תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות All-in-One ‏HP Officejet Pro‏ מהסדרות 8500 (A909a‎ ו-A909b)‏, ‏Premier ‏8500 ‏(A909n), ו-‏8500 אלחוטית ‏(A909g) - מזין המסמכים האוטומטי לא אוסף נייר

בעיה

מזין המסמכים האוטומטי במוצר לא אוסף דפים כלל.
כדי לפתור את הבעיה, נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הצגתם. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

עקיפת הבעיה: טען דפים באופן ידני

יתכן שתוכל לפתור את הבעיה זמנית אם תטען דפים באופן ידני.

פתרון ראשון: עדכון הקושחה

בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את הקושחה שלך.
 1. לחץ על קישור זה: בחר תוכנות ומנהלי התקן. מוצג חלון חדש.
 2. עיין באפשרויות ובמידע על ההורדה, ולאחר מכן לחץ על הורד. שמור את הקובץ במחשב.
  הערה:
  לחץ על הקישור הצג הוראות כדי לקבל הוראות שלב-אחר-שלב להורדת הקושחה והתקנתה.
 3. גש אל הקובץ ששמרת, ולחץ עליו לחיצה כפולה כדי להפעיל את תוכנית השירות להורדת קושחה של HP.
 4. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: בדיקת הנייר במזין המסמכים האוטומטי

בעיות בהזנת נייר במזין המסמכים האוטומטי (ADF) עשויות להיווצר עקב נייר מאובק, קרוע, מקומט, רטוב או מקופל במגש של מזין המסמכים האוטומטי. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המוצר. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מצב הנייר.
 1. הוצא את כל הנייר ממגש מזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר ממגש מזין המסמכים
  איור של הוצאת נייר ממגש מזין המסמכים
 2. בדוק את מצב הנייר, והחלף נייר קרוע, מאובק, מגולגל, מקומט או מקופל.
 3. ודא שקיימת תמיכה בסוג הנייר עבור המוצר.
  הערה:
  אין להשתמש בנייר צילום במזין המסמכים האוטומטי.
 4. ודא שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ומאותו סוג. אין לטעון במגש מזין המסמכים סוגי נייר מעורבים. המוצר מסוגל לעבד רק סוג אחד של נייר בכל פעם.
 5. ישר את הקצוות של ערימה המכילה 10 עד 25 גיליונות נייר כנגד משטח ישר כדי לוודא שהקצוות מיושרים.
 6. טען את ערימת הנייר במגש מזין המסמכים כשהצד המודפס פונה מעלה.
  הערה:
  אל תטען יותר מ-‏25 דפים במגש מזין המסמכים. ערימות גדולות יותר של נייר עלולות לגרום לבעיות איסוף.
  איור : טען שוב את מסמך המקור
  איור המדגים טעינה מחדש של מסמך המקור
 7. לחץ על OK כדי להמשיך במשימה הנוכחית.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: ניקוי גלילי מזין המסמכים האוטומטי ומשטח ההפרדה

שיירי אבק או נייר על הגלילים או על משטח ההפרדה בתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) עלולים לגרום לבעיות בהזנת הנייר.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת סיבים, או כל מטלית שלא תתפורר או תשאיר סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למוצר)
 2. הוצא את ערימת הנייר ממגש מזין המסמכים.
  איור : הוצא את הנייר ממגש מזין המסמכים
  איור של הוצאת נייר ממגש מזין המסמכים
 3. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 4. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 5. הרם את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי (ADF) ואתר את הגלילים ואת משטח ההפרדה.
   איור : מיקום גלילי מזין המסמכים האוטומטי ומשטח ההפרדה
   איור המדגים את המיקומים של גלילי מזין המסמכים האוטומטי ומשטח ההפרדה
  1. גלילי מזין המסמכים האוטומטי
  2. משטח הפרדה
 6. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 7. השתמש במטלית הלחה כדי לנגב שיירים מהגלילים וממשטח ההפרדה.
  איור : גלילי מזין המסמכים האוטומטי
  תמונה של גלילי מזין המסמכים האוטומטי
  איור : משטח ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי
  תצלום של משטח ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי
 8. יבש את הגלילים ואת משטח ההפרדה בעזרת מטלית יבשה, נקייה ונטולת-מוך.
 9. סגור את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.
 10. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 11. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 12. טען שוב את מסמך המקור כשצדו המודפס כלפי מעלה במגש מזין המסמכים.
  איור : טען שוב את מסמך המקור
  איור המדגים טעינה מחדש של מסמך המקור
 13. נסה שוב לבצע את המשימה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: בצע איפוס מתח

בצע את השלבים הבאים כדי לבצע איפוס מתח.
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 3. המתן 15 שניות לפחות.
 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 5. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת.
 6. הפעל את המדפסת.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: מסור את המוצר לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏