תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת מחסניות עבור HP Deskjet‏ 1000‏, 2000, 3000, ו-Deskjet Ink Advantage 2010 Printer Series

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Deskjet‏ 1000,‏ 2000,‏ 3000 ו-Deskjet Ink Advantage 2010.
למניעת בעיות איכות בהדפסה, החלף את מחסניות הדיו כאשר כמות הדיו בהן נמוכה או כשהן התרוקנו.

סוגי מחסניות הדיו

עיין בטבלה הבאה כדי לזהות את מחסניות הדיו הנכונות עבור האזור/הארץ שלך. טבלה זו מתייחסת למדפסות HP Deskjet‏ 1000, 2000, ו- 3000.
תיאור מחסנית דיו
צפון אמריקה ואסיה-האוקיינוס השקט, כולל יפן (לא כולל הודו, סין ואינדונזיה)
מערב אירופה
המזרח התיכון, אפריקה, אמריקה הלטינית ומדינות חבר העמים
סין, הודו ואינדונזיה
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 61 שחור
‏‎HP 301 שחור
‏‎HP 122 שחור
‏‎HP 802 שחור
מחסנית דיו צבעוני
‏‎HP 61 בשלושה צבעים
‏‎HP 301 בשלושה צבעים
‏‎HP 122 בשלושה צבעים
‏‎HP 802 בשלושה צבעים
עיין בטבלה הבאה כדי לזהות את מחסניות הדיו הנכונות עבור האזור/הארץ שלך. טבלה זו מתייחסת למדפסות HP Deskjet Ink Advantage 2010.
תיאור מחסנית דיו
צפון אמריקה ודרום אמריקה
אירופה
המזרח התיכון/אפריקה
אסיה פסיפית
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 704 שחור
לא ישים
לא ישים
‏‎HP 704 שחור
מחסנית דיו צבעוני
‏‎HP 704 בשלושה צבעים
לא ישים
לא ישים
‏‎HP 704 בשלושה צבעים
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

סרטון המדגים החלפת מחסנית דיו

הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
הערה:
בסרטון מוצג דגם HP Deskjet 3000. ייתכן שהחלק החיצוני של המוצר לא יהיה זהה למוצר שברשותך, אך השלבים זהים.
.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.

שלב ראשון: טען נייר

בכל פעם שאתה מתקין מחסנית דיו חדשה, המוצר של HP מנחה אותך לטעון נייר כדי שתוכל להשלים את יישור מחסנית הדיו. בצע את השלבים הבאים כדי לטעון נייר במוצר.
 1. אם המוצר עדיין אינו פועל, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל אותו.
 2. הרם את מגש הנייר.
  איור : הרם את מגש הנייר
  איור: הרמת מגש ההזנה
 3. הנמך את מגש הפלט ולאחר מכן משוך החוצה את מאריך המגש.
  איור : הורד את מגש הפלט
  איור: הורדת מגש הפלט
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר
  איור: החלק את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר
 5. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל לא משומש, בגודל U.S. letter או A4, כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס כלפי מעלה.
  איור : טען נייר במגש
  איור: טעינת נייר במגש
 6. החלק את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר אך לא יקפל את הנייר.
  איור : החלק את מכוון רוחב הנייר ימינה
  איור: החלקת מכוון רוחב הנייר ימינה

שלב שני: הוצא את המחסנית והחלף אותה

 1. אם המוצר עדיין אינו פועל, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל אותו.
 2. פתח את דלת מחסנית הדיו ולאחר מכן המתן עד שהגררה תנוע אל מרכז המוצר.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו
  איור: פתיחת דלת מחסניות הדיו
 3. לחץ קלות כלפי מטה על מחסנית הדיו שברצונך להחליף כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה אליך כדי להוציאה מהתושבת.
  איור : הוצא את מחסנית הדיו הישנה
  איור: הוצא את מחסנית הדיו הישנה
 4. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה.
  איור : הוצא את מחסנית הדיו מהאריזה
  איור: הוצאת מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
 5. משוך את הלשונית הוורודה להסרת הסרט המגן הפלסטי ממחסנית הדיו החדשה.
  איור : הסר את סרט המגן הפלסטי
  איור: שימוש בלשונית הנשלפת להסרת סרט המגן הפלסטי
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים. כמו כן, אל תדביק מחדש את הסרט למחסניות. פעולה זו עלולה לגרום לסתימות, כשל במערכת הדיו ומגעים חשמליים פגומים.
  איור : אין לגעת במגעים החשמליים או בחרירי הדיו
  איור: אזורים שאסור לגעת בהם
 6. החלק את המחסנית החדשה לתושבת שלה, עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה
  איור: החלקת המחסנית לתוך התושבת שלה
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית
 7. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 8. סגור את דלת מחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת מחסנית הדיו
  איור: סגירת דלת מחסנית הדיו

שלב שלישי: יישור מחסנית הדיו החדשה

 1. פתח את תוכנת המדפסת.
 2. לחץ פעמיים על משימות תחזוקה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הגדר העדפות. תוכנת HP Toolbox תיפתח.
 3. לחץ על הכרטיסייה שירותי התקן ולאחר מכן לחץ על ישר מחסניות דיו. המדפסת תיישר את המחסניות ולאחר מכן תדפיס דף יישור.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏