ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - פתרון השגיאה 'BOOTMGR דחוס'

מסמך זה מתייחס למחשבים מיני ניידים של HP עם Windows XP ומעלה.
בעת הפעלת המחשב הנייד, השגיאה BOOTMGR דחוס מוצגת ומונעת מהמחשב הנייד להיכנס ל-Windows.
השגיאה BootMGR נדחס היא תוצאה של דחיסת הכונן הקשיח באמצעות דחיסת הכונן של Windows. כדי לפתור בעיה זו, צור כונן הניתן לאתחול כדי שהמחשב הנייד יוכל לאתחל מההתקן ולטעון את הכלים לביטול דחיסת הקובץ BootMGR. פעולה זו גם תמנע דחיסה עתידית של הקובץ.
קרא זאת תחילה
דרישות:
 • מחשב עם חיבור לאינטרנט בו פועלת Windows XP ומעלה
 • כונן הבזק בחיבור USB או כרטיס זיכרון ריק עם קיבולת אחסון פנויה של 256MB לפחות
מגבלות:
 • ניתן להשתמש בסוגים אחדים בלבד של אמצעי אחסון. לא ניתן לאתחל כראוי כונני אחסון נישאים וכונן אחסון אישי. האפשרויות היחידות שזמינות הן NTFS או ExFAT, ויש לאתחל את ההתקן כ-FAT כדי שיהיה ניתן לאתחול.
 • בעת שימוש בכונן קשיח חיצוני, יש לאתחל אותו ל-FAT כך שניתן יהיה לראותו בחלון "מחשב". אמצעי האחסון כוננים אופטיים אינם ישימים לפתרון זה מכיוון שהם משתמשים במערכת קבצים שונה ולא ניתן לפרמט אותם ל-FAT.
כדי ליצור כונן ניתן לאתחול ולהשתמש בו כדי לאתחל לתוך Windows מתוך הודעת השגיאה, בצע את השלבים הבאים:
שלב 1: הורד את תוכנית השירות Roxio
 1. גש ל-http://www.roxio.com/go/bootmgrfix והירשם או היכנס ל-Roxio.
 2. הורד הן את הוראות ההתקנה והן את ערכת התיקון Roxio Back on Track.
שלב 2: הפוך את כונן ההבזק בחיבור USB או את כרטיס הזיכרון להתקן ניתן לאתחול
 1. אחרי הורדת הקבצים, לחץ לחיצה כפולה על קובץ ה-exe. כדי להפעיל את תוכנית השירות לניהול.
 2. הוצא את כל התקני ה-USB פרט לכונן ההבזק בחיבור USB שברצונך לאתחל. תתבקש לציין את אות הכונן של אמצעי האחסון שהוכנס. לדוגמה, אם הכונן מופיע כזיכרון Kingston בכונן :J עליך להקליד את האות J וללחוץ על המקש Enter במקלדת.
 3. הזן Y ולחץ על מקש Enter בלוח המקשים כדי לאשר שברצונך לאתחל את הכונן.
 4. כשהתוכנית תסיים, ניתן להוציא בבטחה את כונן ההבזק בחיבור USB או את כרטיס הזיכרון.
שלב 3: הפעל את פתרון התוכנה
 1. הכנס את כונן ההבזק בחיבור USB או את כרטיס הזיכרון למחשב הנייד בו מוצגת הודעת השגיאה BOOTMGR דחוס.
 2. אתחל מחדש את המחשב נייד והתחל להקיש על מקש F9 עד להופעת התפריט בחר בבקשה התקן אתחול.
 3. כשתראה את תפריט האתחול, חפש את כונן ההבזק בחיבור USB או את כרטיס הזיכרון ברשימת ההתקנים. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור את ההתקן ולחץ על מקש Enter בלוח המקשים.
 4. המחשב יאתחל מההתקן ויפעל ללא הצגת בקשות עד שיסיים את יישום הפתרון. כשהוא יאמר לחץ על ENTER להפעלה מחדש של המחשב... הוצא את כונן ההבזק בחיבור USB או את כרטיס הזיכרון, ולאחר מכן לחץ על מקש Enter בלוח המקשים כדי לאתחל את המחשב לתוך Windows.
כעת אמור להיות לך כונן ניתן לאתחול בו תוכל להשתמש כדי לאתחל לתוך Windows במקרה בו תופיע הודעת השגיאה BOOTMGR דחוס.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏