ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת המדפסות e-All-in-One האלחוטיות ‏(C310) ‏HP Photosmart - ההודעה 'לא ניתן לבצע את הסריקה מכיוון שתוכנית אחרת או מחשב אחר משתמשים בהתקן שברשת' מופיעה ב-Windows בעת סריקה ברשת אלחוטית

הבעיה
ההודעה 'לא ניתן לבצע את הסריקה מכיוון שתוכנית אחרת או מחשב אחר משתמשים בהתקן שברשת' מופיעה במחשב כשאתה סורק ברשת אלחוטית.
  הערה:
הפתרונות במסמך זה מתייחסים למכשירים המחוברים לרשת. אם המכשיר שברשותך מחובר באמצעות כבל USB, מסמך זה אינו מספק פתרון לבעיה.
כדי לפתור את הבעיה, נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הופעתם. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
פתרון ראשון: הפעל מחדש את המחשבים, המוצר, והנתב האלחוטי שברשת
בצע את השלבים הבאים להפעלה מחדש של הרכיבים שברשת.
שלב ראשון: כבה רכיבים
 1. כבה את כל המחשבים שברשת.
    הערה:
  כל מחשב ברשת עשוי להיות המקור לשגיאה.
 2. כבה את המוצר.
 3. כבה את הנתב האלחוטי.
שלב שני: הפעל רכיבים
 1. הפעל את הנתב האלחוטי.
 2. הפעל את המוצר.
 3. הפעל את כל המחשבים שברשת.
שלב שלישי: נסה לסרוק
נסה לסרוק שוב.
פתרון שני: סרוק משרת האינטרנט המשובץ
בצע את השלבים הבאים כדי לסרוק משרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המוצר.
שלב ראשון: אתר את כתובת ה-IP של המוצר בדף תצורת הרשת
בצע את השלבים הבאים להדפסת דף תצורת רשת מלוח הבקרה של המוצר.
 1. גע בסמל ההגדרה (), ולאחר מכן גע ברשת.
 2. גע בבדיקת רשת אלחוטית. המוצר ידפיס דף תצורת רשת.
  איור : דוגמה לדף תצורת רשת
  איור: דוגמה לדף תצורת רשת
 3. במקטע מידע כללי של הדוח, אתר את כתובות URL לשרת אינטרנט משובץ. המספרים והנקודות שאחרי http://‎ הם כתובת ה-IP שמוקצית למוצר ברשת. רשום לעצמך כתובת IP זו.
  איור : מיקום כתובת ה-IP בדף תצורת רשת
  איור: כתובת IP בדף תצורת רשת
שלב שני: גש אל שרת האינטרנט המשובץ
 1. פתח דפדפן אינטרנט.
 2. הקלד את כתובת ה-IP‏ בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט לפי התבנית http://192.168.1.101, ולאחר מכן לחץ על Enter במקלדת שלך. דף הבית של שרת האינטרנט המשובץ יופיע.
  איור : כתובת IP בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט
  לכידת מסך של כתובת ה-IP שהוקלדה בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט
    הערה:
  אם בדפדפן נעשה שימוש בשרת Proxy, ייתכן שיהיה עליך להפוך את שרת ה-Proxy ללא זמין כדי לגשת לשרת האינטרנט המשובץ (EWS)‏.
 3. לחץ על הכרטיסייה בית כדי לגשת למידע על המוצר.
שלב שלישי: סרוק מתוך שרת האינטרנט המשובץ
 1. פתח את המכסה.
  איור : פתח את המכסה
  איור: פתח את המכסה.
 2. טען את מסמך המקור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק. להנחת הדף, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את מסמך מקור על-גבי משטח הזכוכית של הסורק
  איור: הנח את מסמך מקור על-גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את הכיסוי. החלון סוג תמונה יפתח במחשב.
 4. בחר את סוג התמונה של המסמך, ולאחר מכן בחר בגודל המסמך.
 5. לחץ על סריקה כדי לסרוק את המסמך.
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט שלך הוגדר לחסום חלונות מוקפצים, יתכן ששרת האינטרנט המשובץ לא יפעל כראוי. ודא שהדפדפן מאפשר את פתיחתן של הודעות מוקפצות.
  בעת שימוש בשרת האינטרנט המשובץ, תוכל לסרוק רק מסמכים בעלי עמוד אחד ממשטח הזכוכית של הסורק.
פתרון שלישי: סרוק מלוח הבקרה
בצע את השלבים הבאים כדי לסרוק מלוח הבקרה של המוצר.
 1. פתח את המכסה.
  איור : פתח את המכסה
  איור: פתח את המכסה.
 2. טען את מסמך המקור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק. להנחת הדף, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את מסמך מקור על-גבי משטח הזכוכית של הסורק
  איור: הנח את מסמך המקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסריקה (). המסך בחר יעד סריקה מוצג.
 4. גע באפשרות מחשב ולאחר מכן גע בשם המחשב שלך.
 5. בתפריט סרוק אל, גע בקיצור הדרך המתאים של סריקה ולאחר מכן גע באפשרות סרוק.
פתרון רביעי: בדוק את הגדרות חומת האש
אם הגדרת התצורה של תוכנית חומת האש במחשב שלך לא בוצעה כראוי, יתכן שהמוצר לא יוכל לסרוק מהרשת. בצע את השלבים הבאים כדי לקבוע את תצורת חומת האש בצורה נכונה.
  הערה:
לחץ על כן, הרשה, או הסר חסימה בכל בקשה שתופיע במחשב.
 1. כדי לקבוע איזו חומת אש מותקנת במחשב, חפש את סמל חומת האש באזור ההודעות בפינה הימנית התחתונה של המסך. רשום לעצמך את שם חומת האש.
  איור : אזור ההודעות
  אזור ההודעות
 2. לחץ על קישור המסמך לצד סמל חומת האש בטבלה הבאה, ובצע את השלבים הבאים במסמך המקושר.
    הערה:
  מומלץ להדפיס דף זה, או לסמן אותו בסימנייה בדפדפן האינטרנט , כדי שתוכל לחזור אליו לאחר שתקבע את תצורת חומת האש.
  אם חומת האש אינה רשומה בטבלה, המשך לשלב הבא.
 3. בהתאם למערכת ההפעלה שמותקנת במחשב, פעל על פי ההוראות שלהלן כדי לפתוח את התיקייה סל.
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. בתיבת הפעלה הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin, ואז לחץ על אישור. תיפתח התיקייה Bin.
  • ‏‎Windows Vista: בשורת המשימות של Windows, לחץ על סמל Windows, הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin בתיבת הטקסט התחל חיפוש והקש Enter‏. תיפתח התיקייה Bin.
  • ‏‎Windows 7: בשורת המשימות של Windows, לחץ על סמל Windows, הקלד C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin בתיבת הטקסט חפש תוכניות וקבצים והקש Enter‏. תיפתח התיקייה Bin.
 4. רשום או העתק את נתיב הקובץ עבור כל אחת מהתוכניות הבאות. נתיב הקובץ יהיה דומה לזה שמוצג בדומה הבאה: ‎C:\windows\system32\hpzipm12.exe.
  • ‎hpoews01.exe
  • ‎hpofxm08.exe
  • ‎hposid01.exe
  • ‎hpqkygrp.exe
  • ‎hpqste08.exe
  • ‎hpqtra08.exe
  • ‎hposfx08.exe
  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 10.0 או עדכנית יותר, אתר את הקובץ hpiscnapp.exe.
  • אם גירסת התוכנה של HP שמותקנת במחשב היא 9.0 או ישנה יותר, אתר את הקובץ hpqscnvw.exe.
 5. פתח את הספרייה C:\windows\system32 ואתר ורשום או העתק את נתיב הקובץ של כל אחת מהתוכניות הבאות:
  • ‎hpzwiz01.exe
  • ‎hpznui01.exe
 6. פתח את תוכנת חומת-האש, וודא שכל אחת מהתוכניות מוצגת ברשימה של תוכניות מהימנות או מורשות. אם תוכניות אינן מופיעות ברשימה של תוכנות אמינות או מורשות, הוסף אותן ידנית לרשימה.
    הערה:
  שם הרשימה עשוי להשתנות בהתאם לתוכנת חומת האש.
 7. אם תוכנת חומת האש כוללת רמות אמינות שונות או שהיא דורשת אישור מיוחד כדי לתת לתוכנה גישה לאינטרנט, הקפד להתיר לכל אחת מהתוכנות של HP גישה חופשית לאינטרנט.
 8. לחץ על אישור או על שמירה, כדי לשמור את השינויים ברשימת התוכניות המהימנות או המותרות להפעלה.
 9. כדי לבטל את חסימת יציאות האינטרנט על ידי יצירת כללים חדשים בתוכנת חומת האש, בצע את השלבים הבאים.
    הערה:
  כל כלל פותח יציאה אחת, ולכן עליך ליצור כלל עבור כל יציאה.
  התוכנה של HP משתמשת ביציאות הבאות. כל שם של יציאה כולל פרוטוקול (UDP או TCP), מספר וסוג חיבור (נכנס או יוצא). תוכנית חומת האש במחשב משתמשת בכל פרט של מידע זה בעת יצירת כלל לפתיחת היציאה.
  • UDP 427 נכנס
  • UDP 427 יוצא
  • UDP 161 יוצא
  • UDP 139 יוצא
  • TCP 139 יוצא
  • TCP 9220 יוצא
  • TCP 9500 יוצא
  • TCP 9290 יוצא
  1. פתח את אזור הרשת או הכללים של תוכנת חומת האש.
  2. צור כלל חדש עם שם מתאר. לדוגמה, הסר חסימה מ-UDP 137 נכנס הוא שם הולם לכלל להסרת החסימה מהיציאה UDP 137 לחיבור נכנס.
  3. אם תתבקש לבחור את סוג הכלל, בחר כל כתובות ה-IP.
  4. אם תתבקש לבחור את הסוג של כתובת IP, בחר IPv4 ו-IPv6.
  5. אחרי שיצרת כל חוק, לחץ על אישור או שמור כדי ליישם את השינויים.
שלב שני: כבה רכיבים
 1. כבה את כל המחשבים שברשת.
    הערה:
  כל מחשב ברשת עשוי להיות המקור לשגיאה.
 2. כבה את המוצר.
 3. כבה את הנתב האלחוטי.
שלב שלישי: הפעל רכיבים
 1. הפעל את הנתב האלחוטי.
 2. הפעל את המוצר.
 3. הפעל את כל המחשבים שברשת.
שלב רביעי: נסה לסרוק
נסה לסרוק שוב.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏