכים ב-TRIM לפני גרסת הקושחה 2CV102HA. הכלי Intel Solid State Toolbox יסייע לך לדעת אם ברשותך כונן SSD מדור ראשון ואם הכונן לא יכול ליישם את המאפיין TRIM.

שימוש במצבי תרדמה ושינה בכונני SSD

יש להעביר מחשב למצב צריכת חשמל נמוכה לפני העברתו ממקום למקום או כאשר לא ייעשה בו שימוש לפרק זמן ממושך. במקום לכבות את המחשב, ניתן להעביר אותו למצב תרדמה או שינה כדי לחסוך בצריכת חשמל ולהגן על הנתונים. השתמש במידע הבא כדי להגדיר מהי הדרך הטובה ביותר לקבוע את תצורת מצב 'שינה' (hibernate) ומצב 'שינה' (sleep).
 • שלא כמו מחשבים עם כוננים קשיחים מסורתיים, שכדי לעורר אותם ולהחזירם למצב פעולה רגיל נדרשות כמה שניות, מחשב עם כונן solid state ‏(SSD) מופעל ממצב תרדמה באותה מהירות שבה הוא מופעל ממצב שינה.
 • אם מערכת ההפעלה מותקנת בכונן solid state, השתמש במצב תרדמה (Hibernate) כדי לשמר את מתח הסוללה. מצב שינה מחייב אספקת מתח מעטה באופן קבוע, שמרוקנת בהדרגה את הסוללה. מצב תרדמה לא צורך חשמל כלל.
 • במחשב בעל כונן solid state, בעת כניסה למצב תרדמה, הנתונים בזיכרון נכתבים בכונן ה-SSD לצורך אחסון. לכן, גודל השטח הפנוי המינימלי ב-SSD חייב להיות שווה לזיכרון המחשב. לדוגמה, אם במחשב מותקן זיכרון של ‎4 GB, דרוש לך שטח פנוי של ‎4 GB לפחות ב-SSD כדי להיכנס למצב תרדמה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏