ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

המדפסות (HP Photosmart Premium All-in-One אֵת Photosmart Premium e-All-in-One (C310) (C309‏ Series - הודעת השגיאה 'בעיה בראש הדפסה' או 'נראה שראש ההדפסה חסר או פגום' מוצגת במחשב

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Photosmart Premium All-in-One (C309)‎ ו- Photosmart Premium e-All-in-One (C310)‎.
הודעת השגיאה 'בעיה בראש ההדפסה' או 'נראה שראש ההדפסה חסר או פגום' מוצגת במחשב והמדפסת אינה מדפיסה. מסמך זה מתייחס לבעיות אלה בראש ההדפסה.
פתרון ראשון: הסרה, ניקוי והתקנה מחדש של ראש ההדפסה
בצע את השלבים הבאים להסרה, לניקוי ולהתקנה מחדש של ראשי ההדפסה.
 1. אם המדפסת עדיין אינה מופעלת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. הסר את כל מחסניות הדיו והנח אותן על פיסת נייר כשפתח הדיו פונה כלפי מעלה.
    הערה:
  אין להשאיר את המחסנית מחוץ למדפסת למשך יותר מ-30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
  איור : הסר את המחסנית
  תמונה: הסר את המחסנית
 4. הרם את ידית התפס של הגררה עד שהיא תיעצר.
  איור : הרם את ידית התפס
  תמונה: הרם את ידית התפס
 5. הרם כדי להוציא את ראש ההדפסה.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה
  תמונה: הוצא את ראש ההדפסה
 6. נקה את ראש ההדפסה.
  ישנם שלושה אזורים לניקוי בראש ההדפסה: שיפועי הפלסטיק משני צידי חרירי הדיו, הקצה שבין חרירי הדיו וכן המגעים החשמליים עצמם.
   איור : שלושה אזורים לניקוי
   תמונה: נקה את שלושת האזורים לניקוי בראש ההדפסה: שיפועי הפלסטיק משני צידי חרירי הדיו, הקצה שבין חרירי הדיו וכן המגעים החשמליים עצמם
  1. שיפוע הפלסטיק בצידם של חרירי הדיו
  2. הקצה שבין חרירי הדיו לבין המגעים החשמליים
  3. מגעים חשמליים
    שים לב:
  אל תיגע בחרירים. אל תיגע באצבעותיך באזורי המגעים החשמליים. גע באזורי המגעים החשמליים רק עם חומרי ניקוי.
  לניקוי מזין המסמכים האוטומטי (ADF), בצע פעולות אלה:
  1. הכן חומרי ניקוי:
   • מטלית נקייה ונטולת מוך או נייר (נייר סינון לקפה פילטר ומטלית לניקוי משקפיים יתאימו לכך)
   • מים מזוקקים או מים מינרליים
  2. הספג קלות מטלית נקייה ונטולת מוך ולאחר מכן נגב את אזור המגעים החשמליים מלמטה עד למעלה. אל תנקה מעבר לקצה שבין החרירים למגעים החשמליים. נקה עד שלא תבחין בסימני דיו חדשים על המטלית.
   איור : נקה את המגעים של ראש ההדפסה
   תמונה: נקה את המגעים של ראש ההדפסה.
  3. השתמש במטלית נקייה, ספוגה קלות ונטולת מוך כדי לנגב דיו ופסולת שהצטברו מהקצה שבין החרירים והמגעים.
   איור : נקה את הקצה של ראש ההדפסה
   תמונה: נקה את הקצה של ראש ההדפסה.
  4. השתמש במטלית נקייה, ספוגה קלות ונטולת מוך כדי לנגב את שיפועי הפלסטיק משני צדי החרירים. נגב מן החרירים כלפי חוץ.
   איור : נקה את השיפועים של ראש ההדפסה
   תמונה: נקה את השיפועים של ראש ההדפסה.
  5. לפני שתמשיך לשלב הבא, יבש אזורים שנוקו קודם לכן באמצעות מטלית יבשה ונטולת מוך.
 7. נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת:
  1. הספג קלות מטלית נקייה חדשה ונטולת מוך במים מזוקקים או במים מינרליים.
  2. כדי לנקות את המגעים החשמליים במדפסת, נגב באמצעות מטלית מלמעלה למטה. השתמש במטליות חדשות ונקיות רבות ככל שתצטרך. נקה עד שלא תבחין בדיו על המטלית.
   איור : נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת
   תמונה: נקה את המגעים החשמליים בתוך המדפסת.
  3. לפני שתמשיך לשלב הבא, יבש את האזור בעזרת מטלית יבשה ונטולת מוך.
 8. ודא שידית התפס מורמת, ולאחר מכן התקן את ראש ההדפסה.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה
  תמונה: הכנס את ראש ההדפסה
 9. הנמך בזהירות את ידית התפס.
    שים לב:
  הקפד להוריד את ידית התפס לפני שתתקין את המחסניות. אם לא תוריד את ידית התפס, ייתכנו הצבה שגויה של המחסניות ובעיות במדפסת.
  איור : הורד את ידית התפס
  תמונה: הורד את ידית התפס
 10. החלק כל מחסנית לתושבת הנכונה עד שהיא תינעל במקומה בנקישה. ודא שסמל הצורה הצבעונית המופיע על תווית המחסנית מתאים לסמל הצורה הצבעונית שבתושבת הגררה.
  איור : התקן מחדש את המחסנית
  תמונה: התקן מחדש את המחסנית
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות.
פתרון שני: איפוס המדפסת
איפוס המדפסת עשוי לפתור חלק מהבעיות בראש ההדפסה. בצע את הפעולות הבאות לאיפוס המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
פתרון שלישי: החלף את ראש ההדפסה
אם השלמת את כל השלבים הקודמים, אך הבעיה לא נפתרה, החלף את ראש ההדפסה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך מכלול ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
השלבים הבאים חלים על כל המדינות והאזורים למעט ארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה שלמה של מחסניות דיו חדשות עם ראש ההדפסה החלופי.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל אתר האינטרנט כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CN642A בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.
לאחר שתקבל את ראש ההדפסה החלופי, עבור אל החלפת מכלול ראש ההדפסה לקבלת הוראות מפורטות.
שלב חמישי: מסור את המדפסת לתיקון
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏