ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

התקנת החומרה של המדפסת עבור המדפסות HP Deskjet 1000 (J110)‎‏, 2000 (J210‏), ‎3000‏ ‎(J310)‎ ומדפסות HP Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a) Series

הקדמה
מסמך זה מסביר כיצד לחבר את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע שלבים אלה לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שברשותך.
  שים לב:
אל תחבר כעת את כבל ה-USB‏. אם אתה זקוק לכבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב, תתבקש לחבר אותו בזמן המתאים במהלך התקנת התוכנה.
  הערה:
ייתכן שהתמונות בחלק מהשלבים לא ייראו בדיוק כמו המוצר שברשותך, אך השלבים זהים.
שלב ראשון: הוצא את המדפסת מהאריזה
 1. הסר את הסרט והקרטון מהחלק החיצוני של המדפסת.
  איור : הסר את הסרט מהחלק החיצוני של המדפסת
  איור: הסרת הסרט מהחלק החיצוני של המוצר
 2. פתח את מגש הפלט, פתח את דלת הגישה למחסניות ולאחר מכן הסר את הסרט ואת הקרטון מהחלק הפנימי של המוצר.
  איור : הסר את הסרט ואת הקרטון מהחלק הפנימי של המדפסת
  איור: הסרת הסרט ואת הקרטון מהחלק הפנימי של המדפסת
 3. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור: סגירת דלת הגישה למחסניות
שלב שני: בדוק את תכולת האריזה
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
שלב שלישי: חבר את כבל המתח והמתאם
חבר את כבל המתח לגב המוצר, חבר את כבל המתח למקור המתח, ולאחר מכן חבר את כבל המתח לשקע החשמל בקיר.
  איור : חבר את כבל המתח
  איור: חיבור כבל המתח לגב המוצר.
 1. חבר את כבל המתח לגב המוצר
 2. חבר את כבל המתח לספק המתח
 3. חבר את כבל המתח לשקע חשמל
שלב רביעי: הפעל את המוצר
לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
איור : הפעלת המדפסת
איור: הפעלת המדפסת
שלב חמישי: בחר את השפה והאזור (מדפסות HP Deskjet 3000 (J310) series בלבד)
שלב זה חל רק מדפסות series HP Deskjet 3000 (J310)‎. אם אין לך מוצר מסדרה זו, המשך לשלב הבא.
לאחר הפעלת המדפסת, מוצגת רשימה של הגדרות שפה אפשריות בלוח הבקרה של המדפסת. בצע את השלבים הבאים להגדרת ברירת המחדל של שפה ומדינה/אזור עבור המדפסת שלך.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן () לצד החץ למטה () כדי לגלול בין השפות, אם יש צורך.
 2. לחץ על הלחצן () לצד אישור כדי לאשר את הבחירה שלך.
 3. לחץ על הלחצן () לצד החץ למטה () כדי לגלול בין האזורים, אם יש צריך.
 4. לחץ על הלחצן () לצד אישור כדי לאשר את הבחירה שלך.
  איור : בחר את השפה והאזור מלוח הבקרה של המדפסת
  איור: בחר שפה ואזור
שלב שישי: טען נייר רגיל
בצע את השלבים הבאים כדי לטעון נייר רגיל במוצר.
 1. אם המוצר עדיין אינו פועל, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל אותו.
 2. הרם את מגש הנייר.
  איור : הרם את מגש הנייר
  איור: הרמת מגש ההזנה
 3. הנמך את מגש הפלט ולאחר מכן משוך החוצה את מאריך המגש.
  איור : הורד את מגש הפלט
  איור: הורדת מגש הפלט
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר
  איור: החלק את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר
 5. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל לא משומש, בגודל U.S. letter או A4, כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס כלפי מעלה.
  איור : טען נייר במגש
  איור: טעינת נייר במגש
 6. החלק את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר אך לא יקפל את הנייר.
  איור : החלק את מכוון רוחב הנייר ימינה
  איור: החלקת מכוון רוחב הנייר ימינה
שלב שביעי: התקן את המחסניות
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה תנוע אל מרכז המדפסת. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור: פתיחת דלת הגישה למחסניות
 2. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה, ואחר כך משוך בזהירות את לשונית המשיכה הוורודה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. כמו כן, אל תדביק מחדש את הסרט למחסניות. פעולה זו עלולה לגרום לסתימות, כשל במערכת הדיו ומגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  איור: הסר את הסרט מהמחסנית
 3. אחוז בצדי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה. ודא שהסמל שעל-גבי המחסנית תואם לסמל שעל-גבי התושבת.
  • את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית
  • את המחסנית להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית
  איור : הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
  איור: הכנסת המחסנית
 4. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעל את המחסנית במקומה
  איור: נעל את המחסנית במקומה
 5. חזור על שלבים אלה כדי להכניס את המחסנית השנייה.
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור: סגירת דלת הגישה למחסניות
 1. פתח את תוכנת המדפסת.
 2. לחץ פעמיים על משימות תחזוקה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הגדר העדפות. תוכנת HP Toolbox תיפתח.
 3. לחץ על הכרטיסייה שירותי התקן ולאחר מכן לחץ על ישר מחסניות דיו. המדפסת תיישר את המחסניות ולאחר מכן תדפיס דף יישור.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏