תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שגיאת 'לא נמצא התקן אתחול' או 'לא נתגלה כונן קשיח'

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP ו-Compaq.
הערה:
אם הודעת השגיאה היא שגיאת 3F0 או התקן האתחול לא נמצא, בדוק אם הותקן במחשב האישי שלך זכרון Optane ושהוא הוגדר בצורה נכונה. עיינו מחשבים שולחניים צרכניים של HP - שגיאות התקן אתחול לא נמצא (3F0) או תיקון אוטומטי עבור מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים צרכניים של HP - שגיאות התקן אתחול לא נמצא (3F0) או תיקון אוטומטי עבור מחשבים ניידים. למידע נוסף על זכרון Optane, עיינו מחשבי HP - התקנת Intel Optane והשימוש בו.
בעת אתחול המחשב, מופיעה שגיאת 3F0 או התקן אתחול לא נמצא. מוצגת ההודעה אנא התקן מערכת הפעלה בדיסק הקשיח שלך. או שלא ניתן לגלות את הדיסק הקשיח.
הערה:
אם המחשב מתחיל לפעול בהצלחה אחרי קבלת הודעה זו, גשו אל הסעיף הועסק בבדיקת הדיסק הקשיח באמצעות תוכנית השירות HP PC Hardware Diagnostics.

שלב 1: בצע איפוס קשה

איפוס קשיח או מאולץ מוחק את כל המידע בזכרון המחשב. הדבר יכפה על המערכת למחוק ואז ליצור מחדש את חיבורי התוכנה בין ה-BIOS לבין החומרה.

שלב 2: שחזר את הגדרות ברירת המחדל של ה-BIOS

כדי לשחזר את הגדרת ברירת המחדל של ה-BIOS, פתח את מסך הגדרת ה-BIOS.
 1. כבה את המחשב והמתן חמש שניות.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב, והקש שוב ושוב על המקש F10 כדי להיכנס לתפריט הגדרת ה-BIOS.
 3. במסך הגדרת ה-BIOS, לחץ על F9 כדי לבחור ולטעון את הגדרות ברירת המחדל של ה-BIOS.
 4. לחץ על מקש F10 כדי לשמור ולצאת.
 5. השתמש במקשי החצים כדי לבחור Yes (כן) ולאחר מכן הקש Enter בתשובה לשאלה Exit Saving Changes? (לצאת תוך שמירת השינויים?)
 6. פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי להפעיל מחדש את המחשב שלך.
  אם הודעת השגיאה מוצגת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: בדוק את הכונן הקשיח באמצעות HP PC Hardware Diagnostics

השתמש ב-HP PC Hardware Diagnostics גם אם המשב שלך אינו נפתח אל Windows. התחל עם הבדיקה המהירה (2 עד 3 דקות). אם בדיקה מהירה לא מאתר בעיה, הפעל את בדיקה מקיפה (כשעתיים או יותר). הבדיקה המקיפה כוללת אפשרות של חזרת לולאה עד לשגיאה.
הערה:
אם לא ניתן להפעיל את הבדיקה וההודעה הדיסק הקשיח לא קיים מוצגת, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP‏ לקבלת סיוע.
 1. חבר את מתאם ה-AC למחשב.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב.
 3. הפעל את המחשב והתחל ללחוץ על שוב ושוב על מקש Esc, בקצב של כפעם אחת בשנייה. כאשר מופיע התפריט, לחץ על מקש F2.
 4. כאשר מופיע תפריט HP PC Hardware Diagnostic, לחץ על בדיקות רכיבים.
  המסך HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 5. בתפריט 'בדיקות רכיבים', לחץ על הכונן הקשיח.
 6. לחץ על בדיקה מהירה.
 7. לחץ על הפעל פעם אחת. אם במחשב יש יותר מכונן קשיח אחד, לחץ על בדוק את כל הכוננים הקשיחים.
  בדיקה מהירה מתחיל.
  הפעלת הבדיקה המהירה של הכונן הקשיח
 8. אם הותקן במחשב יחותר מכונן קשיח אחד, בחר את הכונן שברצונך לבדוק. כדי לבדוק את כל הכוננים הקשיחים, בחר באפשרות בדוק את כל הכוננים הקשיחים.
  עם השלמת בדיקה, התוצאות מוצגות על גבי המסך. תוצאות הבדיקה זמינות גם ביומני הבדיקות בתפריט הראשי.
 9. אם הכונן הקשיח עבר את בדיקה מהירה אך עדיין קיימת בעיה בכונן הקשיח, הפעל בדיקה מקיפה. בדיקה זו כוללת את SMART Check, ‏Short DST, ‏Optimized DST ו-Long DST. כדי להפעיל בדיקה ספציפית, בחר אותה מתוך תפריט בדיקות הדיסק הקשיח.
  אם הדיסק הקשיח נכשל בבדיקה, רשום את זהות התקלה (קוד בן 24 ספרות). דאג להחזיק את הקוד במקום זמין כאשר אתה יוצר קשר עם תמיכת הלקוחות של HP. המידע זמין גם ביומני בדיקות בתפריט הראשי.
אם הבדיקה הצליחה, אך הודעת השגיאה ממשיכה להיות מוצגת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: הכנס מחדש את הכונן הקשיח

הודעת השגיאה התקן האתחול לא נמצא עלולה להופיע אם החיבורים בכונן הקשיח התרופפו.
הערה:
רק תא הכונן הקשיח 1 תומך בכוננים קשיחים הניתנים לאתחול.
לפני שתתחיל להחזיר למקומו את הכונן הקשיח:
 • ייתכן שתזדקק למברג ראש פיליפס או לכלי דומה.
 • העבר את המחשב למשטח עבודה יציב, שטוח ונקי מעל ריצפה שאינה מכוסה בשטיח.
 • ‏HP ממליצה מאוד להשתמש ברצועת יד אנטי-סטטית ובמשטח גומי מוליך בזמן העבודה על המחשב.
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להעביר את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה ללא שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל כושר פיזור סטטי (כגון משטח גומי מוליך) והצמד לפרק כף היד רצועת ESD, המחוברת למשטח מוארק.
 1. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 5 - 15 שניות כדי לכבות את המחשב.
 2. נתק את כבל המתח.
 3. אם דגם המחשב הנייד שברשותך כולל סוללה הניתנת להוצאה, הוצא אותה.
 4. נתק וחבר מחדש את הכונן הקשיח הפנימי. להוראות, עיין במדריך התחזוקה והשירות עבור דגם המחשב הנייד שברשותך. אתר אותם בסעיף מדריכי המשתמש של עמוד מוצר המחשב הנייד שברשותך באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של HP.
 5. אחרי חיבור הדיסק הקשיח והרכבת המחשב מחדש, נסה להפעיל את המחשב באופן רגיל.
  אם מוצגת הודעת השגיאה, עבור לשלב הבא.

שלב 5: בצע שחזור מערכת של HP

לפני ביצוע שחזור מערכת של HP, גבה את נתוניך האישיים. לקבלת מידע נוסף, בחר את מערכת ההפעלה שלך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏