ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

פתרון בעיות באיכות הדפסה לסדרת המדפסות HP Photosmart Premium Fax All-in-One ‏(C410a, ‏C410b, ‏C410c, ‏C410d, ‏C410e‏).

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Photosmart Premium eFax All-in-One ‏(C410a, ‏C410b, ‏C410c, ‏C410d ו-C410e).
האיכות של מסמך או צילום מודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים דהויים או עם פסים, הדפסה ללא צבע שחור או צבעים אחרים, מסמכים עם טקסט מטושטש או לא ברור, כתמים או מריחות של דיו ובעיות אחרות של איכות הדפסה.
כדי לפתור את רוב הבעיות באיכות ההדפסה, השתמש במחסניות מקוריות של HP, ובמקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לאפשר למדפסת להשלים את שגרת התיקון האוטומטית. בדוק את הגדרות הנייר וההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה, ונקה את המחסניות ואת ראש ההדפסה. ייתכן שיהיה עליך להחליף מחסניות ריקות או פגומות.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
מרבית בעיות איכות ההדפסה הנוגעות לדיו שחור, כגון טקסט שחור לא ברור או בעיות עם מחסנית דיו שחור חדשה שהותקנה, מסתדרות באמצעות תהליך השירות האוטומטי של המדפסת. אינך נדרש לעשות דבר. איכות ההדפסה אמורה להתחיל להשתפר בתוך מספר שעות.
אם אינך יכול להמתין, המשך בביצוע שלבי פתרון בעיות אלה.
פתרון שלישי: בדיקת הנייר
פעל על פי ההנחיות הבאות כדי לוודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
  הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 • טען את הנייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לסוגי נייר רבים יש צד המיועד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כמו למשל נייר צילום וסוגי מדיה מיוחדים אחרים. בדרך כלל, הצד החלק יותר הוא 'צד ההדפסה', ולעתים על הצד שאינו מיועד להדפסה יש לוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. טען במוצר רק נייר נקי ולא מקומט.
  איור : אל תשתמש בנייר מקומט
  תמונה: אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   איור : נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok הוא הנייר המומלץ להדפסת טקסט
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תצלומים או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • חומרי הדפסה מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10–20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
  הערה:
נייר מסוג לא מתאים, נייר פגום או נייר שאינו נתמך עלול לגרום פסים אנכיים בתדפיסים.
דוגמאות של קווים אנכיים וקווים אופקיים בתדפיס
איור : קווים אופקיים בתדפיס
תמונה: קווים אופקיים בתדפיס.
אם בתדפיס שלך מופיעים קווים אופקיים או בעיות אחרות באיכות ההדפסה פרט לקווים אנכיים, המשך לשלב הבא.
איור : קווים אנכיים בתדפיס
תמונה: קווים אנכיים בתדפיס.
אין להחליף מחסניות אם בתדפיס מופיעים קווים אנכיים. במקום זאת, בדוק את הנייר כמתואר לעיל במסמך זה, או חפש מסמך העוסק בבעיה זו. קווים אנכיים בעותקם ניתנים לעתים קרובות לתיקון על-ידי ניקוי משטח הזכוכית של הסורק.
לאחר שביצעת הנחיות אלה כדי לוודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה, נסה להדפיס שוב.
פתרון רביעי: בדיקת הגדרות ההדפסה
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הגדרות ההדפסה ולוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
 1. בתוכנית ממנה אתה מנסה להדפיס, לחץ על קובץ, ולאחר מכן על הדפסה. תיבת הדו-שיח הדפסה תיפתח.
 2. בחר את המדפסת, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. תיבת הדו-שיח מאפיינים של המדפסת נפתחת.
 3. לחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה‏‏.
 4. תחת קיצורי דרך להדפסה, לחץ על סוג העבודה שאתה מנסה להדפיס.
 5. עיין באפשרויות הבאות, ולאחר מכן בצע כל שינוי שנדרש.
  • גדלי נייר: ודא שהאפשרות שנבחרה תואמת את גודל הנייר שלך.
  • סוג הנייר: אם אחת מהאפשרויות תואמת במדויק את סוג הנייר שלך, בחר בה.
  • איכות הדפסה: אם אינך מרוצה מאיכות התדפיסים שלך, הגבר את איכות ההדפסה.
 6. לחץ על הכרטיסייה מאפיינים.
 7. תחת אפשרויות צבע, ודא שהאפשרות הדפסה בגווני אפור היא לא זו שנבחרה.
 8. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ שוב על אישור כדי להפעיל את עבודת ההדפסה.
פתרון חמישי: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים, ולאחר מכן החלף מחסניות ריקות או כאלה שעומדות להתרוקן
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים במדפסת שברשותך, ולאחר מכן, בהתאם לתוצאות, החלף מחסניות ריקות או כאלו שעומדות להיגמר.
שלב 1: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים
מפלס דיו נמוך עלול לגרום לאיכות הדפסה ירודה. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים.
  הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן הגדרה ().
 2. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור בכלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על אישור כדי לבחור באפשרות Display Estimated Ink Levels (הצג מפלסי דיו משוערים). לוח הבקרה מציג את מפלס הדיו המשוער בכל מחסנית.
  איור : איור עם דוגמה למפלסי דיו משוערים
  תמונה: איור עם דוגמה למפלס דיו משוער.
 • אם באף אחת מהמחסניות לא חסר דיו, אין צורך להחליף אותן עדיין. המשך לפתרון הבא.
 • אם אחת ממחסניות הדיו או כמה מהן עומדות להתרוקן, המשך לשלב הבא כדי להחליף אותן.
שלב 2: החלפת מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך
  שים לב:
אל תשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך זמן רב. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות. לפני הוצאת המחסנית הישנה, הקפד שתהיה ברשותך מחסנית חדשה זמינה.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. אחוז בידיות הגישה בצדי המוצר כדי לפתוח את דלת המחסניות.
  איור : פתח את דלת המחסניות
  איור: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. לחץ על הלשונית בחלק הקדמי של המחסנית הישנה כדי לשחרר אותה.
  איור : לחץ על הלשונית של המחסנית הישנה
  איור המדגים כיצד ללחוץ על הלשונית של המחסנית הישנה.
 4. הוצא את המחסנית מהחריץ.
  איור : הסר את המחסנית
  איור המדגים את הוצאת המחסנית הישנה.
 5. הוצא את המחסנית החדשה מאריזתה, ומשוך ישר ולאחור את הלשונית הכתומה כדי להסיר את הכיסוי הפלסטי.
  איור : הסר את הכיסוי הפלסטי
  איור של הסרת הכיסוי הפלסטי על-ידי משיכת הלשונית הכתומה.
 6. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  איור המדגים את הסרת המכסה הכתום מהמחסנית
 7. החלק את המחסנית לתוך התושבת הריקה, כשהמגעים החשמליים שלה פונים לכיוון ראש ההדפסה.
    שים לב:
  אל תרים את התפס שלצד גררה כדי להתקין את המחסניות. פעולה זו עלולה לגרום לכך שהמחסניות לא יהיו ישובות כראוי במקומן וכתוצאה מכך לגרום לבעיות הדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
  איור : החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה
  איור: החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה.
 8. לחץ על המחסנית בחוזקה עד שתינעל למקומה בנקישה.
  איור : לחץ מטה על המחסנית
  איור: לחץ מטה על המחסנית
 9. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית שברצונך להחליף.
 10. סגור את דלת המחסניות.
  איור : סגור את דלת המחסניות
  איור: סגור את דלת המחסניות
שלב 3: ישר את המדפסת
בצע את השלבים הבאים ליישור המדפסת.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הגדרה ().
 3. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור בכלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור ביישר מדפסת, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  המוצר יישר את ראשי ההדפסה. בסיום היישור, המוצר ידפיס דף יישור.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך היישור ואחריו הם דבר טבעי.
  איור : דוגמה לדף יישור
  איור של דף יישור.
 5. מחזר את דף היישור או השלך אותו.
פתרון שישי: הדפסה והערכה של הדוח לאבחון איכות הדפסה, ופתרון בעיות של פגמים
בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס ולאחר מכן להעריך את דוח האבחון של איכות ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הגדרה ().
 3. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור בכלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על לחצן החץ למטה () כדי לבחור באפשרות Print Detailed Report (הדפס דוח מפורט), ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
  המוצר מדפיס את דוח אבחון איכות הדפסה.
  איור : דוח אבחון איכות הדפסה לדוגמה
  איור של דוח אבחון איכות הדפסה.
שלב 2: חיפוש פגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה
ככלל, אם המדפסת והמחסניות שלה פועלות בצורה תקינה, כל פסי הצבע מופיעים ללא קווים ובצבע אחיד לכל רוחב הדף. הטקסט השחור המודפס בדף נקי מקווי דיו.
  איור : אזורי אבחון בדוח האבחון של איכות ההדפסה
  תמונה: אזורי אבחון בדוח האבחון של איכות ההדפסה
 1. טקסט לדוגמה
 2. דפוסי יישור
 3. פסי צבע
הטבלה הבאה כוללת דוגמאות לפגמים שיכולים להופיע בדוח אבחון איכות ההדפסה. הדוגמאות להלן אינן כוללות את כל המקרים האפשריים, אך הן נוטות לייצג את הבעיות השכיחות ביותר.
דוגמאות לפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה
הפגם
דוגמה
טקסט בגופנים גדולים אינו אחיד בקצה אחד (אפשרות לבעיה במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: טקסט גדול לא אחיד.
פסי צבע מקווקווים או דהויים (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: עמודות צבע מפוספסות או דהויות.
פסי צבע לא אחידים (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: פסי צבע לא אחידים.
פסי הצבע כוללים קווים בצבע אחר (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: עמודות צבע מפוספסות.
קטעי הצבע כוללים קווים לבנים עקביים (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: פסים לבנים בעמודות הצבע.
צבע (שחור) חסר לגמרי (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: צבע (שחור) חסר.
הדף ריק או כמעט ריק (בעיה אפשרית במחסנית או בראש ההדפסה)
תמונה: דף כמעט ריק.
תבניות יישור משוננות (בעיה אפשרית ביישור)
תמונה: דפוסי יישור משוננים.
 • אם אינך מבחין בפגמים בדף הניסיון, מחסניות הדיו ומנגנון ההדפסה פועלים כראוי. אל תמשיך אל שלבי פתרון הבעיות הבאים במסמך זה. אם התדפיסים עדיין אינם משביעי רצון, נסה את ההנחיות הכלליות הבאות לשמירה על איכות ההדפסה.
  • ודא שהרזולוציה בתמונה שאתה מדפיס גבוהה מספיק. תמונות המוגדלות יתר על המידה עשויות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה מוגבלת לפס סמוך לקצה התדפיס, סובב את התמונה ב-‏180 מעלות באמצעות התוכנה שהתקנת עם המדפסת או באמצעות יישום תוכנה אחר. ייתכן שהבעיה לא תוצג בקצה השני של התדפיס.
  טקסט משובש ולא הגיוני, ותדפיס לא מלא (גרפיקה)
  ‏Windows בלבד: אם נתקלת בטקסט משובש, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא מלאים או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל רצף של הדפסת דפים עם תווים מוזרים או משובשים ב-Windows
 • אם תראה פגם אחד או יותר מאלה בדף הבדיקה, המשך לשלב הבא.
שלב 3: ודא שהמחסניות מאווררות כיאות
אם פתח האוורור בחלק העליון של המחסנית סתום או חסום, ייתכן שהמחסנית לא תפעל כראוי. בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמחסניות מאווררות כראוי ושהן הוכנסו כהלכה.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 2. השתמש בידיות הגישה בצדי המדפסת כדי לפתוח את דלת המחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתח את דלת המחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. לחץ על הלשונית בחלק הקדמי של המחסנית הישנה כדי לשחרר אותה.
  איור : לחץ על הלשונית של המחסנית
  תמונה: לחץ על הלשונית של המחסנית
 4. הוצא את המחסנית מהחריץ.
  איור : הסר את המחסנית
  תמונה: הסר את המחסנית
    שים לב:
  אל תרים את התפס שלצד גררה כדי להתקין את המחסניות. פעולה זו עלולה לגרום לכך שהמחסניות לא יהיו ישובות כראוי במקומן וכתוצאה מכך לגרום לבעיות הדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
 5. בדוק את אזור האוורור בכל אחת מהמחסניות, בראש המחסנית מעל הלוגו של HP.
  איור : אזור האוורור בראש המחסנית
  תמונה: אזור האוורור בראש המחסנית
 6. אם למחסנית מוצמדת עדיין הלשונית התלישה בצבע כתום, משוך כדי לתלוש אותה.
  איור : לשונית משיכה כתומה
  תמונה: לשונית משיכה כתומה.
 7. אם פתח האוורור סתום, הסר בעדינות דבק עודף מפתח האוורור באמצעות סיכה ישרה.
   איור : נקה באמצעות סיכה את פתח האוורור הסתום
   תמונה: נקה באמצעות סיכה את פתח האוורור הסתום.
  1. פתח אוורור סתום
  2. הסר בעדינות באמצעות סיכה ישרה את הדבק העודף מפתח האוורור
  3. פתח אוורור לא סתום
 8. כשהחריר והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה. לחץ על המחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
    הערה:
  ודא שכל מחסנית מותקנת בתושבת הנכונה. התאם את צורת הסמל ואת הצבע של המחסנית לחריץ שעליו אותו סמל וצבע.
 9. חזור על שלבים אלה כדי לבדוק את פתחי האוורור בכל אחת מהמחסניות.
 10. ודא שכל מחסנית מקובעת היטב בחריץ שלה. העבר את האצבע לאורך חלקן העליון של המחסניות, כדי לחוש אם אחת מהן בולטת; אם כן, ואם יש מחסניות בולטות, לחץ בחוזקה עד שהמחסנית תינעל למקומה בנקישה.
 11. חזור על שלבים אלה כדי לבדוק את פתחי האוורור בכל אחת מהמחסניות.
 12. סגור את דלת המחסניות.
  איור : סגור את דלת המחסניות
  תמונה: סגור את דלת המחסניות
 13. נסה להדפיס שוב.
שלב 4: שימוש בכלי אוטומטי לניקוי ראש ההדפסה
ניקוי ראש ההדפסה עשוי לשפר את איכות ההדפסה של המדפסת. לניקוי ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
  הערה:
אם ראש ההדפסה מאוד סתום, ייתכן שתצטרך לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים כדי לשחזר את איכות ההדפסה הרגילה.
 1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הגדרה ().
 2. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור בכלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ למטה () כדי לבחור באפשרות Clean Printhead (נקה ראש הדפסה), ולאחר מכן לחץ על OK (אישור). תהליך הניקוי מתחיל.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך הניקוי הנם תופעה תקינה. בסיום תהליך הניקוי, מודפס דף ניסיון.
  שים לב:
לעולם אל תכבה את המדפסת כשחסרות בה מחסניות דיו. הקפד להחליף מחסניות דיו חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ושימוש חורג אפשרי בדיו או נזק למערכת הדיו. כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי של ראש ההדפסה, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה שבמדפסת עצמה.
שלב 5: היעזר בכלי האוטומטי ליישור המדפסת
אם אותרו פגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, בצע את השלבים הבאים ליישור ראש ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הגדרה ().
 3. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור בכלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור ביישר מדפסת, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  המוצר יישר את ראשי ההדפסה. בסיום היישור, המוצר ידפיס דף יישור.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך היישור ואחריו הם דבר טבעי.
  איור : דוגמה לדף יישור
  איור של דף יישור.
 5. מחזר את דף היישור או השלך אותו.
פתרון שביעי: החלף את המחסנית הבעייתית
אם אף אחד מהשלבים לעיל לא פתר את הבעיה, החלף את המחסנית המתאימה לפגם בדוח אבחון איכות ההדפסה. לדוגמה, אם אחת מעמודות המג'נטה פגומה, החלף את המחסנית להדפסה בצבע מג'נטה. בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המחסנית הבעייתית.
שלב 1: החלף את המחסנית הבעייתית
  שים לב:
אל תשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך זמן רב. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות. לפני הוצאת המחסנית הישנה, הקפד שתהיה ברשותך מחסנית חדשה זמינה.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. אחוז בידיות הגישה בצדי המוצר כדי לפתוח את דלת המחסניות.
  איור : פתח את דלת המחסניות
  איור: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 3. לחץ על הלשונית בחלק הקדמי של המחסנית הישנה כדי לשחרר אותה.
  איור : לחץ על הלשונית של המחסנית הישנה
  איור המדגים כיצד ללחוץ על הלשונית של המחסנית הישנה.
 4. הוצא את המחסנית מהחריץ.
  איור : הסר את המחסנית
  איור המדגים את הוצאת המחסנית הישנה.
 5. הוצא את המחסנית החדשה מאריזתה, ומשוך ישר ולאחור את הלשונית הכתומה כדי להסיר את הכיסוי הפלסטי.
  איור : הסר את הכיסוי הפלסטי
  איור של הסרת הכיסוי הפלסטי על-ידי משיכת הלשונית הכתומה.
 6. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו.
  איור : הסר את המכסה הכתום
  איור המדגים את הסרת המכסה הכתום מהמחסנית
 7. החלק את המחסנית לתוך התושבת הריקה, כשהמגעים החשמליים שלה פונים לכיוון ראש ההדפסה.
    שים לב:
  אל תרים את התפס שלצד גררה כדי להתקין את המחסניות. פעולה זו עלולה לגרום לכך שהמחסניות לא יהיו ישובות כראוי במקומן וכתוצאה מכך לגרום לבעיות הדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
  איור : החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה
  איור: החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה.
 8. לחץ על המחסנית בחוזקה עד שתינעל למקומה בנקישה.
  איור : לחץ מטה על המחסנית
  איור: לחץ מטה על המחסנית
 9. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית שברצונך להחליף.
 10. סגור את דלת המחסניות.
  איור : סגור את דלת המחסניות
  איור: סגור את דלת המחסניות
שלב 2: ישר את המדפסת
בצע את השלבים הבאים ליישור המדפסת.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על הגדרה ().
 3. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור בכלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על לחצן החץ מטה () כדי לבחור ביישר מדפסת, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  המוצר יישר את ראשי ההדפסה. בסיום היישור, המוצר ידפיס דף יישור.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך היישור ואחריו הם דבר טבעי.
  איור : דוגמה לדף יישור
  איור של דף יישור.
 5. מחזר את דף היישור או השלך אותו.
פתרון שמיני: החלפת ראש ההדפסה
אם השלמת את כל שלבי פתרון הבעיות והבעיה עדיין קיימת, פנה ל-HP לצורך החלפת ראש ההדפסה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
השלבים הבאים חלים על כל המדינות והאזורים למעט ארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה שלמה של מחסניות דיו חדשות עם ראש ההדפסה החלופי.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל אתר האינטרנט כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CN642A בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.
לאחר שתקבל את ראש ההדפסה החלופי, המשך אל החלפת ראש ההדפסה של המדפסת שלך.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
  הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏