תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת המדפסות HP Deskjet F2400 All-in-One - פתרון בעיות באיכות ההדפסה

הבעיה

איכות התדפיס או התמונה המודפסת אינה עומדת בציפיות.
כדי לפתור את הבעיה, נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הופעתם. אם אחד הפתרונות האלה פותר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
הערה:
חלק מהפתרונות שלהלן מחייבים התקנה של התוכנה המלאה של HP. אם לא התקנת את התוכנה המלאה כשהתקנת את המוצר שברשותך, לחץ כאן כדי לגשת לדף התוכנות ומנהלי ההתקן, הורד את התוכנה עם כל התכונות והתקן אותה.

פתרון ראשון: השתמש במחסניות מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.

פתרון שני: הנח ל-All-in-One לנוח‎‏

לעתים נפתרות בעיות באיכות הדפסה במהלך פרק זמן של חוסר פעילות. שקול להמתין כ-‏40 דקות, ולאחר מכן לנסות שוב את עבודת ההדפסה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: בדוק את הנייר

השתמש בהנחיות להלן כדי לוודא שהנייר בו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא לא, טען מחדש במוצר נייר מסוג מתאים.
 • טען את הנייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לסוגי נייר רבים יש צד המיועד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כמו למשל נייר צילום וסוגי מדיה מיוחדים אחרים. בדרך כלל, הצד החלק יותר הוא 'צד ההדפסה', ולעתים על הצד שאינו מיועד להדפסה יש לוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. טען במוצר רק נייר נקי ולא מקומט.
  איור : אל תשתמש בנייר מקומט
  תמונה: אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   איור : נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok הוא הנייר המומלץ להדפסת טקסט
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תצלומים או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • חומרי הדפסה מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10–20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
הערה:
נייר מסוג לא מתאים גורם בדרך כלל להופעת פסים אנכיים בתדפיסים (או שאם הבעיה מופיעה על גבי עותק, היא נגרמת בדרך כלל עקב לכלוך על משטח הזכוכית של הסורק). אל תחליף מחסניות כדי לתקן בעיה של פסים אנכיים.
דוגמאות של פסים אופקיים ופסים אנכיים בתדפיס
איור : פסים אופקיים בתדפיס
איור של פסים אופקיים
איור : פסים אנכיים בתדפיס
איור של פסים אנכיים
אם על התדפיס שלך מופיעים פסים אופקיים, או במקרה של בעיות אחרות הקשורות באיכות הדפסה מלבד פסים אנכיים, המשך בביצוע השלבים הבאים לפתרון הבעיות.
אל תחליף מחסניות אם בתדפיס מופיעים פסים אנכיים. במקום זאת, בדוק את הנייר כמתואר בסעיפים הקודמים במסמך זה, או חפש מסמך העוסק בבעיה זו.
לאחר שניסית את ההנחיות לעיל, נסה שוב להדפיס.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: בדוק את הגדרות ההדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הגדרות ההדפסה ולוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.

שלב ראשון: בדוק את הגדרות איכות ההדפסה

 1. פתח את תיבת הדו-שיח 'הדפסה' בתוכנית שאתה מנסה להדפיס ממנה.
  • ‏‎Windows XP: הקלק על קובץ ואז על הדפסה. תיבת הדו-שיח הדפסה תיפתח.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על סמל Windows (), העבר את הסמן ל הדפסה ולחץ על הדפס. תיבת הדו-שיח הדפסה תיפתח.
 2. בחר במוצר שברשותך, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. תיבת הדו-שיח מאפיינים של המדפסת נפתחת.
 3. בחר בכרטיסייה המתאימה כדי למצוא את ההגדרות
  • ‏‎Windows XP: לחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה ולאחר מכן לחץ על סוג העבודה שאתה מנסה להדפיס.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. עיין באפשרויות הבאות, ולאחר מכן בצע כל שינוי שנדרש.
  • גדלי נייר: ודא שהאפשרות שנבחרה תואמת את גודל הנייר שלך.
  • סוג הנייר: אם אחת מהאפשרויות תואמת במדויק את סוג הנייר שלך, בחר בה.
  • איכות הדפסה: אם אינך מרוצה מאיכות התדפיסים שלך, הגבר את איכות ההדפסה. להדפסה מהירה יותר, הפחת את איכות ההדפסה.
 5. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ שוב על אישור כדי להפעיל את עבודת ההדפסה.

שלב שני: בדוק את הגדרת ההדפסה בגווני אפור

 1. פתח את תיבת הדו-שיח 'הדפסה'
  • ‏‎Windows XP: הקלק על קובץ ואז על הדפסה. תיבת הדו-שיח הדפסה תיפתח.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על סמל Windows (), העבר את הסמן ל הדפסה ולחץ על הדפס. תיבת הדו-שיח הדפסה תיפתח.
 2. בחר במוצר שברשותך, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. תיבת הדו-שיח מאפיינים של המדפסת נפתחת.
 3. בחר בכרטיסייה המתאימה כדי למצוא את ההגדרה
  • ‏‎Windows XP: הקלק על הכרטיסייה מאפיינים.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על הכרטיסייה צבע.
 4. תחת אפשרויות צבע, ודא שהאפשרות הדפסה בגווני אפור היא לא זו שנבחרה.
 5. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ שוב על אישור כדי להפעיל את עבודת ההדפסה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון חמישי: בדוק את מפלסי הדיו והחלף מחסניות ריקות או כאלו שעומדות להיגמר

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו במוצר שלך, ובהתאם לתוצאות החלף מחסניות ריקות או כאלו שעומדות להיגמר.
הערה:
אזהרות ומחוונים של מפלס הדיו מסקפים אומדנים למטרות תכנון בלבד. כאשר מחוון מציג מפלסי דיו נמוכים, שקול את האפשרות להחזיק מחסנית דיו זמינה להחלפה על מנת למנוע עיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו לפני שאיכות ההדפסה הופכת לבלתי סבירה.
 1. פתח את HP Solution Center:
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על מרכז הפתרונות של HP.
  • ‏‎Windows Vista: לחץ על סמל ‎Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על מרכז הפתרונות של HP.
  ‏‎HP Solution Center נפתח בחלון חדש.
 2. לחץ על הגדרות ().
 3. באזור הגדרות הדפסה, לחץ על ארגז הכלים של המדפסת. ארגז הכלים של המדפסת נפתח.
 4. לחץ על הכרטיסייה מפלסי דיו משוערים. המחשב יציג איור של מפלסי הדיו המשוערים.
  איור : איור של מפלס הדיו המשוער בארגז הכלים - מפלס הדיו השחור נמוך מעט ממפלס הדיו הצבעוני
  איור של מפלסי דיו משוערים
  העמודות הצבעוניות מייצגות את מפלסי הדיו המשוערים במחסנית המתאימה. עמודות צבע מלאות מייצגות מפלס דיו גבוה, ואילו עמודות שבהן הצבע קרוב לתחתית, מייצגות מפלס דיו נמוך.
 • אם האיור של מפלסי הדיו מראה מחסניות בעלות מפלס דיו נמוך או ריקות, ואיכות התדפיסים שלך אינה משביעת רצון, החלף את המחסניות כעת. לחץ כאן כדי לעבור להוראות התקנת מחסנית חלופית במסמך זה.
 • אם האיור של מפלסי הדיו מראה מחסניות מלאות, אינך צריך עדיין להחליף את המחסניות. המשך לפתרון הבא.

פתרון שישי: הדפס והערך דוח בדיקה עצמית מורחב ופתור בעיות של פגמים

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס ולאחר מכן להעריך את דוח הבדיקה העצמית המורחב.

שלב ראשון: הדפס דוח בדיקה עצמית מורחב

 1. ודא שבמגש ההזנה יש נייר לבן רגיל בגודל Letter.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () ועל לחצן הביטול () למשך 10 שניות. דוח הבדיקה העצמית המורחב יודפס.
  איור : דוח בדיקה עצמית מורחב לדוגמה
  איור של דוח הבדיקה העצמית המורחב.

שלב שני: בדוק אילו מחסניות הדפיסו אילו אזורים של דוח הבדיקה העצמית המורחב

מחסניות שונות מדפיסות אזורים שונים של דוח ‏הבדיקה העצמית המורחב. היעזר בקווים המנחים הבאים כדי לקבוע איזו מחסנית הדפיסה אלו אזורים.
 • המחסנית להדפסה בשחור מדפיסה את האזורים השחורים של הדוח, כגון העמודות השחורות והטקסט השחור.
 • המחסנית להדפסה בצבע מדפיסה את האזורים הצבעוניים של הדוח, כגון העמודות בצבע ציאן (כחול), מג'נטה וצהוב.
  איור : אילו מחסניות מדפיסות אילו אזורים של דוח ‏הבדיקה העצמית המורחב
  איור של החלקים השונים בדוח הבדיקה העצמית המורחב
 1. הודפס על ידי המחסנית להדפסה בצבע
 2. הודפס על ידי המחסנית להדפסה בשחור
רשום לעצמך אילו מחסניות הדפיסו אלו אזורים של דוח הבדיקה העצמית המורחב, ולאחר מכן המשך לשלב הבא כדי לבדוק את דוח הבדיקה העצמית המורחב לאיתור פגמים.

שלב שלישי: חפש פגמים בדוח הבדיקה העצמית המורחב

ככלל, אם המוצר והמחסניות שלו פועלים בצורה תקינה, כל העמודות הצבעוניות אמורות להופיע, ללא פסים, ובצבע אחיד. הטקסט השחור המודפס בדף אמור להיות נקי מפסי דיו.
השתמש בטבלה הבאה המראה דוגמאות לפגמים שיכולים להופיע בדוח הבדיקה העצמית המורחב. הדוגמאות הבאות אינן מכסות את כל המקרים האפשריים, אך הן נוטות לייצג את רוב הבעיות הנפוצות.
דוגמאות לפגמים בדוח הבדיקה העצמית המורחב
פגם
דוגמה
תיאור או גורם
קווים שבורים בתבניות רשת
איור של קווים שבורים
בעיה בחרירי הדיו
צבעים דהויים או לא-אחידים בקטעי הצבע
איור של צבעים לא-אחידים
מחסניות ריקות או ערבוב דיו
כתמים או מריחות דיו בטקסט
איור של טקסט מרוח
סיבים או פסולת אחרת על מחסנית אחת או על שתיהן
קטעי הצבע מכילים פסים או קווים
איור של מריחות בדוח
יתכן שהדיו אוזל מהמחסנית או שהחרירים סתומים
אחד מקטעי הצבע או כמה מהם חסרים
  איור של צבעים חסרים בדוח
 1. כל הצבעים הודפסו - אין צבעים חסרים
 2. הצהוב חסר - המחסנית להדפסה בצבע אינה מדפיסה כראוי
במחסנית אזל צבע אחד של דיו או שחרירי הדיו עשויים להיות סתומים.
 • אם אין פגמים בדוח הבדיקה העצמית המורחב, מנגנון ההדפסה ומוצרי הדיו המתכלים פועלים כהלכה. אם התדפיסים עדיין לא לשביעות רצונך, נסה את הקווים המנחים הכלליים הבאים לאיכות הדפסה, ובמקרה זה אל תמשיך בשלבי פתרון הבעיות המופיעים בחלק הנותר של מסמך זה.
  • ודא שהרזולוציה של התמונה שאתה מדפיס מספקת. תמונות שהוגדלו יתר על המידה עשויות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה מוגבלת לפס סמוך לקצה התדפיס, סובב את התמונה ב-‏180 מעלות באמצעות התוכנה שהתקנת עם המוצר, או באמצעות יישום תוכנה אחר. ייתכן שהבעיה לא תופיע בקצה השני של התדפיס.
 • אם אתה רואה אחד או יותר מפגמים אלה בדוח הבדיקה העצמית המורחב, המשך לשלבים הבאים.

שלב רביעי: נקה את המחסניות בעזרת תוכנית שירות אוטומטית

בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל כלי אוטומטי לניקוי המחסניות אם מצאת פגמים בדוח הבדיקה העצמית המורחב.
 1. פתח את HP Solution Center:
  ‏‎HP Solution Center נפתח בחלון חדש.
 2. לחץ על הגדרות ().
 3. באזור הגדרות הדפסה, לחץ על ארגז הכלים של המדפסת. ארגז הכלים של המדפסת נפתח.
 4. בכרטיסייה שירותי התקן, לחץ על ניקוי מחסנית(יות) הדפסה ().
 5. לחץ על נקה כדי להתחיל בתהליך.
  הערה:
  רעשים מכניים במהלך הניקוי הנם תופעה תקינה. בסיום תהליך הניקוי, מודפס דף ניסיון.

שלב חמישי: יישר את המדפסת

 1. ודא שטענת במוצר נייר רגיל.
 2. פתח את מרכז הפתרונות של HP:
  • Windows XP: לחץ על התחלה, לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP.
  • Windows Vista: לחץ על סמל ‎Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP.
  מרכז הפתרונות של HP יפתח בחלון חדש.
 3. במרכז הפתרונות של HP‏, לחץ על הגדרות ().
 4. במקטע הגדרות הדפסה, לחץ על ארגז הכלים של המדפסת. ארגז הכלים של המדפסת יפתח בחלון חדש.
 5. לחץ על יישר את מחסניות ההדפסה ().
 6. לחץ על ‏‏הדפס דף‏. המוצר ידפיס דף יישור.
 7. הרם את מכסה המוצר.
  איור : הרם את מכסה המוצר
  איור של הרמת מכסה המוצר
 8. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. להנחת דף היישור היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את דף היישור
  איור של הנחת דף היישור.
 9. הורד את מכסה המוצר.
  איור : הורד את המכסה
  איור של הורדת מכסה המוצר
 10. לחץ על התחל העתקה בשחור או על התחל העתקה בצבע כדי להתחיל ביישור.
 11. לאחר השלמת יישור המחסנית, מחזר או השלך את דף היישור.

שלב שישי: נקה את האזור סביב חרירי הדיו

עליך להשלים שלבים אלה רק אם אתה מבחין בכתמים או במריחות בטקסט שבדוח הבדיקה העצמית המורחב כפי שתואר לעיל במסמך זה.
  שים לב:
אל תבצע שלבים אלה אלא אם כן דוח הבדיקה העצמית המורחב שלך מראה מפורשות טקסט מרוח או כתמים. אם פגם זה לא מופיע בדוח שלך, המשך לפתרון הבא.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • ספוגיות יבשות, מטלית נטולת מוך, או כל חומר רך אחר שלא יתפורר או יותיר סיבים (פילטר קפה יעשה את המלאכה)
  • גיליונות נייר נקיים
  • מים מזוקקים, מסוננים או מינרליים (מי ברז עלולים להכיל מזהמים המסוגלים להזיק למחסניות ההדפסה)
     שים לב:
   אל תשתמש בחומר ניקוי לראש הדפסה או באלכוהול לניקוי האזור. חומרים אלה עלולים להזיק למחסנית או למוצר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר, אם לא הפעלת אותו עדיין.
 3. פתח את דלת הגישה הקדמית.
  איור : פתח את דלת הגישה הקדמית
  איור של פתיחת דלת הגישה הקדמית.
 4. המתן עד שהגררה תנוע למרכז המוצר.
 5. דחוף מטה את אחת המחסניות כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה אל מחוץ לחריץ שלה.
  איור : הוצא את המחסנית
  איור של הוצאת המחסנית.
    שים לב:
  אל תוציא את שתי המחסניות בו זמנית. אל תשאיר מחסנית מחוץ למוצר למשך יותר מ-‏30 דקות.
    שים לב:
  אל תיגע במגעי המחסנית או בחרירים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  איור: אל תיגע במגעי המחסנית או בחרירים.
 6. הנח את המחסנית על פיסת נייר, כאשר חרירי הדיו פונים מעלה.
 7. הרטב קלות ספוגית נקייה במים מזוקקים.
 8. נקה בספוגית את פני השטח ואת הקצוות סביב חרירי הדיו.
    שים לב:
  אל תנקה את משטח חריר הדיו.
   איור : נקה את האזור סביב חריר הדיו
   איור של חריר הדיו ושל מגעי המחסנית
  1. משטח החריר - אל תנקה
  2. האזור סביב חריר הדיו - נקה
  3. מגעי המחסנית - אל תנקה
 9. הנח למחסנית למשך 10 דקות כדי לאפשר לאזור שנוקה להתייבש, או השתמש בספוגית חדשה כדי לייבשו.
 10. אחוז במחסנית כשהסמל של HP פונה כלפי מעלה, והכנס את המחסנית בחזרה לחריץ שלה. דחוף את המחסנית פנימה עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שהסמל שעל המחסנית תואם לסמל שעל החריץ.
  איור : הכנס את המחסנית
  איור של הכנסת המחסנית.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לחריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לחריץ הימני.
 11. חזור על שלבים אלה כדי לנקות את האזור סביב חריר הדיו של המחסנית השנייה.
 12. סגור את דלת הגישה הקדמית.
  איור : סגור את דלת הגישה הקדמית
  איור של סגירת דלת הגישה הקדמית.
 13. נסה שוב להדפיס.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון שביעי: החלף את המחסנית הבעייתית

בצע שלבים אלה כדי להחליף את המחסנית הבעייתית אם הבחנת בפגמים בדוח הבדיקה העצמית המורחב ואם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, גם כאשר במחסנית לא חסר דיו. המחסנית הבעייתית היא זו שהדפיסה את הפגמים על דוח הבדיקה העצמית המורחב, כפי שתואר בשלב מוקדם יותר במסמך זה.
שלבים אלה הם הוראות בסיסיות בלבד להתקנת מחסנית חדשה. אם אתה מעדיף שלבים מפורטים, לחץ כאן לקבלת הוראות שלב אחרי שלב להחלפת המחסניות (c01761015) (באנגלית).
 1. בעוד המוצר פועל, הוצא את המחסנית הישנה.
 2. הוצא את המחסנית החדשה מאריזתה.
 3. הסר את לשונית המשיכה הוורודה מהמחסנית החדשה.
    שים לב:
  אל תיגע במגעים החשמליים בצבע נחושת או בחרירי הדיו במחסנית. מגע כזה עלול לגרום למגעים חשמליים גרועים, לחרירי דיו סתומים או לאיכות הדפסה ירודה.
 4. אחוז בצידי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המוצר, והחלק את המחסנית אל תוך החריץ שלה, המקודד בצבע, עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שהסמל שעל המחסנית תואם לסמל שעל החריץ.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בצבע לחריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לחריץ הימני.
 5. ליישור המדפסת, בצע את השלבים המתוארים ב"פתרון שישי, שלב חמישי" במסמך זה.

פתרון שמיני: מסור את ה-All-in-One לתיקון

הערה:
שמור דוגמת הדפסה בה ניתן לראות את הבעיה. אם מחליפים מחסניות דיו, ראש הדפסה או מדפסת במסגרת אחריות, סוכן התמיכה יבקש דוגמת הדפסה. אם מחזירים את המדפסת ל-HP יש להחזיר את דוגמת ההדפסה יחד עם המדפסת. הנח את הדוגמה במגש הפלט כאשר אתה אורז את המדפסת שלך למשלוח.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏