תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Officejet Pro All-in-One דגמים 8500 (A909a) ו-‏8500 (A909b) - איכות הדפסה ירודה מיד לאחר התקנה, תקופה ממושכת של אי שימוש, או החלפת ראש הדפסה

מסמך זה מתייחס למדפסות מסדרת HP Officejet Pro 8500 (A909a)‎ ו-‎8500 (A909b) All-in-One‎.
לאחר ההתקנה הראשונית של המדפסת, איכות ההדפסה ירודה. בעיה זו יכולה להתרחש אם אינך משתמש במדפסת ברציפות או כלל לא במשך פרק זמן ארוך, או לאחר החלפת ראשי ההדפסה. איכות ההדפסה של הטקסט השחור ירודה וייתכנו פסים או קווים אופקיים בהדפסים.

פתרון ראשון: שימוש במחסניות מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

פתרון שני: שימוש בכלי אוטומטי ליישור ראש ההדפסה

בצע את השלבים הבאים ליישור ראש ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. לחץ על הלחצן התקנה.
 3. בחר כלים.
 4. בחר Align Printer (ישר מדפסת).
 5. לחץ על אישור. בסיום היישור, לחץ על שוב על OK (אישור) כדי להמשיך.
 6. בסיום התהליך, יודפס דף יישור.

פתרון שלישי: שימוש בכלי אוטומטי לניקוי ראש ההדפסה

לניקוי ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. לחץ על הלחצן התקנה.
 3. בחר כלים.
 4. לחץ על ניקוי ראש ההדפסה‏.
 5. המתן בזמן שהמדפסת מנקה את ראש ההדפסה.
 6. לאחר ניקוי ראש ההדפסה מודפס דף ניסיון.
  איור : דף ניסיון לניקוי ראש ההדפסה
  תמונה: דף ניסיון לניקוי ראש ההדפסה

פתרון רביעי: החלף את ראש ההדפסה

פעל על פי השלבים הבאים, בסדר הופעתם, כדי להדפיס דף Print Quality Diagnostic (אבחון איכות הדפסה), לקבוע איזהו ראש ההדפסה הבעייתי, ולאחר מכן להחליף אותו.

שלב 1: הדפס את דף אבחון איכות ההדפסה

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס דף אבחון איכות הדפסה דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. לחץ על הלחצן התקנה.
 3. בחר דוח הדפסה.
 4. בחר דף איכות הדפסה.
 5. לחץ על אישור.
  איור : דף אבחון איכות הדפסה
  תמונה: דף אבחון איכות הדפסה

שלב 2: זהה את ראש ההדפסה שיש להחליף

אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרים מתכלים מסוג דיו או טונר, עבור אל סקירה כללית של המדפסת ותפוקת הדפים, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
אם לאחר ניקוי חוזר ונשנה של ראש ההדפסה, עדיין מופיעים בדף אבחון איכות ההדפסה קווים לבנים לאורך משבצות הצבע תחת Test Pattern 2 (אך לא מופיעים קווים לבנים במשבצות האפורות תחת Test Pattern 3), יהיה צורך להחליף את אחד מראשי ההדפסה או את שניהם. דף אבחון איכות ההדפסה מראה איזה ראש הדפסה יש להחליף.
בדוק את משבצות הצבע תחת Test Pattern 2. בחלק מהן אמור להופיע קווים לבנים אופקיים (אם באף אחת מהמשבצות לא מופיעים קווים, ראשי ההדפסה תקינים).
 • אם במשבצת השחורה מופיעים קווים - החלף את ראש ההדפסה שחור/צהוב.
 • אם במשבצת האדומה מופיעים קווים - החלף את ראש ההדפסה שחור/צהוב.
 • אם במשבצת הירוקה מופיעים קווים - החלף את ראש ההדפסה שחור/צהוב.
איור : משבצות בצבע שחור, אדום או ירוק עם פסים - החלף את ראש ההדפסה שחור/צהוב
איור של משבצות בצבע שחור, אדום או ירוק עם קווים תחת Test Pattern 2
 • אם במשבצת בצבע ציאן מופעים קווים - החלף את ראש ההדפסה מגנטה/ציאן.
 • אם במשבצת בצבע מגנטה מופעים קווים - החלף את ראש ההדפסה מגנטה/ציאן.
איור : משבצות בצבע ציאן או מגנה עם פסים - החלף את ראש ההדפסה ציאן/מגנטה
איור של משבצות בצבע ציאן או מגנטה עם קווים תחת Test Pattern 2

שלב 3: החלפת ראש ההדפסה הבעייתי

לאחר שקבעת איזהו ראש ההדפסה הבעייתי, פעל על פי השלבים הבאים כדי להתקין ראש הדפסה חלופי.
 1. הרם את מכסה הגישה לגררה‏‏. המכסה העליון נשאר במצב פתוח.
  איור : הרם את מכסה הגישה לגררה‏‏
 2. לחץ במשך 5 שניות על הלחצן OK. הגררה זזה לקצה השמאלי של המוצר.
 3. בתוך המוצר, הרם את תפס ראש ההדפסה הכחול.
  איור : הרם את תפס ראש ההדפסה
 4. אחוז בידית של ראש ההדפסה הישן והרם כלפי מעלה, כדי לשלוף את ראש ההדפסה מתוך החריץ שלו.
  איור : שלוף את ראש ההדפסה מהחריץ שלו
 5. מבלי להוציא את ראש ההדפסה החלופי מהאריזה שלו, נער אותו במהירות, קדימה ואחורה, שש פעמים.
  איור : נער את ראש ההדפסה שש פעמים
 6. הוצא את ראש ההדפסה מתוך אריזתו והסר את מכסי ההגנה הכתומים מחרירי הדיו.
    שים לב:
  אל תנער את ראשי ההדפסה לאחר הסרת מכסי ההגנה הכתומים.
  איור : הסר את ראש ההדפסה ואת הסרט המגן על החרירים
    שים לב:
  אל תיגע בחרירי הדיו שבראש ההדפסה. נגיעה בחרירים עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לראש ההדפסה.
  איור : אל תיגע בחרירי ראש ההדפסה
 7. החזק את ראש ההדפסה משני צדדים, כשהחרירים פונים אל המוצר, ואז החדר אותו אל תוך החריץ שלו לפי קוד הצבע המתאים.
  • את ראש ההדפסה שצבעו שחור/צהוב הכנס אל תוך החריץ השמאלי.
  • את ראש ההדפסה שצבעו מג'נטה/ציאן הכנס אל תוך החריץ הימני.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה אל תוך החריץ שלו
 8. חזור על השלבים האלו, אם יש צורך להחליף ראש הדפסה נוסף. לפני ההתקנה, הקפד לנער גם את ראש ההדפסה הנוסף קדימה ואחורה, שש פעמים.
 9. הורד את תפס ראש ההדפסה ודחוף כלפי מטה, עד שהתפס ננעל במקומו בנקישה.
  איור : הורד את תפס ראש ההדפסה.
 10. סגור את מכסה הגישה לגררה‏‏.
  איור : סגור את מכסה הגישה לגררה
 11. המתן עד שיתבצע יישור של ראשי ההדפסה והדפס דף יישור.
  איור : המוצר מדפיס דף יישור

פתרון חמישי: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏