ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One (דגמים E910a ו-E910c) - הגדרת ה-All-in-One לשליחה וקבלה של פקסים

הקדמה
מסמך זה מתאר כיצד להגדיר את המוצר לשליחה ולקבלה של פקסים.
אם המדינה/האזור שלך מופיעים ברשימה להלן, בקר ב-הגדרת המדפסת לשליחה ולקבלה של פקסים לקבלת מידע על הגדרת הפקס.
אוסטריה
גרמניה
פורטוגל
בלגיה
אירלנד
ספרד
דנמרק
איטליה
שוודיה
פינלנד
נורבגיה
שווייץ
צרפת
הולנד
בריטניה
אם המדינה/האזור שלך אינם מופיעים, פעל בהתאם להוראות במסמך זה.
לפני שתתחיל
לפני שתגדיר את שירות הפקס שלך, ודא שביצעת את הפעולות הבאות:
 • התקנת את המחסניות
 • טענת נייר בגודל U.S. Letter או A4 במגש הנייר
 • הכנת את כבל הטלפון והמתאם (אם סופק) שנכללו באריזת המוצר
שלב ראשון: חבר את המוצר לקו הטלפון
בהתאם לסוג קו הטלפון שלך, השתמש באחת מהשיטות הבאות לחיבור כבל הטלפון למוצר.
 • חבר את כבל הטלפון לקו טלפון ייעודי: השתמש בשיטה זו אם ברשותך קו טלפון נפרד בו לא מתקבלות שיחות קוליות, ואין ציוד אחר המחובר אליו.
 • חבר את כבל הטלפון לקו טלפון משותף עם שירות צלצול מובחן: השתמש בשיטה זו אם אתה משתף התקן אחר בקו הטלפון ולקו הטלפון יש שירות צלצול מובחן.
 • חבר את כבל הטלפון לקו טלפון משותף עם משיבון: השתמש בשיטה זו אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ובנוסף לכך ברשותך משיבון אשר עונה לשיחות קוליות במספר טלפון זה.
    שים לב:
  אם לא תשתמש בכבל הטלפון שסופק כדי לחבר בין שקע הטלפון לבין המוצר, ייתכן שלא תצליח לשלוח או לקבל פקסים בהצלחה. כבל טלפון מיוחד זה כולל רק שני גידי נחושת. החלף כל כבל ארבע-גידי בכבל דו-גידי. אם ברשותך הכבל אשר סופק עם מכשיר הפקס, והוא ארוך מספיק, השתמש בו.
  איור : כבל טלפון דו-גידי
  תמונה של כבל טלפון דו-גידי
  איור : כבל טלפון ארבע-גידי
  תמונה של כבל טלפון ארבע-גידי
שלב שני: הגדר את עוצמת הקול של הפקס
בצע את השלבים הבאים להגדרת עוצמת הקול של צלצול הפקס.
 1. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה () כדי להציג את מסך הניווט השני.
 2. גע בסמל Setup (הגדרה ().
 3. גע באפשרות Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מכן גע באפשרות Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית).
 4. גע בחץ מטה (), ולאחר מכן גע בעוצמת הקול של הפקס.
 5. גע בחלש, חזק, או כבוי.
שלב שלישי: הגדר את כותרת הפקס
בצע את השלבים הבאים ליצירת הכותרת שתודפס על פקסים שתשלח.
 1. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה () כדי להציג את מסך הניווט השני.
 2. גע בסמל Setup (הגדרה ().
 3. גע באפשרות Fax Setup (הגדרת פקס), ולאחר מכן גע באפשרות Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית).
 4. גע בכותרת הפקס. מקלדת ולוח מקשים נומרי יוצגו על המסך.
 5. באמצעות מקלדת המגע, הקלד את השם או שם החברה בשדה Enter your name: (הזן את שמך) ‏, ולאחר מכן גע בסיום.
 6. באמצעות לוח מקשי המגע, הקלד את מספר הפקס שלך בשדה מספר הפקס, ואחר כך גע בסיום.
  ‏.
שלב רביעי: בצע בדיקת פקס
בצע בדיקת פקס כדי לוודא שהפקס מוגדר כראוי.
 1. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה () כדי להציג את מסך הניווט השני.
 2. גע בסמל Setup (הגדרה ().
 3. לחץ על החץ מטה () ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 4. גע בחץ מטה (), ולאחר מכן גע בהפעל בדיקת פקס. המוצר ידפיס דוח בדיקת פקס.
 5. גע באישור.
 6. בדוק את הגדרות הפקס הרשומות בדוח כדי לוודא שההגדרות נכונות. הגדרה ריקה או שגויה של הפקס עלולה לגרום לבעיות בעת תפעולו.
    הערה:
  אם הבדיקה נכשלת, עיין בדוח לקבלת מידע נוסף על אופן פתרון הבעיה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏