תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת מחסניות עבור מדפסות e-All-in-One Series מסדרת HP Photosmart (C310)

מסמך זה מיועד למדפסות HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310)‎.
מכלול ראש ההדפסה כולל מחסניות המותקנות בתוך ראש הדפסה. אם מכלול ראש ההדפסה ניזוק או שהוא אינו תואם למדפסת, ייתכן שיהיה עליך להחליפו. מכלולי ראש הדפסה חלופיים זמינים מהתמיכה של HP או מספקי שירות מורשים בלבד.

הזמנת מכלול ראש הדפסה

השלבים הבאים חלים על כל המדינות והאזורים למעט ארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה שלמה של מחסניות דיו חדשות עם ראש ההדפסה החלופי.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל אתר האינטרנט כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CN642A בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.

החלפת מכלול ראש ההדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מכלול ראש ההדפסה.
הערה:
המתן עד שיהיה ברשותך מכלול ראש הדפסה חדש לפני שתוציא את המחסניות. אין להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. השארת ראש ההדפסה והמחסניות מחוץ למדפסת לאורך זמן עלולה לגרום נזק למדפסת ולחומרים המתכלים.

שלב ראשון: הוצא את המחסניות הישנות

 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. פתח את דלת המחסניות.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך בשלבים הבאים.
  איור : פתח את דלת המחסניות
  תמונה: פתח את דלת המחסניות
 3. להוצאת מחסנית ישנה, לחץ על הלשונית שבחלקה הקדמי של המחסנית ולאחר מכן משוך את המחסנית מעלה כדי להוציא אותה מהתושבת.
  איור : הוצא את המחסניות
  תמונה: הוצא את המחסניות
 4. חזור על השלב הקודם כדי להוציא כל אחת מהמחסניות.

שלב שני: הוצא את ראש ההדפסה הישן

 1. הרם את ידית התפס של הגררה עד שהיא תיעצר.
  איור : הרם את ידית התפס
  תמונה: הרם את ידית התפס
 2. הרם את ראש ההדפסה כדי להוציאו מהגררה.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה הישן
  תמונה: הוצא את ראש ההדפסה הישן

שלב שלישי: נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת

להחלפה מוצלחת של מכלול ראש ההדפסה, חשוב לוודא שהמגעים החשמליים בתוך המדפסת נקיים ככל האפשר. מכלול ראש ההדפסה החלופי מגיע עם מגבונים לחים.
איור : מגבונים לחים
תמונה: מגבונים לחים
השתמש במגבונים אלה לניקוי המגעים החשמליים בתוך המדפסת. נגב את המגעים החשמליים מלמעלה כלפי מטה, בכיוון אחד בלבד. כשהמגבונים יתלכלכו, השלך את המגבונים המשומשים ופתח חדשים.
  שים לב:
אל תנגב מעלה מטה או מצד לצד, כי אם תעשה כן אתה עלול לגרום נזק למדפסת.
איור : נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת
תמונה: נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת

שלב רביעי: התקן את ראש ההדפסה החדש

 1. הוצא את ראש ההדפסה החדש מהאריזה.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה החדש
  תמונה: הוצא את ראש ההדפסה החדש מאריזתו
    שים לב:
  אל תיגע במגעים החשמליים בצבע נחושת. אל תשרוט את המגעים החשמליים כנגד המדפסת או כל משטח אחר.
  איור : אל תיגע במגעים החשמליים
  אל תיגע במגעים החשמליים
 2. אחוז בראש ההדפסה באופן ישר כאשר סמלי הצורה הצבעוניים נמצאים בחלק העליון.
 3. הנמך את ראש ההדפסה אל תוך הגררה.
  איור : התקן את ראש ההדפסה החדש
  הכנס את ראש ההדפסה החדש
 4. הנמך בזהירות את ידית התפס.

שלב חמישי: טען נייר רגיל

 1. הרם את מגש הפלט והחזק אותו במצב הפתוח.
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : החלק את מכוון הנייר כלפי חוץ
  איור: הזז את מכוון רוחב הנייר כלפי חוץ
 3. הכנס את ערימת הנייר למגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טען נייר רגיל
  איור: טען נייר רגיל
 4. כוונן את מכוון רוחב הנייר עד שייעצר כנגד ערימת הנייר.
  איור : כוונן את מכוון רוחב הנייר בהתאם לערימת הנייר.
  איור: כוונן את מכוון רוחב הנייר בהתאם לערימת הנייר
 5. הנמך את מגש הפלט, ומשוך את מאריך המגש כלפיך, עד כמה שניתן. פתח כלפי מעלה את תפס הנייר בסוף מאריך מגש הפלט.
  איור : הנמך את מגש הפלט
  איור: הנמך את מגש הפלט

שלב חמישי: התקן את המחסניות החדשות

הערה:
אל תעשה שימוש חוזר במחסניות הישנות. מחסניות ישנות עלולות לגרום נזק לראש ההדפסה החדש.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר, אם לא הפעלת אותו עדיין. לפני שתמשיך, המתן עד שהמוצר יהיה דומם ושקט.
 2. פתח את דלת המחסניות. הגררה תנוע אל מרכז המדפסת. לפני שתמשיך, המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת המחסניות
  איור: פתח את דלת המחסניות
 3. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה על-ידי משיכת הלשונית הכתומה ישר לאחור.
  איור : הסר את הכיסוי הפלסטי
  איור: הסר את הכיסוי הפלסטי
 4. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו מהמחסנית.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  איור: הסר את המכסה הכתום
 5. כאשר המגעים של המחסנית פונים לכיוון ראש ההדפסה, החלק כל מחסנית לתוך התושבת שלה, בהתאם לסמלי הצורות הצבעוניות שעל-גבי המחסנית ועל-גבי ראש ההדפסה. לחץ על כל מחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : הכנס את המחסנית החדשה
  איור: הכנס את המחסנית החדשה
    שים לב:
  אל תרים את ידית התפס שבגררת ההדפסה כדי להתקין את המחסניות. פעולה זו עלולה לגרום לכך שהמחסניות לא יהיו ישובות כראוי במקומן וכתוצאה מכך לגרום לבעיות הדפסה. על התפס להישאר למטה כדי שניתן יהיה להתקין את המחסניות כהלכה.
 6. חזור על שלבים אלה להתקנת יתר המחסניות.
 7. סגור את דלת המחסניות. הגררה תנוע בחזרה לצידו הימני של המוצר.
  איור : סגור את דלת המחסניות
  איור: סגור את דלת המחסניות

שלב שביעי: ישר את המדפסת

לאחר טעינת נייר לבן רגיל, גע ב-אישור בלוח הבקרה של המדפסת. המדפסת תדפיס באופן אוטומטי דף יישור ליישור המחסניות.
איור : דוגמה לדף יישור
תמונה: דוגמה לדף יישור

שלב שמיני: החזר חלקים פגומים ל-HP

אם מכלול ראש ההדפסה החדש הגיע עם מדבקת משלוח משולם מראש והנחיות להחזרת החלקים הפגומים ל-HP, אנא עשה זאת. ‏HP מעוניינת לנתח את החלקים כדי לשפר את המדפסות שלנו בעתיד.
אם מכלול ראש ההדפסה החדש לא הגיע עם מדבקת משלוח משולם מראש, סיימת, ואין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיה.
 1. הכנס את ראש ההדפסה הישן לתוך אריזת הפלסטיק שבה הגיע ראש ההדפסה החדש.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה הישן לתוך האריזה
  הכנס את ראש ההדפסה הישן לתוך האריזה
 2. קלף את מדבקת המכסה המסומנת B ואטום באמצעותה את אריזת ראש ההדפסה.
  איור : קלף את מדבקת המכסה
  קלף את מדבקת המכסה
  איור : אטום את האריזה עם מדבקת המכסה
  אטום את האריזה עם מדבקת המכסה
 3. השתמש במכסים הכתומים מהמחסניות החדשות לכיסוי המחסניות הישנות.
  איור : כסה את המחסניות הישנות
  השתמש במכסים הכתומים מהמחסניות החדשות לכיסוי המחסניות הישנות
 4. הכנס את החלקים הישנים ואת הטופס שהגיע עם החלקים החדשים לקופסה שבה הגיעו החלקים החדשים. אם הדבר אפשרי, צרף גם תדפיס שמדגים את הבעיה בראש ההדפסה הישן.
  איור : הכנס את החלקים הישנים, את הטופס ואת התדפיס לדוגמה לקופסה
  הכנס את החלקים הישנים, את הטופס ואת התדפיס לדוגמה לקופסה
 5. סגור את הקופסה, הדבק את מדבקת המשלוח המשולם מראש, ושלח את הקופסה בדואר.
  איור : שלח את הקופסה בחזרה ל-HP
  שלח את הקופסה בחזרה ל-HP


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏