ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Photosmart eStation All-in-One ‏(C510) - הרכבת מכשיר All-in-One (חומרה)

הקדמה
מסמך זה מסביר כיצד לחבר את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע שלבים אלה לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שברשותך.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להתקנת המדפסת:
 • פתח את האריזה של התקן המדפסת All-in-One
 • חבר את כבל המתח והמתאם
 • הפעל את המוצר
 • בחירה בשפה/אזור
 • טען נייר רגיל
 • התקן את המחסניות
 • ישר את המדפסת
הרכבת All-in-One חדש
בצע את השלבים הבאים להרכבת חומרת המוצר ולהתקנת התוכנה.
שלב ראשון: פתח את האריזה של התקן המדפסת All-in-One
 1. הסר את כל סרטי ההדבקה מחזית ומגב המוצר.
  איור : הסר את סרט האריזה
  איור: הסר את סרט האריזה
 2. פתח את המוצר והוצא מתוכו את כל חומרי האריזה.
  איור : הוצא את חומרי האריזה מתוך המוצר
  איור: הוצא את חומרי האריזה מתוך המוצר
 3. הנח את HP eStation Zeen (תצוגת לוח הבקרה) בתוך נקודת העגינה שלו.
  איור : הנח את HP eStation Zeen בנקודת העגינה שלו
  איור: הנח את HP eStation Zeen בנקודת העגינה שלו
שלב שני: חבר את כבל המתח והמתאם
 1. חבר את כבל המתח לגב המוצר.
  איור : חבר את כבל המתח לגב המכשיר
  איור: חבר את כבל המתח לגב המכשיר
 2. חבר את כבל המתח למתאם המתח.
  איור : חבר את כבל המתח לספק המתח
  איור: חבר את כבל המתח לספק המתח
 3. חבר מחדש את כבל המתח לשקע החשמל.
  איור : חבר מחדש את כבל המתח לשקע החשמל
  איור: חבר מחדש את כבל המתח לשקע החשמל
שלב שלישי: הפעל את המוצר
לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
איור : לחץ על לחצן ההפעלה
איור: לחץ על לחצן ההפעלה
שלב רביעי: פעל בהתאם לאשף ההגדרה ‏
אשף ההגדרות יופיע ב-HP eStation Zeen. פעל בהתאם להנחיות אשף ההגדרה כדי לסיים את הגדרת המוצר.
איור : פעל בהתאם לאשף ההגדרה ‏
איור: פעל בהתאם לאשף ההגדרה ‏
 1. הרם את מגש הפלט למצב פתוח, ופתח את דלת מגש ההזנה.
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר כלפי חוץ
  איור של הסטת מכוון רוחב הנייר החוצה
 3. הכנס את ערימת הנייר למגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טען נייר במגש ההזנה
  איור של טעינת נייר במגש ההזנה
 4. כוונן את מכוון רוחב הנייר כך שייצמד לערימת הנייר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר כלפי פנים
  איור של הסטת מכוון רוחב הנייר פנימה
 5. הנמך את מגש הפלט, וסגור את דלת מגש ההזנה.
שלב שישי: התקן את המחסניות
  הערה:
אל תעשה שימוש חוזר במחסניות ישנות. מחסניות ישנות עלולות לגרום נזק לראש ההדפסה החדש.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר, אם לא הפעלת אותו עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה תנוע אל מרכז המוצר. לפני שתמשיך, המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את פתיחת דלת הגישה למחסניות
 3. במחסנית החדשה, משוך ישר ולאחור את הלשונית הכתומה הנשלפת כדי להסיר את הכיסוי הפלסטי.
  איור : הסר את עטיפת הפלסטיק מהמחסנית
  איור: הסר את הכיסוי הפלסטי
 4. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו מהמחסנית.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  איור: הסר את המכסה הכתום
 5. כשמגעי המחסנית פונים כלפי ראש ההדפסה, החלק את המחסנית לתוך התושבת הריקה, ולחץ עליה כלפי מטה עד שתינעל היטב במקומה בנקישה.
    הערה:
  ודא שהסמל הצבעוני על גבי המחסנית תואם לסמל הצבעוני על חריץ הגררה.
  איור : התקן את המחסנית
  איור המדגים את התקנת המחסנית
 6. חזור על שלבים אלה להתקנת יתר המחסניות.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות. הגררה תזוז לצידו הימני של המוצר.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את סגירת דלת הגישה למחסניות
שלב שביעי: יישר את המוצר
לאחר טעינת נייר לבן רגיל, גע ב-OK בלוח הבקרה של המוצר. המוצר ידפיס באופן אוטומטי דף יישור ליישור המחסניות.
איור : דוגמה לדף יישור
איור: דוגמה לדף יישור
התחלת העבודה עם ePrint
כעת באפשרותך להישאר מחובר ופרודוקטיבי בזמן שאתה מסתובב בדרכים עם ePrint. ‏ePrint מאפשר לך להדפיס ישירות למדפסת של HP המותאמת ל-ePrint באמצעות טלפון חכם, מחשב נייד או התקן נייד אחר. למידע נוסף הקשור להגדרה ולשימוש ב-ePrint, לחץ על הקישור שסופק.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏