ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 2050 J510 Series - העתקה וסריקה: עצות ופתרון בעיות

העתקה וסריקה: עצות ופתרון בעיות
עצות ופתרון בעיות של העתקה
עצות של העתקה
 • ודא שמסמך המקור פונה כלפי מטה ומיושר עם הפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
 • כדי להעתיק על נייר צילום, השתמש בנייר בגודל ‎10 x 15 ס"מ עם לשונית לתלישה.
 • אם אתה מעתיק צילום קטן על נייר צילום (10‎ x 15 ס"מ), ודא שהקצה הארוך של הצילום מיושר לאורך הקצה הקדמי של משטח הזכוכית של הסורק.
 • לקבלת התוצאות הטובות ביותר, נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.
פתרון בעיות בהעתקה
אם ההדפס המתקבל אינו ההדפס שציפית לו, ודא שמסמך המקור נטען כהלכה. עליו לפנות כלפי מטה כאשר הפינה מיושרת עם הקצה הימני הקדמי. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.
פתרון: נקה את משטח הזכוכית
 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל המתח מהשקע והרם את המכסה.
 2. נקה את משטח הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.
    שים לב:
  אין להשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזין או פחמן טטראכלוריד על משטח הזכוכית משום שחומרים אלו עלולים לפגוע בו. אין להרטיב את משטח הזכוכית או לרסס עליו בצורה ישירה. הנוזל עלול לחלחל אל מתחת למשטח הזכוכית ולגרום נזק למדפסת.
 3. יבש את משטח הזכוכית בעזרת מטלית רכה, יבשה ונטולת-מוך כדי למנוע היווצרות כתמים.
 4. חבר את כבל המתח ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
אם דבר לא קורה כאשר אתה מנסה להעתיק, נסה את הפתרונות הבאים כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
פתרון 1: ודא שהמדפסת מופעלת
 1. בדוק את לחצן הפעלה הממוקם על-גבי המדפסת. אם הוא לא מאיר, המדפסת כבויה. ודא שכבל המתח מחובר היטב ל‏מדפסת ‏ומחובר לשקע חשמל. לחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המדפסת.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 2: ודא שמסמך המקור מונח כהלכה על משטח הזכוכית
 1. מקם את מסמך המקור כאשר הצד שברצונך להעתיק פונה כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
  איור : איור - טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה השמאלית הקדמית של משטח הזכוכית
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: המתן עד שהמדפסת תסיים משימות אחרות
 1. בדוק את נורית ההפעלה. אם היא מהבהבת, המדפסת עסוקה.
  אם המדפסת‏‏ מבצעת משימה אחרת, כגון הדפסה או סריקה, ייתכן עיכוב בביצוע עבודת ההעתקה שלך עד שהמדפסת‏‏ תסיים את המשימה הנוכחית.
 2. המתן להשלמת הפעולה הנוכחית ולכך שנורית ההפעלה תפסיק להבהב.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 4: ודא שהנייר הטעון נתמך על-ידי המדפסת
 1. טען במגש נייר צילום בגודל A4‏, Letter או ‎10 x 15 ס"מ עם לשונית נתלשת.
  אל תשתמש במדפסת לצורך העתקה על-גבי סוגי נייר שאינם נתמכים על-ידי המדפסת.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 5: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP Deskjet 2050 All-in-One series)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים.
    הערה:
  אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנים בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.
  ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות.
עצות ופתרון בעיות של סריקה
עצות של סריקה
 • ודא שמסמך המקור פונה כלפי מטה ומיושר עם הפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
 • לקבלת התוצאות הטובות ביותר, נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.
פתרון בעיות סריקה
אם איכות הסריקה המתקבלת אינה איכות הסריקה הצפויה, ודא שמסמך המקור נטען כהלכה. עליו לפנות כלפי מטה כאשר הפינה מיושרת עם הקצה הימני הקדמי. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.
פתרון: נקה את משטח הזכוכית
 1. כבה את המדפסת, נתק את כבל המתח מהשקע והרם את המכסה.
 2. נקה את משטח הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.
    שים לב:
  אין להשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזין או פחמן טטראכלוריד על משטח הזכוכית משום שחומרים אלו עלולים לפגוע בו. אין להרטיב את משטח הזכוכית או לרסס עליו בצורה ישירה. הנוזל עלול לחלחל אל מתחת למשטח הזכוכית ולגרום נזק למדפסת.
 3. יבש את משטח הזכוכית בעזרת מטלית רכה, יבשה ונטולת-מוך כדי למנוע היווצרות כתמים.
 4. חבר את כבל המתח ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
אם דבר לא קורה כאשר אתה מנסה לסרוק, נסה את הפתרונות הבאים כדי לפתור את הבעיה. הפעולות מובאות לפי סדר, כאשר הפתרון הסביר ביותר מוצג תחילה. אם הפעולה הראשונה אינה פותרת את הבעיה, המשך לנסות את הפעולות הנותרות עד לפתרון הבעיה.
פתרון 1: המתן עד שהמדפסת תסיים משימות אחרות
 1. בדוק את נורית ההפעלה. אם היא מהבהבת, המדפסת עסוקה.
  אם המדפסת‏‏ מבצעת משימה אחרת, כגון הדפסה או סריקה, ייתכן עיכוב בביצוע עבודת ההעתקה שלך עד שהמדפסת‏‏ תסיים את המשימה הנוכחית.
 2. המתן להשלמת הפעולה הנוכחית ולכך שנורית ההפעלה תפסיק להבהב.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 2: הפעל מחדש את התוכנית
 1. סגור את התוכנית שמתוכה סרקת והפעל אותה מחדש.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 3: סגור את כל התוכניות הפתוחות
 1. סגור תוכניות פתוחות.
    הערה:
  לרבות תוכניות שפועלות ברקע, כגון שומרי מסך ותוכניות לבדיקת וירוסים. אם תשבית את התוכנה לבדיקת וירוסים, זכור להפעילה שוב לאחר סיום הסריקה.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 4: אפס את המדפסת
 1. כבה את המדפסת ואפס אותה על-ידי ניתוק כבל המתח.
 2. המתן ‏‎60 שניות ולאחר מכן חבר את כבל המתח.
 3. הפעל את המדפסת.
 4. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 5: בדוק את חיבור המתח במדפסת
 1. ודא שכבל המתח מחובר היטב הן למדפסת והן למתאם המתח, אם צורף מתאם כזה למדפסת שברשותך.
 2. חבר את כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
   איור : איור - בדיקת חיבורי כבל המתח
  1. 1 חיבור המתח למוצר
  2. 2 כבל מתח ומתאם (במוצרים מסוימים)
  3. 3 חיבור לשקע חשמל
 3. ודא שהמדפסת מופעלת.
 4. אם לא קיימת אספקת מתח למדפסת, חבר אותה לשקע חשמל אחר.
 5. כבה את המדפסת ולאחר מכן אפס אותה על-ידי ניתוק כבל המתח.
 6. המתן ‏‎5 שניות ולאחר מכן חבר את כבל המתח.
 7. הפעל את המדפסת.
 8. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 6: הפעל מחדש את המחשב
 1. סגור את כל התוכניות והפעל מחדש את המחשב.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 7: בדוק את חיבור ה-USB בין המדפסת‏ למחשב
 1. ודא שכבל ה-‏USB מחובר היטב ליציאת ה-‏USB בגב המדפסת.
 2. ודא שהקצה השני של כבל ה-‏USB מחובר ליציאת ‏USB במחשב.
  איור : איור - בדוק את כבל ה-USB
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 8: נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB‏
 1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת‏ ומהמחשב.
 2. המתן ‏5-10 שניות.
 3. חבר מחדש את כבל ה-‏USB‏ למדפסת ולמחשב.
 4. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 9: נתק את כל התקני ה-USB, מלבד המקלדת והעכבר
 1. אם ישנם התקני USB אחרים המחוברים למחשב, נתק את ההתקנים האחרים, מלבד המקלדת והעכבר.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 10: אם אתה משתמש ברכזת USB‏, ודא שהרכזת פועלת כהלכה
 1. נתק את כבל ה-USB מהרכזת וחבר אותו מחדש, ולאחר מכן נסה להשתמש שוב במדפסת.
 2. כבה את הרכזת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
 3. נתק את כבל ה-USB מהרכזת ולאחר מכן חבר אותו ישירות למחשב.
 4. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 11: ודא שכבל ה-USB אינו ארוך מדי
 1. כבלי USB ארוכים עלולים להשפיע לרעה על הביצועים. ודא שאורך הכבל אינו עולה על 3 מטרים.
 2. אם ישנו כבל USB זמין אחר, נסה להשתמש בו במקום.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 12: ודא שכבל ה-USB לא הוכנס ליציאת האתרנט במחשב
 1. ודא שלא חיברת את כבל ה-USB ליציאת האתרנט בטעות. יציאת האתרנט דומה מאוד ליציאת ה-USB ומחבר ה-USB מתאים ליציאת האתרנט.
  איור : איור - השוואה בין כבלים ויציאות של USB ואתרנט
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 13: נסה להשתמש ביציאת USB אחרת במחשב
 1. אם כבל ה-USB מחובר ישירות למחשב, נסה לחבר אותו ליציאת USB אחרת במחשב.
 2. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 14: ודא שכבל ה-USB אינו מחובר באמצעות מתאם
 1. ודא שכבל ה-USB אינו מחובר באמצעות מתאם (כגון מתאם USB-to-PS/2 או מתאם USB-to-Parallel). כמו כן, ודא שאינך משתמש בכבל USB/Parallel‏.
 2. אם כבל ה-USB מחובר באמצעות מתאם, הסר את המתאם וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB.
 3. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 15: הסר את ההתקנה של מדפסת ותוכנת HP והתקן אותן מחדש
 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל > תוכניות > HP‏ > HP Deskjet 2050 J510‏ > הסר התקנה.
 2. כאשר מופיעה הודעה במחשב המבקשת ממך להפעיל מחדש, בחר לחץ כאן להפעלה מחדש בהמשך.
 3. נתק את המדפסת מהמחשב ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
    הערה:
  חשוב שתנתק את המדפסת לפני שתפעיל מחדש את המחשב. אל תחבר את המדפסת למחשב עד שלא תתבקש לעשות זאת במהלך ההתקנה מחדש.
 4. הכנס את התקליטור שצורף למדפסת אל כונן התקליטורים במחשב ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה.
    הערה:
  אם תוכנית ההתקנה לא מופיעה, אתר את הקובץ setup.exe‏ בכונן התקליטורים ולחץ עליו לחיצה כפולה.
 5. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך וההוראות שצורפו למדפסת.
 6. נסה להשתמש במדפסת שוב.
פתרון 16: פנה לתמיכה של HP‏
 1. אם אף פתרון מבין הפתרונות הללו לא עזר לך, HP מספקת אפשרויות שונות של תמיכה מסייעת עבור המוצר שברשותך.
  כדי לזרז את הפנייה לקבלת תמיכה, ודא כי יש בידך את הפרטים הבאים:
  • שם המוצר (HP Deskjet 2050 All-in-One series)
  • מספר הדגם (נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)
   איור : איור - אתר את מספר הדגם
  • המספר הסידורי של המדפסת (קוד בן 10 תווים)
   המספר הסידורי מופיע על מדבקה בחלק האחורי או בחלק התחתון של המדפסת. המספר הסידורי הוא קוד בן 10 תווים על המדבקה. הוא מכיל מספרים ואותיות, אך לא מקפים.
 2. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את דף התמיכה עבור המדפסת שברשותך.
  אם תתבקש, בחר במדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על Contact HP‏ (פניה ל-‏HP‏) לקבלת מידע אודות פניה לקבלת תמיכה טכנית.
 3. בקר בפורומים של התמיכה של HP‏ וצור קשר עם משתמשים של HP לקבלת תובנות, עצות ותשובות על שאלות אודות המדפסת שברשותך. לחץ על הקישור שלהלן כדי להציג את הפורומים.
    הערה:
  אפשרויות התמיכה וזמינותה משתנים בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.
  ייתכן שהפורומים של התמיכה של HP אינם זמינים בכל השפות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏