ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - במהלך התקנת התוכנה ב-Windows XP מוצגת השגיאה המכרעת 'שגיאה 1304. שגיאה בעת כתיבה לקובץ C:\window\inf\HPxxxxx.inf' (שגיאת MSI ‏1304)

מסמך זה מיועד להתקנות תוכנת המדפסת של HP ב-Windows XP עבור כל מדפסות HP LaserJet וכן עבור כל מדפסות הזרקת הדיו של HP אשר יצאו לשוק ב-2009 או לפני כן.
בעת ההתקנה של תוכנת HP, הודעת שגיאה חמורה מוצגת במחשב: שגיאה 1304. שגיאה בכתיבה לקובץ C:\window\inf\HPxxxxx.inf.
הודעת שגיאה זו מוצגת ב-Windows כאשר ישנם קבצים רבים מדי בתיקייה INF.
פתרון ראשון: מחק את כל הקבצים בגודל ‎0 KB מהתיקייה INF של Windows
בצע את השלבים הבאים להצגת התיקייה INF המוסתרת בסייר Windows ולמחיקת הקבצים בגודל ‎0 KB.
שלב 1: בטל את הסתרת התיקייה INF ומיין את הקבצים בגודל ‎0 KB
בצע את השלבים הבאים לאיתור התיקייה INF ולמיון קבצים בגודל ‎0 KB.
 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ לחיצה ימנית על התחל ולאחר מכן לחץ על סייר בכל המשתמשים. סייר Windows נפתח בחלון חדש.
 2. בחלון סייר Windows, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקייה. ייפתח החלון אפשרויות תיקייה.
 3. לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
 4. בחר הצג קבצים ותיקיות מוסתרים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. בחלונית הימנית של חלון סייר Windows, גלול אל התיקייה Windows או WinNT ולאחר מכן לחץ על סמל ההרחבה לצד התיקייה.
 6. גלול למטה לתיקייה INF ולאחר מכן לחץ על סמל התיקייה כדי לפתוח אותה בחלונית השמאלית.
 7. בחלון סייר Windows, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על פרטים.
 8. בחלונית השמאלית, לחץ על גודל עד שסייר Windows יארגן את הקבצים מהקובץ הקטן ביותר עד לקובץ הגדול ביותר.
שלב 2: מחק את כל הקבצים בגודל ‎0 KB מהתיקייה INF
בצע את השלבים הבאים למחיקת כל הקבצים בתיקייה INF שגודלם ‎0 KB.
  שים לב:
מחק רק את הקבצים בגודל ‎0 KB. מחיקת קבצים אחרים מהתיקייה INF עלולה לפגוע בפעולתו התקינה של Windows.
 1. בצד שמאל של החלון המפוצל של סייר Windows, לחץ על הקובץ הראשון שגודלו ‎0 KB ולאחר מכן גלול למטה ברשימה עד לקובץ האחרון שגודלו ‎0 KB.
 2. החזק את מקש Shift לחוץ כדי לבחור את כל הקבצים שגודלם ‎0 KB, מהקובץ הראשון ועד האחרון.
 3. הקש על מקש Delete כדי לאשר את מחיקת הקבצים.
    הערה:
  אם תמחק קבצים שגויים, לחץ על עריכה ולאחר מכן לחץ על בטל מחיקה כדי לשחזר את הקבצים.
 4. סגור את כל החלונות הפתוחים והפעל מחדש את המחשב.
 5. הפעל מחדש את התקנת התוכנה.
פתרון שני: הסרת ההתקנה של תוכנת HP והתקנתה מחדש
בצע את השלבים הבאים להסרת תוכנת HP ולהתקנתה מחדש.
שלב 1: ביצוע הסרת התקנה בשלוש רמות
השתמש באחת מהשיטות הבאות להסרת תוכנת HP.
שלב 2: התקן מחדש את תוכנת HP
‏HP ממליצה להוריד ולהתקין את התוכנה מאתר האינטרנט של HP. התוכנה באתר היא בגרסה העדכנית ביותר והיא מכילה עדכונים אשר ייתכן שאינם נמצאים בתקליטור התוכנה שלך.
אם כבר הורדת את התוכנה מהאתר, אין צורך להורידה שוב. אחרת, פעל בהתאם להנחיות הבאות להורדת התוכנה ולהתקנתה.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את הכבל מהמדפסת.
 3. אם תתבקש, בחר שיטה לזיהוי דגם המדפסת, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לעבור לדף ההורדה.
 4. לחץ על הורד לצד מנהל ההתקן עם כל המאפיינים (מומלץ), או לחץ על מנהלי התקן בסיסיים עבור אפשרויות אחרות של מנהלי התקן.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏