תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת מחסניות עבור המדפסות הרב-תכליתיות HP LaserJet Pro M1536dnf, ‏M1537dnf, ‏M1538dnf ו-M1539dnf

הקדמה

מסמך זה כולל שלבים שבעזרתם תוכל לוודא שמחסנית ההדפסה החדשה תואמת למוצר ‏HP שלך, ושלבים המפרטים כיצד להחליף מחסנית הדפסה ישנה בחדשה.

החלפת מחסניות הדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית ההדפסה.

שלב ראשון: בדוק את תאימות מחסניות ההדפסה

לפני פתיחת האריזה של מחסנית הדפסה חדשה, עליך לוודא שהיא תואמת למוצר ‏HP שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

שלב שני: החלף את מחסנית ההדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית ההדפסה.
  שים לב:
אם הטונר נשפך בטעות על הבגדים, נקה אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. שימוש במים חמים עלול לקבע את הטונר לתוך הבד.
 1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את מחסנית ההדפסה הישנה.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה הישנה
  איור: פתח את הדלת כדי להוציא את מחסנית ההדפסה הישנה.
 2. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהשקית.
    שים לב:
  למניעת נזק למחסנית ההדפסה, החזק אותה בשני קצותיה.
 3. משוך את הלשונית והסר לחלוטין הסרט ממחסנית הדפסה. הנח את הלשונית באריזת מחסנית ההדפסה כדי להחזירה לצורך מיחזור.
  איור : משוך את הלשונית כדי להסיר את הסרט מהמחסנית ומסור את הלשונית למיחזור
  איור: משוך את הלשונית כדי להסיר את הסרט
ממחסנית ההדפסה ומסור את הלשונית למיחזור.
 4. נער בעדינות את מחסנית ההדפסה קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר בצורה שווה.
  איור : נער בעדינות את מחסנית ההדפסה
  איור: נער בעדינות את מחסנית ההדפסה
קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר בצורה שווה.
 5. הכנס את מחסנית ההדפסה למוצר, ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית ההדפסה.
  איור : הכנס את מחסנית ההדפסה
  איור: הכנס את מחסנית ההדפסה למוצר, ולאחר מכן סגור את דלת מחסנית ההדפסה.
 6. מחזר את מחסנית ההדפסה הישנה. עיין במידע על המיחזור בתוך אריזת מחסנית ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏